<< >>
15. května 2018

Jak je z informací o výročích sborů i z historie naší církve patrné, vstoupili jsme na několika místech naší země do období neuvěřitelných trojciferných jubileí. Také my bychom se chtěli podělit a současně pozvat všechny spřízněné osoby na radostnou jubilejní událost, jež se dotýká našeho sboru v Krnově, který v letošním roce slaví 101 let své existence.

Více…

14. května 2018

V pátek 25. 5. bude od 15:00 probíhat v Domově pro seniory Efata den otevřených dveří. Zde bude možné získat všechny informace o provozu a prohlédnout si zařízení. Od 15:30 pak bude mít představení Dětský folklorní soubor Doubravjánek. Domov pro seniory Efata se nachází v Tyršově ulici ve Zlíně.

Více…

11. května 2018
https://youtu.be/jfqMQCUD6x4
10. května 2018

Pomalu se blíží datum 25. května 2018, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), které bude platit jednotně v celé Evropské unii.

Toto nařízení se dotýká všech firem, organizací, všech právnických osob, a tedy i naší církve a jejích institucí. Lidé jsou stále více atakováni různými zprávami o této problematice. Některé uklidňují informacemi, že se to netýká toho či onoho, jiné sdělují, jak velké likvidační sankce čekají ty, kteří se s tímto nařízením dostanou do rozporu.

Jaký lze tedy očekávat reálný dopad GDPR (General Data Protection Regulation) na život naší církve?

Více…

7. května 2018

Osobní vyznání, proč – po všech hledáních a složitých peripetiích života – věřím v existenci a pravdivost Boha, Ježíše Krista, a pravdivost Bible.

Více…

4. května 2018

V sobotu 2. 6. 2018 se bude konat v Hošťálkové na Damašku již 14. ročník akce, která se jmenuje „Tenkráť na Valašsku“. Božím slovem nás dopoledne provede Jan Dymáček. Odpoledne se můžete těšit, stejně jako při minulých ročnících, na křesťanské písničkáře a hudební skupiny ve stylu folk a country. Dobročinnou sbírkou bychom letos rádi podpořili mobilní hospic „Nejste sami“, který je zaměřen na poskytování péče jak dospělým osobám, tak i dětským pacientům a jejich rodinám.

Více…

3. května 2018

20. března 2018 během naplánovaného setkání v sídle Generální konference byly členům Výboru pro dohled nad jednotnou (Unity in Mission Oversight Committee) předloženy výsledky celosvětového průzkumu. Průzkum, který obsahuje šest otázek, připravilo a provádělo církevní Oddělení archivů, statistik a výzkumu (ASTR). Průzkum se zabýval otázkami souvisejícími s dodržováním rozhodnutí odhlasovaných Generální konferencí, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem církve, a jejího Výkonného výboru, který se setkává jednou každý rok v mezidobí mezi pětiletým zasedáním Generální konference.

Více…

2. května 2018

V neděli 15. 4. 2018 se v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie. Členové výboru se zabývali plánováním konferencí unie a sdružení v roce 2019, unijními institucemi i aktuálními statistickými údaji. Hostem byl Daniel Kašlík, vedoucí oddělení mládeže, který členům výboru představil činnost tohoto oddělení.

Více…

30. dubna 2018

V dňoch od 17. do 21. apríla sa konala v Bukurešti už 2. európska zdravotná konferencia, ktorú organizuje Oddelenie zdravia pri Intereurópskej divízii cirkvi adventistov. Témy konferencie vychádzali z aktuálnych potrieb obyvateľov Európy i celého sveta, ktorí trpia vzrastajúcim počtom civilizačných chorôb.

Více…

27. dubna 2018

Sobota 28. 4. bude na celém světě v církvi adventistů zaměřena na lidi se speciálními potřebami. Internetová televize HopeTV připravila k této příležitosti krátké video.

 

https://youtu.be/q-aTmbJFwuE