<< >>
23. března 2016

Představitelé Interevropské divize církve adventistů v Bernu vyjádřili jménem všech členů církve ve střední Evropě účast s blízkými obětí zničujících teroristických útoků spáchaných v pondělí 21.3. v Bruselu. „Mnoho lidí bylo vzato svým rodinám a přátelům, kteří je milovali. Byli přistěhovalci a Evropany, matkami a otci, dcerami a syny. Každý z nich byl součástí evropské rodiny,“ uvádí v kondolenci předseda Interevropské divize církve Mario Brito a cituje belgického předsedu vlády Charlese Michela: „Je to složitá a náročná doba, měli bychom tomu všemu čelit tím, že budeme spojeni.“

Více…

23. března 2016

V Příbrami proběhlo slavnostní otevření Dobrovolnického centra, které nabízí městu službu s názvem: Kamarád hledá kamaráda. Ve spolupráci s OSPOD bude toto centrum připravovat a koordinovat službu dobrovolníků, jejichž hlavním úkolem bude zpříjemnit a smysluplně naplnit volný čas potřebných dětí. „Budou si s nimi povídat, předčítat knihy, pomáhat jim s učením do školy, nebo je doprovázet na procházky,“  uvedla koordinátorka projektu Marcela Puškárová.

Více…

22. března 2016

Vláda Slovinska ocenila tamější pobočku adventistické humanitární organizace ADRA bronzovou medailí za vynikající a pokračující práci během současné uprchlické krize v Evropě. Vyznamenání předala zástupcům ADRA Slovinsko ministryně obrany a civilní ochrany Slovinské republiky Andreja Katičová při slavnostním ceremoniálu ocenění dobrovolníků v Sevnici na jihovýchodě země za jejich obětavost a úspěchy při práci s uprchlíky.

Více…

19. března 2016

17. března 2016

Rádcovský kurz je určen roverům, tedy účastníkům ve věku 15 let a více. Tento kurz se v Českém sdružení pořádá centrálně jednou za dva roky a je rozdělen do několika setkání. Cílem je podpořit mladé Pathfindery v práci s dětmi v oddílech, na táborech a společných akcích. Tento rok začal další běh tohoto kurzu pro České sdružení ve Slivici, malé vesnici nedaleko Příbrami. Konal se ve dnech 11.-13.3.2016. Více…

16. března 2016

Kresťan a antikoncepcia. Konferenciu pod týmto názvom usporiadala adventistická študentská iniciatíva INRIroad v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi hosťami boli dekan EBF doc. Ľubomír Batka (na snímke), katolícky teológ a lekár prof. Květoslav Šipr, farmaceutka Mgr. Hana Lindtnerová a psychológ Mgr. Vladimír Korpáš. Prvá časť konferencie bola venovaná bohoslužbe, na ktorej kázal predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern. Hovoril o hodnote sexuality v živote kresťana a o výzvach, ktoré pred nás stavia súčasná doba. Kázanie bolo osobné a motivovalo mladých ľudí k odovzdanosti Bohu aj v tejto oblasti života.

Více…

15. března 2016

Společenské centrum Londýnská 30 působící při sboru církve adventistů v Praze na Vinohradech pořádá od úterý 22.3. cyklus večerů otevřených dialogů na základní křesťanská témata Sedm. Původně studentský projekt se otevírá všem zájemcům, kteří mohou přijít přemýšlet a otevřeně hovořit o tématech, která jsou nejen křesťanská, ale vlastně obecně lidská. Začátky jsou vždy v 18 hodin, vstup je volný. Večery bude provázet teolog a kazatel Michal Balcar (na snímku).

Více…

14. března 2016

V sobotu 19. března 2016 se v modlitebně Církve adventistů s. d. v Tišnově uskuteční benefiční koncert křesťanské skupiny ŠeptemVýtěžek koncertu bude věnován na projekt BanglaKids. Podle výše  vybraných finančních prostředků členové kapely zakoupí některý z potřebných balíčků pro chudé děti v Bangladéši prostřednictvím internetového obchodu organizace ADRA – eDonation.

Více…

9. března 2016

Ve Vadso v severním Norsku, kde vláda zřídila uprchlické centrum, pořádají adventisté bohoslužby, na které zvou a obdarovávají účastníky z řad syrských uprchlíků Biblemi v arabštině a perštině, jejich rodných jazycích. V loňském roce přišel do Norska velký počet uprchlíků z válkou zmítané Sýrie. Jeden z nich, Elias Samer Nema, který si svou Bibli přinesl ze Sýrie, tyto bohoslužby s pomocí místních dobrovolníků vyhledal, pravidelně se jich zúčastňuje, vypráví ostatním v centru o Ježíšovi a vyslovil ve sboru přání pomoci uprchlíkům sehnat Bible. Starší sboru církve adventistů ve Vadso Hilde Huruová proto oslovila Norskou biblickou společnost a ta pro uprchlíky darovala Bible v arabštině a perštině.

Více…

8. března 2016

Druhou únorovou sobotu 13. 2. 2016 si členové sboru církve adventistů v Brně na Střední ulici mohli povšimnout lidí v krojích křesťanského skautského Klubu Pathfinder. Což je v tuto roční dobu nezvyklé, vždyť sobota Pathfinderů bývá na podzim, dokonce děti byly zmatené, jestli něco nepromeškaly. Ale ne, pouze vedoucí a rádci Klubu Pathfinder z Moravy a Slezska tu měli výroční bohoslužbu.

Více…