<< >>
9. října 2016

V neděli 2. října 2016 proběhl v Praze 3. ročník charitativního ADRA běhu. Zúčastnilo se ho 248 běžců, včetně 56 dětí, a vybrala se krásná částka 74 386 Kč, která pomůže v případě mimořádných událostí či humanitárních katastrof jak u nás, v České republice, tak v zahraničí.

Více…

7. října 2016

Ještě týden je možné se zúčastnit prvního kola soutěže Stezka písmáků. Po přihlášení na stránce www.stezkapismaku.cz můžete do 16. 10. vyplnit online test. Druhé kolo pak proběhne 17. 11. v Praze.

Stezka písmáků je celostátní soutěž ve znalostech Bible, kterou spolupořádá Junák a Klub Pathfinder. Soutěžit mohou všechny věkové kategorie – od dětí až po dospělé.

Plakát ke stažení.

 

6. října 2016

Nadace ADRA vyhlásila 11. ročník udílení Ceny Michala Velíška – veřejné ocenění odvahy, slušnosti a pomoci při záchraně lidského života. Letošní nominace je možné zasílat do 9. října 2016 (nominační formulář). Hlasování bude probíhat online od 30. 10. do 6. 11. 2016.

5. října 2016

Tři mladí moderátoři z Klubu Pathfinder vytvářejí ve spolupráci s HopeTV nový pořad pro děti a mládež. V prvním díle se věnovali tématu ekologie. Na různé otázky zvídavých pathfiderů odpovídal rybář Jakub Vágner.

Více o aktivitách Klubu Pathfinder je možné najít na www.pathfinder.cz a www.pathfinder.sk.

 

3. října 2016

V sobotu 8. 10. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o tématu „Velký spor“ ve starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na otázky: Je satan reálnou bytostí, nebo jen jakousi personifikací zla? Chrání Bůh jen některé lidi? Není nespravedlivé utrpení, které prožívá Jób? Je Bůh dobrý a spravedlivý, když je na světě utrpení a bolest?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři církve adventistů doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

29. září 2016

Internetová televize HopeTV přichází s novým interaktivním pořadem „Projekt rodina„.  Statistiky ukazují, že šťastných manželství není mnoho. Každé druhé se rozvádí a o těch, co spolu zůstávají, nejde vždy říci, že jsou spokojená. Jak tomuto trendu ve svém životě čelit, poradí v tomto cyklu vztahová poradkyně Mgr. Milena Mikulková a internetový pastor Jindřich Černohorský.  Šestnáct témat pokrývá oblast od zamilovanosti a chození až po manželství a překonávání jeho krizí. Na osobní otázky diváků k probíraným tématům odpovídá prostřednictvím elektronické pošty zkušená klinická psycholožka Mgr. Martina Balcarová.

 

27. září 2016

Ve sborech Církve adventistů sedmého dne na celém světě začíná v sobotu 1.10. nové čtvrtletí diskusního duchovního vzdělávání v sobotní škole Bible, jehož tématem bude starozákonní drama Jób. Zhruba devadesátiminutové moderované veřejné besedy nad Biblí jsou součástí pravidelných sobotních bohoslužeb sborů. K podtématu každé soboty zve vždy od předcházejícího pondělka křesťanská internetová televize HopeTV dalším pokračováním pořadu Bible pro dnešek. O knize Jób v něm bude hovořit s teologem Jiřím Benešem internetový pastor Jindřich Černohorský:

 

27. září 2016

Hrozbou sobectví, formalismu, přehlížení potřebných, přípravou říjnové mimořádné konference Česko-Slovenské unie církve adventistů a dalšími záležitostmi se zabýval výbor této unie na svém zasedání a společných modlitbách v neděli 25. 9. v Brně. Jednání zahájil předseda Slovenského sdružení sborů Bohumil Kern (na snímku) citací z biblických knih Izajáš (58,12) a Zjevení (3,15-17). Podle Izajášova proroctví generace církve pro poslední dobu vyzdvihne jako základ Ježíše Krista a uprostřed trhlin světa i církve napraví cesty mezi Bohem a člověkem. V proroctví Janově ve Zjevení je diagnóza této doby  – sobectví, formalismus a lhostejnost k potřebným, chudým, nemocným a nešťastným lidem. Boží léčba se týká vztahů s Bohem i lidmi a projevuje se sebeobětavou láskou zjevující charakter Pána Ježíše Krista, uvedl Bohumil Kern.

Více…

26. září 2016

Hostem veřejnoprávního Českého rozhlasu v pořadu Večerní host Radiožurnálu byl ve středu 14.9. zkušený adventistický vězeňský kaplan Pavel Zvolánek, vedoucí kaplanské služby církve v České a Slovenské republice a předseda nevládní organizace sdružující dobrovolníky z různých církví navštěvující odsouzené v trestu odnětí svobody Vězeňská duchovenská péče. Půlhodinový rozhovor s redaktorkou Radiožurnálu Zuzanou Burešovou je k dispozici zde:

26. září 2016