<< >>
14. listopadu 2017

Výraz integrita pochází z latiny a dal by se vyjádřit jako nepoškozený, celý, bezúhonný, zdravý. Tělesnou integritou rozumíme neporušenost a nedotknutelnost našeho těla – poranění, ale i pohlavek ji narušuje. Člověka, který je integrální v morální oblasti, můžeme popsat jako neúplatného a nepodplatitelného, s hluboce zakotvenými hodnotami, které pevně zastává a nenechá se od nich odvrátit. V jednání je věrný a důsledný – „má rovnou páteř“. Udržet si integritu v oblasti myšlení znamená nestát se závislým na jiných lidech, jejich mínění a idejích, na ideologiích, nepodléhat tlaku reklamy a svádivých nabídek sexu či financí. Integrita je ve společnosti vysoce ceněna, a přesto tolik chybí – často i nám.

Více…

13. listopadu 2017

Cena Michala Velíška se uděluje za statečnost při záchraně lidského života. V pořadí již 12. držitele této ceny paní Darinu Nešporovou vybrala veřejnost online hlasováním.

Více…

10. listopadu 2017

U příležitosti modlitebního týdne přinášíme podnět k modlitbám od vedoucího oddělení evangelizace Českého sdružení Jana Libotovského.

 

https://youtu.be/YJOvLf07arY
9. listopadu 2017

Ospravedlnění z víry je téma, které úzce souvisí s osobou Martina Luthera. Jaká byla teologie spásy pozdního středověku, vůči které se vymezil? A má jeho pojetí spasení nějaké slabiny? Tyto a další otázky položil webkazatel Jindřich Černohorský teologovi Petru Krynskému v dalším dílu seriálu HopeTv „Re-form-ace“.

Více…

8. listopadu 2017

Humanitární organizace ADRA, jež poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitnou v krizových situacích, hledá do svého týmu koordinátorku či koordinátora zahraničních projektů.
Podrobnější informace.

7. listopadu 2017

Znáte příklad se sklenicí vody – je poloplná, nebo poloprázdná? Jste optimisté, nebo pesimisté? A je váš pohled určen geny, nebo jde o osobní rozhodnutí a nasměrování?

Rozdílnost vnímání je dána především způsobem myšlení, neboť myšlení ovlivňuje emoce, emoce chování – a to naše zdraví. Od osmdesátých let minulého století probíhají výzkumy s cílem prohloubit porozumění tomu, jakou roli v posilování zdraví a navozování nemocí hraje chování člověka. A ví se, že negativní myšlení zdraví poškozuje.

Více…

6. listopadu 2017

V sobotu 21. října, během slavnostní bohoslužby v sále Kulturního domu Rybníček v Opavě, byli ordinováni kazatelé Richard Medřický a Radek Kantor.

Více…

5. listopadu 2017

HopeTV připravila k příležitosti pětistého výročí od začátku evropské reformace, kdy Martin Luther v Německu zveřejnil svých 95 tezí, a modlitebního týdne, který se zabývá také tímto tematem, seriál s názvem „Re-form-ace“. Rozhovory v kostele Martina ve zdi (kde bylo poprve podáváno laikům přijímání pod obojí způsobem, což bylo základem české reformace) vedl webkazatel Jindřich Černohorský s historiky Petrem Krynským, Michalem Balcarem a Martinem Chadimou. Všechny díly můžete najít na YouTube.

 

https://youtu.be/OA_2rDYJNeU
4. listopadu 2017

Obraz „Stvoření Adama“ namaloval roku 1511 italský malíř Michelangelo Buonarroti na strop Sixtinské kaple. Malba celého stropu mu trvala 4 roky. Na příběh stvoření měl ale jen několik týdnů. Moment, kdy se prst Boha a člověka téměř dotýkají, má jedno důležité poseltví: Boží moc je neomezená. Bůh může něco stvořit z ničeho.

Více…

3. listopadu 2017

Ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem vydalo nakladatelství Advent-Orion nový komentář k Markovu evangeliu od Georga R. Knighta. Slovenské nakladatelství Advent-Orion připravilo životopis Desmonda Dosse s názvem Zrodenie hrdinu.

Více…