<< >>
28. března 2017

Kdo to vlastně byl apoštol Petr? Proč bylo tak důležité Petrovo vyznání, že Ježíš je Mesiáš? Ježíš toto vyznání zhodnotil tak, že ho Petrovi zjevil Bůh. Mluví i dnes Bůh k lidem? Jakým způsobem je možné chápat Ježíšova slova, která adresoval Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane“? Ježíš také Petrovi řekl, že satan bude věřící třídit jako pšenici. Co to znamená? A jak probíhá obrácení člověka?
Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 1. 4. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

27. března 2017

Od 9. do 16. dubna 2017 se uskuteční 9. ročník akce s názvem Celonárodní čtení Bible. Koordinuje a organizačně ji zaštiťuje Nadační fond Bible21. Každoročně se akce účastní desítky měst z celé České republiky. Akci v letošním roce zaštítil i ministr kultury Daniel Herman.

Více…

26. března 2017

Téma materiálů „Průvodce studiem Bible“ a televizního pořadu HopeTV „Bible pro dnešek“ má název „Buď pastýřem mých ovcí!“. Hostem pořadu bude teolog, ředitel Adventistického teologického institutu a vedoucí projektu INRIroad Marek Harastej.

 

https://youtu.be/EaZTRpTmX0k
25. března 2017

Fenoménem dnešní doby je mimo jiné jakási nepopsatelná prázdnota, kterou se snažíme vyplnit pachtěním se za věcmi, lidmi, zážitky. Při poznání, že Ježíš je život a že jej nejde ničím nahradit, zjistíme, že jen on může odstranit tuto prázdnotu.

Dvanáctý díl pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Smysluplný život“.

Více…

24. března 2017

První únorový víkend patřil tradičně setkání fotbalových nadšenců z církve a jejich přátel na turnaji Krkonošské břevno, který je zařazen do akcí Klubu Pathfinder. Hráči týmů se sešli na trutnovské palubovce již poosmnácté, první turnaj byl nultý ročník. Celé setkání má také duchovní program, jemuž je věnováno sobotní odpoledne v trutnovské modlitebně. Vlastní sportovní klání pak probíhá v tělocvičně města.

Více…

23. března 2017
https://youtu.be/OG5XGTNW7KI
22. března 2017

V sobotu 25. 3. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co se změnilo odchodem Ježíše Krista z této země a příchodem Přímluvce, tedy Ducha svatého? Co znamená výrok: „On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud“? A jak je možné chápat některé Pavlovy méně srozumitelné texty? Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem.

Více…

21. března 2017

Studentský dobrovolnický INRIroad klub ADRA v Pardubicích je otevřenou skupinou mladých lidí, kteří se rozhodli realizovat vlastní činnost, schůzky, besedy, programy pro děti, lidi s postižením nebo pro seniory. Schází se pravidelně 1x za 14 dní každé druhé a čtvrté úterý. Připojte se k nim. Pomáhat je radost!

 

https://youtu.be/jy7VbMK0u8c
20. března 2017

Klub Pathfinder pořádá pro kluky a holky od 10 do 15 let z Čech i Slovenska Camporee, které má název: „STAŇ SE HRDINOU v Boží síle“. Akce bude probíhat od 20. do 27. srpna/augusta v rekreačním středisku Protivanov. Předběžné přihlašování (do 30. dubna/apríla) a aktuální informace je možné najít na www.camporee.cz.

Více…

18. března 2017

Ne vždy rozumíme tomu, co po nás Bůh chce. Bůh stvořil svět během šesti dnů, to pro něj není problém, je všemocný. Ale nechce za žádného člověka rozhodovat, jak se v dané chvíli zachová. Bůh k nám mluví. Studujme proto Bibli, poslouchejme hlas Ducha svatého a buďme věrní v maličkostech. Potom si nás bude moci Bůh použít tam, kde bude potřeba.

Jedenáctý díl pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Bůh mluví“.

 

https://youtu.be/SdrQ98mN3hM

(Anglická verze se slovenskými titulky.)