<< >>
5. července 2017

Křesťanská internetová televize HopeTV vyvěsila ke zhlédnutí film z roku 2008 s názvem „Život – náhoda, nebo záměr?“. Tento film hledá odpovědi na otázky: Vznikl život náhodou, sám o sobě, anebo všechno živé stvořil Bůh? Jak je možné, že všechny organismy, rostliny, zvířata a lidé mají určitý životní úkol a smysl?

 

https://youtu.be/mWGawieD8JI
4. července 2017

Apoštol Petr se zmiňuje o textech apoštola Pavla, že jsou často složité a nesnadné k pochopení. Proč nepsal Pavel srozumitelněji? Jak můžeme číst dnes tyto texty, aby je čtenář v 21. století nepochopil nesprávně? Komu a odkud psal Pavel dopis Galatským? Co měl na mysli, když hovoří o „jiném“ evangeliu?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 8. 7. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Martinem Turčanem.

Více…

3. července 2017

Traja nezbední súrodenci z veľkomesta strávia veselé a veľmi zaujímavé prázdniny na vidieku u starých rodičov. Tam objavia krásu okolitej prírody a jej obyvateľov. Starký, skúsený včelár, na príkladoch zo života v úli ukáže svojim vnúčatám na vlastnosti ako spolupráca, súdržnosť a usilovnosť. Kniha Medové príbehy postupne a zrozumiteľne pre deti odkrýva, čo sa deje počas obdobia jedného roka v mnohopočetných včelích rodinkách, čím sú pre nás ľudí tieto drobné tvory užitočné, čo všetko sa môžeme od nich naučiť a tiež ako ich máme chrániť.
Obľúbenú knižku pre deti od 4 do 10 rokov načítala pre Štúdio Nádej Zuzana Krónerová.

Více…

1. července 2017

Bůh dělá mnoho zázraků a dává nám v životě různá znamení. Ty nás mají nasměrovat dále k tomu nejdůležitějšímu – k Ježíši samotnému, který nám přinesl nový život.

Dvacátý šestý (a také poslední) díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Opravdová víra“.

Více…

30. června 2017

Ke čtyřiadvaceti doživotně odsouzeným v nejpřísněji střežené věznici ve Valdicích přibyl ve čtvrtek 22. června další. Valdické vězně navštívil muž, který je již čtyřicet devět let doživotně odsouzený k pohybu na vozíčku. Vozíčkář a duchovní Daniel Hottmar ze Štětkovic u Sedlčan, kterého pozval do Valdic tamní kaplan Pavel Zvolánek, vyprávěl vězňům svůj životní příběh.

Více…

29. června 2017
https://youtu.be/-xe6unduR9k
28. června 2017

V zbore Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Nitre na Novozámockej ulici bol na slávnostnej bohoslužbe 25. júna ordinovaný k plnej kazateľskej službe Milenko Vučetić, kazateľ zborov v Nitre, Nových Zámkoch, Leviciach, Zlatých Moravciach a skupiny v Komárne.

Více…

27. června 2017

V sobotu 1. 7. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o osobě Pavla, který napsal List Galatským. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Proč je někde zmiňován jako Pavel a jinde jako Saul? Proč jej Bůh zastavil právě takovým způsobem, jakým jej zastavil a co sledoval jeho slepotou? A jak velký krok udělal Pavel, když řekl, že obřízka pro pohany není důležitá?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Martinem Turčanem.

Více…

26. června 2017
https://youtu.be/P3RpXc0Gx2M

Více informací o knize Jozue od J. Beneše (včetně ukázky) je možné najít na webových stránkách nakladatelství Advent-Orion.

24. června 2017

Pro Boha není žádný zázrak nemožný. Avšak to největší, co mohl udělat – a co se ještě předtím nikdy nestalo – bylo položit život na kříži za celé lidstvo. Hodně lidí zemřelo, bylo ukřižováno, dali svůj život pro druhé. Ale jedinečnou tuto situaci dělá uvědomění si, kdo na tom kříži za nás zemřel.

Dvacátý pátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Největší div světa“.

Více…