<< >>
4. října 2017

Vzduch – zázrak k dýchání

Vzduch umožňuje příjem energie díky vysoké reaktivitě kyslíku (dýchání je „hoření“), kterého je ve vdechovaném vzduchu 21 %, ve vydechovaném 15 % (což lze využít při umělém dýchání). Abychom „nevybuchovali“ na potkání, převažuje v atmosféře dusík (78 %) a zbytek činí oxid uhličitý (0,04 %), vodní páry a vzácné plyny. Ačkoliv horní i dolní cesty dýchací mají velkou samočisticí schopnost, potřebujeme vzduch svěží, bez prachu, chemikálií a smogových částic a je odpovědností každého člověka zdravé ovzduší chránit a udržovat.

Více…

3. října 2017

V příštím čtvrtletí se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Pavlově listu Římanům. V sobotu 7. 10. budou v rámci veřejných debat nad Biblí hledány odpovědi na různé otázky týkající se postavy apoštola Pavla a jeho cesty do Říma. Proč psal tento dopis právě do Říma? V čem byla víra římských křesťanů jedinečná, že se o ní hovořilo po celém světě? Jak se žilo tehdy v Římě a proč se Pavel nazývá otrokem?
Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Romanem Machem.

Více…

2. října 2017

33. Mírák proběhne od 6. do 7. 10. v Ostravě. Letošní téma zní „KRISTUS“. Hlavním řečníkem je Martin Turčan. Více informací je možné najít na webu mirak.casd.cz či facebookové stránce.

Více…

28. září 2017

Máte svou rodinnou tradici, když si v pátek večer zahajujete sobotu? Zajímalo vás někdy, jak to probíhá v jiných domovech? Dokument americké a německé televize HopeChannel vás zavede do různých rodin po celém světě. I když jsou způsoby vítání sedmého dne různé, důvody jsou napříč kontinenty stejné.

 

https://youtu.be/hywqI9_kPb0
27. září 2017

Na Cenu Michala Velíška lze nominovat dospělé i děti, kteří se nečekaně ocitli v kritické situaci a bez ohledu na sebe se snažili zachránit lidský život. Nominaci do 12. ročníku je možné poslat do 8. října 2017 na internetových stránkách Nadace ADRA. Návrh může zaslat kdokoliv – firmy, organizace, úřady, školy i jednotlivci.

Více…

26. září 2017

Nezisková organizace Maranatha z.s. si připomenula v minulém týdnu 15 let od svého založení. Od roku 2002 tato křesťansky orientovaná organizace založená Radimem Passerem oslovila již více než 500 000 lidí. Organizovala či podporovala stovky projektů a aktivit z oblasti České a Slovenské republiky, výchovy a vzdělávání ve více než 50 zemích téměř na všech kontinentech světa.

Více…

25. září 2017

Na začátku srpna byla pro mládež uspořádána týdenní akce Vokoun. Jejím hlavním mottem byl slogan „NeVOKOUNěj, ale pojď to vokouknout“. Celá akce byla zaměřena na službu – jak v církvi, tak i mimo ni. Mladým lidem byly poskytnuty nejen informace, ale mohli zažít i krátké ukázky v praxi.

Více…

24. září 2017

Křesťanská škola Elijáš zahájila již 10. školní rok. V roce 2017 do ní patří přes 200 žáků.

V příštím školním roce 2018/2019 otevře své brány i pro zájemce o středoškolské vzdělání. Studijní obor, jenž bude otevřen, se nazývá „Kombinované lyceum“ a nabízí úplné střední odborné vzdělání s maturitou.

Více…

23. září 2017
https://youtu.be/cBZBqTKzlms
22. září 2017

Bude to už rok, co se skupině adventistů v Břeclavi zrodila v hlavě myšlenka přetvořit starý karavan v kapli na cestách – modlitební karavan. Co je možné si pod tím představit? K čemu má sloužit? Původně obytný karavan byl předělán na pojízdnou modlitební místnost. Cílem bylo nejen přijít s něčím novým, ale hlavně přinášet modlitby přímo do ulic měst.

Více…