<< >>
11. května 2017

V neděli Česká televize v pořadu „Sváteční slovo“ vysílala zamyšlení Víta Vursta, předsedy Českého sdružení církve adventistů.
Vztahy patří k tomu nejhezčímu, co nás v lidském životě může potkat. Vztahy ale mohou přinášet i hodně bolesti a nepochopení. Jakou roli ve vztazích hraje odpuštění? Co se vlastně skrývá za tímto slovem?
Pořad je možné najít v archivu České televize.

10. května 2017
https://youtu.be/xF28l3cejIk
9. května 2017

Kdo je z biblického pohledu vůdce? A není tak trochu protimluv, když apoštol Petr řekne, že vůdce má sloužit? Kdo je „starší“ ve sborovém společenství? Jak je možné řešit generační problémy?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 13. 5. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

8. května 2017

Nadace ADRA přijala v rámci grantového řízení 2017/2018, vyhlášeného koncem února tohoto roku, celkem osmnáct žádostí o finanční podporu. Žadateli jsou v souladu s výzvou v převážné míře mobilní hospice, ale také hospice kamenné spolupracující s dobrovolníky. V úterý 9. 5. 2017 bude zasedat pětičlenná grantová komise, která vybere nejkvalitnější z projektů a doporučí správní radě Nadace ADRA, aby mezi žadatele rozdělila celkem 654 190,- Kč.

Více…

7. května 2017

Motto: Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék. (Přísloví 16,14)

Nikdy se mi nepodařilo zúčastnit se toho úžasného společenství, jak mi líčily moje kamarádky, které měly to štěstí se zavčas přihlásit – až letos úplně náhodou, protože někdo onemocněl a byla by škoda dvě místa nechat prázdná.

Více…

6. května 2017

V čem historicky tkví prosperita některých zemí, třeba na severu Evropy? Kromě skvělého sociálního systému jsou to státy s dlouhou křesťanskou tradicí, která přetrvala dodnes. Lidé hledají Boha a nechají si měnit svoje životy, což se potom odráží v celé společnosti.

Osmnáctý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Prosperita“.

Více…

5. května 2017

V neděli 23. 4. se v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie. Členové výboru přemýšleli nad návrhem studia misiologie pro kazatele, konceptem rozpočtu pro rok 2018, vyslechli si také zprávu o stavu knižní evangelizace a studiu na Adventistickém teologickém institutu.

Více…

4. května 2017
https://youtu.be/ed_W6bKVhWE
3. května 2017

Od 26. do 28. května 2017 se v Brně uskuteční tradiční setkání mládeže s názvem Veletržní. Letošním hostem, který nás v sobotu provede tématem „V Bublině“, bude kazatel a hospodář Česko-Slovenské unie Marek Škrla. V sobotu odpoledne budou následovat tématické worshopy, jež budou mít připraveny kazatelé Dan Kašlík a Marek Škrla a psycholožka Petra Voráčová. Večer pak proběhne koncert Jindry Černohorského. Neděle bude probíhat intelektuálně méně náročnou formou – zápasem v Bumperballu.

Více…

2. května 2017

V sobotu 6. 5. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o čtvrté kapitole prvního Petrova listu. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Setkáváme se s tím, že někteří vnímají víru a křesťanství jako něco pro slabé lidi, kteří nejsou schopni prožívát standardní realitu života. Avšak Petr prohlašuje, že víra je náročná a křesťan kvůli ní bude pravděpodobně trpět! Minimálně v době Petra by bylo snazší nebýt křesťanem. Je víra berličkou? A co to znamená „jít v Ježíšových stopách“?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…