<< >>
9. června 2017

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (4/2017) byl vydán metodický pokyn, který se zabývá duchovní péčí v nemocnicích. Jsou v něm vymezeny pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně cílů a zásad této formy péče, upravuje však i přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu a řeší i takové záležitosti, jako je mlčenlivost. Součástí tohoto pokynu je i zřízení Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví, která bude řešit koncepční záležitosti týkající se duchovní péče ve zdravotnických zařízeních. Členem této rady byl ministrem jmenován Vítězslav Vurst z církve adventistů.

Více…

8. června 2017
https://youtu.be/gu_H2wBJJ4Y
7. června 2017

V sobotu 20. mája sa uskutočnila v poradí už 3. konferencia žien na Slovensku. V  Banskej Bystrici sa zišlo vyše 130 žien vo vekovom rozpätí 14 – 87 rokov. Mottom konferencie bol verš z Genesis 12,2: „… požehnám ťa a zvelebím ťa a budeš požehnaním“.

Více…

6. června 2017

V sobotu 17. 6. 2017 se bude konat od 9 hodin v Kulturním centru v České Třebové děkovná bohoslužba. Je připraven program naplněný chválou a vděčností.

Více…

5. června 2017

Konec května přinesl masivní povodně a s nimi spojené sesuvy půdy, které ochromily jih Srí Lanky. V postižených oblastech pomáhá armáda spolu s humanitárními organizacemi. ADRA Srí Lanka působí v těch nejvíce ohrožených. Situace je stále naléhavější, protože přichází další a další dešťové mraky…

Více…

4. června 2017

Poslední říjnový den před 500 lety německý kazatel Martin Luther vyvěsil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí. Toto datum je bráno jako počátek reformace. Advent-Orion Praha ve spolupráci se svým slovenským partnerským nakladatelstvím Advent-Orion Vrútky připravilo brožuru sestavenou z textů knihy Velké drama věků. Publikaci je možné použít již pro Noc kostelů, případně další podobné příležitosti jako dárek pro hosty a návštěvníky bohoslužeb.

Více…

3. června 2017

V Bibli můžeme najít mnoho proroctví. Některá se již naplnila, jiná na své naplnění stále čekají. Jistě ale víme, že Boží proroctví platí napříč dějinami. Proto je pro nás snazší uvěřit, že Bůh se vrátí na tuto Zemi i podruhé a tentokrát naposledy.

Dvacátý druhý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Druhý příchod“.

Více…

2. června 2017

V létě začíná další evangelizační akce YFJ, kterou má na starost Juraj Turóci. Položili jsme mu proto několik otázek.

 

Můžeš prosím krátce přestavit iniciativu „Youth for Jesus“?

YOUTH FOR JESUS – YFJ (v preklade Mladí pre Ježiša) je iniciatíva mladých ľudí, ktorí túžia byť užitoční pre svoje okolie a sú odhodlaní šíriť dobrú správu – evanjelium Ježiša Krista medzi ľudí na území Slovenska a Českej republiky.

 

Čo je to Dotkni sa neba a aké sú ciele?

DOTKNI SA NEBA je misijno-evanjelizačný program, ktorý je organizovaný jednotlivými zbormi. Do tohto programu sú zapojení členovia zborov, kazatelia, biblickí pracovníci, dobrovoľníci, cirkevné organizácie (ADRA, Život a zdravie, Klub Pathfinder, SKK, INRI ROAD), podporné organizácie (ASI, Maranatha), vedenie cirkvi adventistov a už spomínaní mládežníci z YFJ.

Více…

1. června 2017
https://youtu.be/NZzTO3y7Kp4
31. května 2017

V pátek 19. 5. 2017 se všech pět synů a pět dcer Kořenských, spolu s širší rodinou i s věřícími z okolních sborů, rozloučili s tatínkem a kazatelem evangelia. Zemřel v nedožitých 90 letech, po 12 letech na lůžku. Bratr Kořenský byl kazatelem, který ve své službě spojoval milosrdenství i zásadovost.

Více…