<< >>
1. dubna 2017

Na co Bůh čeká? Proč už si pro nás nepřijde a nezmění konečně tento svět v lepší místo, jak slíbil? Bůh je láska. Kdyby nás donutil dělat jen správné věci, určitě bychom je dělali, ale to by neznamenalo, že Boha milujeme. A On s námi chce žít v harmonii, kterou si zvolíme my sami.

Třináctý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Bůh je láska I.“.

Více…

31. března 2017

Celosvětová církev adventistů prožívá některé soboty v průběhu roku nejenom jako připomínku stvoření a vysvobození z hříchu, nejenom jako příležitosti k intenzivnímu setkání s Bohem, jeho slovem a společenstvím věřících spojených v jediném Duchu, ale zároveň také jako speciální dny připomínající mimořádně důležitá témata, jakými jsou např. náboženská svoboda, křesťanský domov, vzdělávání nebo zdraví. Od roku 2015 patří do této řady také Den služby lidem (lidí) se speciálními potřebami, který v našem církevním kalendáři v letošním roce připadá na sobotu 22. dubna.

Více…

30. března 2017
https://youtu.be/nSXwEt-83uw
29. března 2017

V neděli 12. 3. proběhl v Brně 10. sněm Klubu Pathfinder. Zúčastnilo se ho celkem 95 delegátů z celé České republiky. Sněm se koná jednou za 3 roky. Při tomto setkání došlo k bilancování uplynulého období a zhodnocení vývoje Klubu Pathfinder. Hlavním dokumentem letošního sněmu byla „Vize 2021“ – dokument, který udává směr a důrazy v práci s dětmi do dalšího sněmovního období. Delegáti také volili své zástupce do výkonné a správní rady.

Více…

28. března 2017

Kdo to vlastně byl apoštol Petr? Proč bylo tak důležité Petrovo vyznání, že Ježíš je Mesiáš? Ježíš toto vyznání zhodnotil tak, že ho Petrovi zjevil Bůh. Mluví i dnes Bůh k lidem? Jakým způsobem je možné chápat Ježíšova slova, která adresoval Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane“? Ježíš také Petrovi řekl, že satan bude věřící třídit jako pšenici. Co to znamená? A jak probíhá obrácení člověka?
Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 1. 4. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

27. března 2017

Od 9. do 16. dubna 2017 se uskuteční 9. ročník akce s názvem Celonárodní čtení Bible. Koordinuje a organizačně ji zaštiťuje Nadační fond Bible21. Každoročně se akce účastní desítky měst z celé České republiky. Akci v letošním roce zaštítil i ministr kultury Daniel Herman.

Více…

26. března 2017

Téma materiálů „Průvodce studiem Bible“ a televizního pořadu HopeTV „Bible pro dnešek“ má název „Buď pastýřem mých ovcí!“. Hostem pořadu bude teolog, ředitel Adventistického teologického institutu a vedoucí projektu INRIroad Marek Harastej.

 

https://youtu.be/EaZTRpTmX0k

25. března 2017

Fenoménem dnešní doby je mimo jiné jakási nepopsatelná prázdnota, kterou se snažíme vyplnit pachtěním se za věcmi, lidmi, zážitky. Při poznání, že Ježíš je život a že jej nejde ničím nahradit, zjistíme, že jen on může odstranit tuto prázdnotu.

Dvanáctý díl pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Smysluplný život“.

Více…

24. března 2017

První únorový víkend patřil tradičně setkání fotbalových nadšenců z církve a jejich přátel na turnaji Krkonošské břevno, který je zařazen do akcí Klubu Pathfinder. Hráči týmů se sešli na trutnovské palubovce již poosmnácté, první turnaj byl nultý ročník. Celé setkání má také duchovní program, jemuž je věnováno sobotní odpoledne v trutnovské modlitebně. Vlastní sportovní klání pak probíhá v tělocvičně města.

Více…

23. března 2017
https://youtu.be/OG5XGTNW7KI