<< >>
2. srpna 2017

Tento týden probíhá v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou Biblický týden Českého sdružení, kde se tématu „Víra v podivném světě“ věnuje vedoucí katedry Starého zákona na Newbold College Laurence Turner. HopeTV připravuje z přednášek audiozáznamy, které si můžete poslechnout na kanálu YouTube. Předseda Českého sdružení Vít Vurst také připravil osobní pozvánku k poslouchání záznamů přednášek, v nichž na základě starozákonních postav Ester a Daniele Laurence Turner hledá odpovědi na otázky: Jak máme dnes věřit? Jak máme svou víru předávat dál, aby byla srozumitelná v dnešní době?

 

https://youtu.be/TGDAcDn9IxA?list=PL4S0bRwpg3Sty5XFDw2a7tLhA1qVBQKsl
1. srpna 2017

V sobotu 5. 8. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Pavlově listu Galatským. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky. Rozumíte právnické řeči? Člověk má někdy pocit, že i když poslouchá a ví, že dotyčný člověk hovoří česky, tak mu vůbec nerozumí. Některá místa, která napsal apoštol Pavel, se mohou jevit podobně. Jak to tedy je s dědictvím, smlouvami a Božími sliby?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Martinem Turčanem.

Více…

31. července 2017

Pod Tatrami v osade Rakúsy vzniklo za zvláštnych okolností nové kresťanské spoločenstvo. Podmienky života v tejto rómskej osade sú veľmi ťažké. Naši spoluveriaci si vzájomne pomáhajú ako vedia, ale nemajú svoje priestory na zhromažďovanie. Cirkev sa rozhodla podporiť ich snahu vybudovaním misijného pastoračného centra s modlitebňou. Miestni veriaci sa zaviazali, že sa budú na stavbe podieľať svojimi pracovitými rukami a cirkev zabezpečí stavebný materiál a odborné vedenie stavby.

Více…

28. července 2017

Nad textem Numeri 11

Po měsících strávených pod horou Sínaj pokračuje izraelský lid v další cestě. Poté, co Mojžíšův Bůh slavně vyvede svůj lid z Egypta, jej pod Sínajem zformuje a připraví na další cestu. Nyní tedy nastal čas pokračovat v návratu do kdysi opuštěné země, v cestě za rekolonizací kenaanské vysočiny, kde byli kdysi hosty a přistěhovalci Abraham, Izák a Jákob. Shromážděný lid od hory Sínaj slavnostně vyjde – a záhy opět přichází nejistota, reptání, touha po návratu k zabezpečenému otrockému životu. I největší věci lze pokazit drobnou vytrvalou erozí stížností a pomluv, proto se z části okraje tábora stává spáleniště. Mimořádné situace vyžadují mimořádné prostředky – v rozsáhlém a různorodém společenství, izolovaném uprostřed pouště, nebylo možno nezasáhnout. Ponechat věci svému vývoji, to by znamenalo připustit chaos a ztrátu organizované kázně. Rozhodovat by brzy začal ne Mojžíš, ale dav.

Více…

26. července 2017

Doposud neznámá fotografie spoluzakladatelky Církve adventistů sedmého dne, Ellen Whiteové, se našla mezi starými dokumenty adventistického lékaře, který zemřel v Kalifornii v roce 1966.

Fotografie pořízená v roce 1905 – která zachycuje Ellen Whiteovou na květnové procházce se synem Williamem a s jeho manželkou May – poskytuje další pohled na rodinu Whiteových a nabízí zvlášť badatelům nevšední pohled do jejich každodenního života.

Více…

24. července 2017

Pathfinder. Oddíl Pandy. Tábořiště Kamenec, Čermná ve Slezsku. Přes třicet lidí. Pátek 7. července 2017. Český hydrometeorologický ústav rozšiřuje výstrahu pro jev bouřka ve stupni nebezpečí vysoký na celou republiku. Očekávány jsou kroupy o velikosti až 7 cm…

Pět „slibařek“ (dívek, které budou skládat slib Klubu Pathfinder) se těší na svůj velký okamžik. Chystají slavnostní oheň, zatímco my, dospěláci, těkáme pohledem z mobilů, kde se před námi hrůzostrašně pohybují červené fleky na radarových snímcích, na oblohu, kde jdou těžké mraky ve dvou vrstvách rychle proti sobě. Chystáme se na případnou evakuaci.

Více…

21. července 2017
https://youtu.be/KX4sZyTR_Dg
20. července 2017

12. srpna 2017 ve 14 hodin vyrazí z Ovocného trhu v Praze v pořadí již druhý pochod pro rodinu. Projde starou Prahou přes Karlův most a na Střeleckém ostrově vyvrcholí zajímavým programem plným pohody a příjemné zábavy pro rodiny s dětmi i jejich sympatizanty.  Více informací je možné najít na www.denprorodinu.eu.

Více…

19. července 2017

Pochopit, co to znamená ospravedlnění z víry, je nanejvýš důležité. Co myslel Pavel tím, když řekne, že už nežije on, ale žije v něm Kristus? Na základě jakých textů Starého zákona Pavel poznal, že ospravedlnění je pouze na základě víry? A co je to za víru?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 22. 7. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Martinem Turčanem.

Více…

17. července 2017

V Trenčíne sa koná v židovskej synagóge na Štúrovom námestí unikátna výstava Biblií s názvom „Biblia na cestách.“ Medzi vystavovanými exponátmi môžu návštevníci vidieť nielen rôzne jazykové prevedenia Biblií z celého sveta i Slovenska, ale aj historické vydania tejto „knihy kníh“ či rôzne netradičné väzby. Výstava potrvá do 27. júla 2017.

Více…