<< >>
16. ledna 2017

Z historie Církve adventistů sedmého dne

William A. Spicer se narodil v roce 1865 ve Spojených státech amerických. Pro křest se rozhodl ve čtrnácti letech po návštěvě evangelizačního setkání a přečtení některých knih od Ellen Whiteové. V šestnácti letech musel zanechat studia na střední škole, protože bylo potřeba se postarat o otce, který prodělal mrtvici. Práci našel v sanatoriu v Battle Creeku. Přes den mladý William pracoval a večer navštěvoval kurzy administrativy. Ve dvaceti dvou letech se přestěhoval do Anglie, kde mu bývalý předseda sdružení Stephen Haskell nabídl práci misionáře.

Více…

15. ledna 2017

Jak by měl vypadat otevřený sbor? Zeptal jsem se několika přátel a dostal jsem zajímavé odpovědi, které mě vedly k zamyšlení. Možná jsem v následujícím „desateru“ nepostihl všechny aspekty „otevřeného“ sboru, ale snad vás povede k přemýšlení o tom, co tam chybí, anebo ještě lépe, co chybí do otevřenosti tomu mému sboru a co já/vy v tom můžeme změnit.

Více…

13. ledna 2017

Bůh nemá problém nám dát věčný život hned teď. Brání mu v tom ale přítomnost hříchu. Protože kdyby ve věčnosti měl existovat hřích, potom by se život stal peklem. Ježíš Kristus žil v harmonii s Bohem a zemřel za naše hříchy. Pro nás je to naděje, že strach ze smrti nahradí jistota vzkříšení a věčnosti.

Druhý díl nového pořadu s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Život x smrt“.

 

12. ledna 2017

V humanitární organizaci ADRA se můžete ucházet o tato pracovní místa:

  • koordinátor programu Čalantika
  • koordinátor zahraničních projektů
  • vedoucí Dobrovolnického centra Praha
  • vedoucí Dobrovolnického centra České Budějovice

Více…

12. ledna 2017

11. ledna 2017

Každým rokem se Národní týden manželství nese v duchu motta: Dobré manželství není samozřejmost. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma: Recept na dobré manželství. Ve dnech 13.–19. 2. 2017 chceme obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem této iniciativy je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chceme v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Více…

10. ledna 2017

V sobotu 14. 1. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Jak Duch Svatý působí v našich životech? Co se můžeme naučit ze setkání Ježíše Krista a učitele zákona Nikodéma? Co si představit pod pojmy „narození z Ducha“ a „narození z vody“? A proč se v našem nitru odehrává neustálý zápas a jak se dá žít z moci Ducha?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

9. ledna 2017

Od 11. do 21. ledna 2017 pořádá církev adventistů na celém světě „Deset dnů modliteb“ za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů je „Živá svatyně“.

Deset dnů modliteb 2017 – „Živá svatyně“ (ve formátu pdf)

(Deset dnů modliteb 2017 – Příručka pro vedoucí – ve formátu pdf)

6. ledna 2017

Asi nás už všechny někdy napadla otázka, jak je možné, že Bůh dopouští na světě tolik zla a nezasáhne. Proč nechá všechny zlé lidi, aby si dělali, co chtějí a ničili životy druhých? Za zamyšlení ale stojí, podle jakých kritérií by měl Bůh rozhodovat, kdo je dostatečně dobrý, a kdo dostatečně zlý – a v jaké z těchto kategorií bychom se ocitli my?

První díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Je Bůh spravedlivý?“.

 

(Anglická verze se slovenskými titulky)

6. ledna 2017

V roce 2017 jsou připraveny pro „Generaci 50 plus“ čtyři zajímavé akce. Dvě jsou již tradiční a dvě zcela nové. Kromě odpočinku a příjemně stráveného času bude program zaměřen i duchovně – na všech akcích se účastníci ráno i večer společně sejdou k zamyšlení z Bible a zpěvu.

Více…