<< >>
5. dubna 2017

ADRA působí v Iráku na severu země v oblasti Kurdistánu od roku 2014. Ačkoli má tato oblast přibližně o velikosti poloviny České republiky 5 milionů obyvatel, hostí pro svou relativní bezpečnost jeden milion uprchlíků přesídlených z dalších částí Iráku a čtvrt milionu uprchlíků ze Sýrie. To je, jako kdyby v Česku bylo dva a půl milionu uprchlíků.

Více…

4. dubna 2017

V sobotu 8. 4. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o první kapitole prvního Petrova listu. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co znamená vyjádření o vyvolených a předem vyhlédnutých, které je zmíněno v úvodu prvního Petrova listu? Lze to chápat tak, že Bůh o nás rozhoduje předem? Na základě čeho dojde člověk záchrany a co to znamená být svatý v celém způsobu života? Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

3. dubna 2017

Biblický týden Českého sdružení bude v roce 2017 probíhat v termínu od 30. 7. do 6. 8. v kongresovém centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. Hlavním hostem a řečníkem bude Laurence Turner, vedoucí katedry Starého zákona na Newbold College. Téma Biblického týdne bude: „Víra v podivném světě“.

Více…

2. dubna 2017
https://youtu.be/OJwMgNBnA2I
1. dubna 2017

Na co Bůh čeká? Proč už si pro nás nepřijde a nezmění konečně tento svět v lepší místo, jak slíbil? Bůh je láska. Kdyby nás donutil dělat jen správné věci, určitě bychom je dělali, ale to by neznamenalo, že Boha milujeme. A On s námi chce žít v harmonii, kterou si zvolíme my sami.

Třináctý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Bůh je láska I.“.

Více…

31. března 2017

Celosvětová církev adventistů prožívá některé soboty v průběhu roku nejenom jako připomínku stvoření a vysvobození z hříchu, nejenom jako příležitosti k intenzivnímu setkání s Bohem, jeho slovem a společenstvím věřících spojených v jediném Duchu, ale zároveň také jako speciální dny připomínající mimořádně důležitá témata, jakými jsou např. náboženská svoboda, křesťanský domov, vzdělávání nebo zdraví. Od roku 2015 patří do této řady také Den služby lidem (lidí) se speciálními potřebami, který v našem církevním kalendáři v letošním roce připadá na sobotu 22. dubna.

Více…

30. března 2017
https://youtu.be/nSXwEt-83uw
29. března 2017

V neděli 12. 3. proběhl v Brně 10. sněm Klubu Pathfinder. Zúčastnilo se ho celkem 95 delegátů z celé České republiky. Sněm se koná jednou za 3 roky. Při tomto setkání došlo k bilancování uplynulého období a zhodnocení vývoje Klubu Pathfinder. Hlavním dokumentem letošního sněmu byla „Vize 2021“ – dokument, který udává směr a důrazy v práci s dětmi do dalšího sněmovního období. Delegáti také volili své zástupce do výkonné a správní rady.

Více…

28. března 2017

Kdo to vlastně byl apoštol Petr? Proč bylo tak důležité Petrovo vyznání, že Ježíš je Mesiáš? Ježíš toto vyznání zhodnotil tak, že ho Petrovi zjevil Bůh. Mluví i dnes Bůh k lidem? Jakým způsobem je možné chápat Ježíšova slova, která adresoval Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane“? Ježíš také Petrovi řekl, že satan bude věřící třídit jako pšenici. Co to znamená? A jak probíhá obrácení člověka?
Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 1. 4. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

27. března 2017

Od 9. do 16. dubna 2017 se uskuteční 9. ročník akce s názvem Celonárodní čtení Bible. Koordinuje a organizačně ji zaštiťuje Nadační fond Bible21. Každoročně se akce účastní desítky měst z celé České republiky. Akci v letošním roce zaštítil i ministr kultury Daniel Herman.

Více…