<< >>
26. prosince 2016

V adventním čase je pořádáno mnoho koncertů. Některé z nich jsou však víc než jen svátek hudby a potěší nejen posluchače, ale také lidi v nouzi. K naší velké radosti v uplynulých dnech proběhly dvě velkolepé akce, které přinesly mnoho krásných zážitků návštěvníkům v Pardubicích a Olomouci, ale také velkou finanční pomoc ve prospěch projektů organizace ADRA.

Více…

25. prosince 2016
23. prosince 2016

Tato otázka je často kladena dětem před Vánocemi. Čas tužeb a očekávání, čas splněných přání. Jaká jsou ta vaše? Ježíšek už od té doby trochu povyrostl a většina z nás ví, že chtít po něm mobil nebo letenku do exotických krajů by bylo dosti přízemní. Takže jsme si řekli, že s ním tuto dětinskou hru hrát nebudeme. Ale Ježíš je živý. Je Stvořitel a Vládce vesmíru. Mezi námi je přítomen v osobě Ducha svatého. Navzdory všudypřítomné bolesti kolem nás je nekonečně štědrý, a proto se ptám: Jaké je tvoje přání? Co by sis přál od Ježíše?

Více…

22. prosince 2016

V úterý 20. 12. proběhl v Křesťanské základní a mateřské škole Elijáš vánoční jarmark, jehož výtěžek bude použit na zakoupení vozíku pro jedenáctiletého Lukáše. Žáci školy prodávali vlastnoručně vyrobené výrobky. Měli také pro návštěvníky připraveny různé soutěže a občerstvení. Díky této akci mohla být předána ve středu 21. 12. částka 30 000 Kč zástupcům humanitární organizace ADRA, která sbírku pro Lukáše zastřešuje.

Více…

21. prosince 2016

Radost z hudby v podání žáků Základní umělecké školy Zábřeh mohli prožít ti, kteří přijali pozvání Komunitního centra Postřelmovská 14 na vánoční koncert. Nešlo však jen o hudbu. Karel Strouhal, kazatel místního sboru církve adventistů, společně s Vítězslavem Vurstem provázeli večer zamyšlením nad čtyřmi svícemi, které se v předvánočním čase zapalují na adventním věnci.

Více…

20. prosince 2016

Jaký je rozdíl mezi bezúhonností a bezhříšností? A jak se takový člověk projevuje dnes? Jób se staral o potřeby lidí kolem sebe. Pomáhal sirotkům a utiskovaným. Co nám to říká dnes jako jednotlivcům, členům církve? Lze být podobný Jóbovi, a přitom neprožít podobné trápení, jakým prošel on? A co se dá udělat pro to, aby naše děti vyrostly v charakterní, čestné a hluboce věřící jedince?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 24. 12.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

19. prosince 2016

Koncem října jsem obdržel e-mail, dnes už nevím ani od koho to bylo, s doporučením ke zhlédnutí válečného filmu natočeného Melem Gibsonem podle skutečné události.

Do kina moc nechodím, ale v e-mailu bylo uvedeno, že jde o životní zkušenost adventisty Desmonda Dosse. Proto mě to zaujalo.

„Doss…, Doss…“ vzpomínám, kde jsem se s tím jménem už setkal.

Více…

18. prosince 2016

Tělesné, smyslové ani jakékoliv jiné postižení nezůstává nikdy pouze v jedné rovině lidského života, ale ovlivňuje člověka jako komplexní bytost v její mnohovrstevnaté existenci. To, jak silně zasahuje a mění jeho sociální role, je vyjádřeno mírou jeho znevýhodnění – tedy handicapu. Ten se netýká pouze osob se zdravotním postižením, ale může mít i čistě sociální charakter. Výrazně nízký socioekonomický status, patologické závislosti nebo třeba pouhá příslušnost k určité etnické či kulturní minoritě mohou handicapovat lidského jedince (a celé skupiny lidí) stejně nebo dokonce více než zdravotní postižení.

Více…

16. prosince 2016

Od 11. do 21. ledna 2017 pořádá církev adventistů po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů bude „Živá svatyně“.

Více…

15. prosince 2016

Od 4. do 5. února 2017 bude probíhat již 18. ročník futsalového turnaje „Krkonošské břevno“. Akce začíná v sobotu dopoledne bohoslužbou, pokračovat bude odpoledním programem plným sdílení, zpívání a naslouchání Božímu slovu. Samotný futsalový turnaj pak začne od 18 hodin. Jsou zváni nejen fotbalisté (v dostatečném předstihu, aby mohli ještě pilovat techniku), ale také ti, kteří chtějí prožít pěknou sobotu a potom podpořit svůj tým.

Více…