<< >>
12. prosince 2016

V sobotu 17. 12. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Kde vzal Jób jistotu, že bude nějaké vzkříšení? A jak si mohl být tak jistý, že bude zachráněn? Když se dnes někdo zeptá nás, tak raději odpovídáme: „Nevím. Nejsem si jistý. Mám obavy…“. A věřil v tělesné vzkříšení, když používá slova: „Mé oči ho uvidí“? A jak si poradit s textem, že Kristus se za nás přimlouvá? Je třeba Boha Otce přemlouvat?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

11. prosince 2016

Na přelomu roku 2007–2008 byla realizována v Českém sdružení církve adventistů dotazníková sonda se záměrem zjistit vstřícnost a připravenost sborů pro přijetí osob se zdravotním, sociálním nebo jiným znevýhodněním a najít alespoň orientační odpovědi na otázky týkající se otevřenosti naší církve pro inkluzivní začleňování lidí s handicapem (ať už se jedná o členy církevního společenství, anebo o ty, které by církev mohla a měla oslovovat a zvát do svého středu). S tímto tématem souvisí řada dílčích oblastí, jako například přístupnost sborů a jejich aktivit právě pro osoby s handicapem, potenciál církve (sboru) k oslovení skupin a jedinců ohrožených sociálním vyloučením apod. Ačkoli jde již o relativně starší šetření, ve skutečnosti za posledních deset let nedošlo k až tak výrazně radikálnímu posunu a situace je v této oblasti dodnes v mnohém stejná nebo podobná.

Více…

9. prosince 2016

Od ledna 2017 bude internetová televize HopeTV každý týden vyvěšovat nové video s krátkým zamyšlením evangelisty Kornelia Novaka. Ve 26 dílech bude hovořit o Bohu, církvi a smyslu života.

Více…

8. prosince 2016

Nakladatelství Advent-Orion vydalo novou knihu s názvem „Lumír – Příběh lásky“ od Petra Staše. Příběh se odehrává na konci 19. století a byl napsán na motivy skutečné události. Neklade si za cíl moralizovat nebo soudit, ale ukázat, že láska je jediná síla, která boří zdi nesnášenlivosti, zloby i slepé horlivosti.

Více…

7. prosince 2016

Ve dnech 18. až 20. listopadu se v centru Akademie v Ostravě konala slavnostní bohoslužba při příležitosti 20. výročí vzniku Klubů zdraví. Kolem 150 účastníků z Česko-Slovenské unie prožilo požehnané chvíle při vzpomínkovém programu zaměřeném na historii zdravotně misijní práce v naší církvi i v naší unii.

Více…

6. prosince 2016

V neděli 27. 11. se sešel v Brně Výbor Česko-Slovenské unie. Hostem byl tajemník Interevropské divize Barna Magyarosi. Členové výboru řešili změny ve finančním řádu, schválili rozpočet na další rok, hodnotili předchozí období a odsouhlasili plány na rok 2017.

Více…

6. prosince 2016

Bůh podle jednoho textu v knize Jób odpovídá „ze smrště“. Co toto vyjádření chce říct? A jak rozumět jinému vyjádření: „Nuže, opásej si bedra jako muž“? A proč, když konečně promluví Hospodin a Jób má příležitost se zeptat na své trápení, tak tuto příležitost nevyužije? A platí úměra, že čím více Hospodina známe, tím je člověk méně „teologicky upovídaný“?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 10. 12.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

5. prosince 2016

V pořadu České televize „Dobré ráno“ byla krátce představena humanitární organizace ADRA. Pozván byl Jakub Charvát, vedoucí komunikace s veřejností. V rozhovoru mluvil o práci Adry – jak ve světě, tak v České republice. Zdůraznil, že cílem Adry je dělat náš svět lepším.

 

Odkaz na představení humanitární organizace ADRA v České televizi – úvod.

Odkaz na představení humanitární organizace ADRA v České televizi – pomoc v České republice.

Odkaz na představení humanitární organizace ADRA v České televizi – pomoc ve světě.

4. prosince 2016

V blízké době bude uveřejněno několik příspěvků, které souvisí se sociální činností církve. Tím prvním je rozhovor s Danielem Hottmarem, vozíčkářem, adventistou, biblickým pracovníkem ve Štětkovicích na Sedlčansku. Daniel také působí v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech a podílí se na činnosti oddělení sociální služby v Českém sdružení.

Více…

2. prosince 2016

Ve sboru církve adventistů v Karlových Varech byl na slavnostní bohoslužbě 26. listopadu ordinován k plné kazatelské službě Martin Lindtner, kazatel sborů v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.

Více…