<< >>
21. září 2015

Výbor Česko-Slovenské unie církve adventistů schválil na svém zasedání v neděli 20.9. v Bratislavě následující Výzvu Církve adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice k tzv. uprchlické krizi:

Církev adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice, v souladu s pobočkami své humanitární organizace ADRA v ČR a SR, vnímá aktuální tak zvanou uprchlickou krizi v Evropě jako příležitost pro všechny evropské křesťany k následování slov z Kristova podobenství o Božím soudu „hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne“. S příchodem cizích potřebných lidí jsou vždy spojeny určité problémy a nároky na všechny, kteří jsou žádáni o pomoc. Objevuje se i zneužívání pohostinnosti. Pán Ježíš Kristus očekává od svých následovníků, že tyto problémy a nároky budou prakticky a s rozvahou řešit v zájmu potřebných, se kterými se sám ztotožňuje, bez nenávisti, s láskou a soucitem. S radostí se k tomuto úkolu přihlašujeme a vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby praktickou občanskou pomocí s řešením vzniklých problémů a laskavou podporou trpělivě překonávali všechny projevy nenávisti a nesnášenlivosti, které se v souvislosti s uprchlickou krizí ve společnosti objevily. V této krizi nejde o naše území, ale o naše srdce. Nedopusťme, aby podlehla zlobě a nenávisti, před kterou mnozí příchozí potřební prchají. Nechme v našich srdcích zvítězit Boží lásku, milosrdenství a účinnou službu všem potřebným bez rozdílu pohlaví, věku, rasy či vyznání. Prosme Boha o moudrost a sílu k vlastním správným řešením nastávajících problémů i o správná rozhodnutí našich politických představitelů.

19. září 2015

Víkendové setkání mužů „Chlapi sobě“ se uskuteční 2. až 4.10. v malebném prostředí Krkonoš, v roubence „Rozárka“ v Benecku. „Je to jedinečná šance pro všechny příslušníky mužského pohlaví, kteří chtějí prožít nefalšovanou pánskou jízdu s předním českým psychologem Jeronýmem Klimešem,“ zve organizátor akce Radomír Jonczy. Na programu jsou témata:  1. Role muže včera a dnes 2. Být sám sebou 3. Psychohygiena a zvládání stresu 4. Homosexualita. Účastníci se  mohou těšit i na společné rozhovory, zpívání, modlitby, dobré jídlo a legraci. Chybět nebude ani táborák a příležitost ke sportovnímu vyžití. To vše za pouhých 800 korun. Bližší informace Radomír Jonczy poskytne na svém telefonu 739345670. Zájemci se mohou hlásit písemně na elektronické adrese: jonczy@centrum.cz.

18. září 2015

Před deseti lety, v září 2005 se z iniciativy tehdejšího vedoucího oddělení dětské sobotní školy Bible v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne Milana Kašlíka rozběhlo internetové vzdělávání učitelů. Tedy malý církevní e-learning. Kladl si a stále si klade za cíl nabízet především učitelům dětské sobotní školy Bible odborné vhledy do jejich práce pro děti. V říjnu začíná již 11. školní rok tohoto internetového vzdělávání 2015/2016 určený učitelům i rodičům jako Internetové vzdělávání rodičů a učitelů (IVRU). Zájemci se mohou přihlásit do konce září na ivru@casd.cz.

Více…

15. září 2015

Církev adventistů sedmého dne v Evropě vyzvala k soucitu a modlitbě za tisíce přicházejících uprchlíků. Zoufalí migranti a žadatelé o azyl ze Středního východu, Afriky a jižní Asie zaplavili v létě Evropu po tisících a kontinent postavili před rozhodnutí, jak se s nimi vypořádat. „Jsme všichni děti téhož Otce. Je čas držet pohromadě a sdílet Boží hojnou lásku ke každému z nás,“ řekl Mario Brito, předseda Interevropské divize církve adventistů. „Kéž Pán žehná všechny tyto trpící migranty. Kéž nám Pán dá milosrdné srdce. “

Více…

14. září 2015

V nedeľu 13.9. sa v Poprade stretol na svojom druhom rokovaní výbor Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík v úvodnom zamyslení poukázal na to, že často citovaná jedenásta kapitola epištoly k Židom je ohraničená dvakrát slovíčkom vytrvalosť (Žid 10,36 a 12,1). Ide o terminológiu spájanú s vytrvalostným behom, ktorú autor aplikuje do života kresťanov. Je potrebné sa naučiť umeniu rozložiť si sily. Text Žid 12,1 vyzýva k aktivite aj nás: „..preto aj my bežme…“ Hrdinovia viery v 11. kapitole sa stávajú symbolicky našimi svedkami – fanúšikmi, ktorí majú skúsenosť s behom. Obrazne odovzdávajú ako „oblak svedkov“ štafetu nám. Zomierali v nádeji, že budeme v ich vytrvalosti pokračovať. Každý z nich by nám mohol niečo odovzdať. Náš beh je nasledovaním Ježiša, je maratónom s nádejou a s jasným cieľom. Vytrvalosť je veľmi dôležitá. Majme pred očami Ježiša a bežme s pohľadom upreným na Neho.

Více…

14. září 2015

10. září 2015

O víkendu 11. až 13.9. se v modlitebně sboru církve adventistů v Českých Budějovicích koná už 39. ročník setkání mladých lidí Země živitelka, tentokrát na téma „Hledá se žena, hledá se muž – jak vytvořit báječný vztah…“ Pořádající mládež se už těší, až se páteční večer zaplní sborové prostory a bude moci přivítat letošního hosta, manželského poradce Mojmíra Voráče.

Více…

8. září 2015

Základní škola Elijáš v Praze – Michli zřizovaná církví adventistů zahájila slavnostně první školní rok se všemi 9 ročníky. Slavnosti se kromě žáků školy, jejich rodičů a učitelů zúčastnili zástupci zřizovatele a další hosté. Poděkování patřilo především Bohu, obětavým učitelům a zaměstnancům školy, ale také Radimu Passerovi, který do tohoto projektu vložil nemalé úsilí a podporuje školu nejen finančně, ale především  svým optimismem a vizionářským přístupem. V současné době navštěvuje školu 216 žáků. „Jsme rádi, že rosteme geometrickou řadou, rosteme nejen početně, ale i kvalitativně. V letošním roce jsme se zúčastnili srovnávacího testování SCIO spolu s ostatními školami a byli jsme zařazeni mezi nadprůměrné školy. Ještě je hodně co zlepšovat, ale pevně věříme, že máme co dětem dát. Dál samozřejmě platí biblické ´nestaví-li dům (školu) Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé´,“ uvedla ředitelka školy Hana Loderová. Poděkovala za přízeň a modlitby všem, kteří, i když jejich děti nemohou chodit do Elijáše, berou školu jako svou.

Více…

4. září 2015

Olympijský tábor MSS (19. – 26. července 2015).  I když se píše rok 2015, což znamená, že je to lichý rok a žádná olympiáda nemá být, my rušíme tradici a olympiádu si rozhodně chceme užít. A nejen letní, ale i zimní i paralympijskou a k tomu i vodní hrátky.

Může se zdát, že týden nám na to rozhodně stačit nebude, ale kdo umí, ten umí. Letošní sportovci z Moravy se sjeli na krásné tábořiště u Opavy u obce Mladecko. A že jich bylo, rovných 73. Více…

3. září 2015

Česká pobočka celosvětové humanitární organizace ADRA hledá nového koordinátora spolupracovníků ze sborů Církve adventistů sedmého dne. Jedná se o práci 16 hodin týdně na hlavní pracovní poměr, kterou je možno dělat z domova s tím, že jsou nutné i pravidelné cesty do ústředí ADRA ČR v Praze. Přihlášky do výběrového řízení mohou zájemci posílat na elektronickou adresu jakub.dostal@adra.cz do 16.9. Vybraní uchazeči jsou zváni k osobnímu setkání. Nástup je od 1.10. Více v letáku ke stažení zde:

Koordinátor ADRA