<< >>
1. listopadu 2016

V sobotu 5. 11. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o starozákonní knize Jób. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na otázky: Kdo byl Elífaz, jeden z Jóbových přátel? Nakolik jsou jeho slova důležitá? Jak je možné sladit Jóbova slova o jeho bezúhonnosti s texty Bible o tom, že žádný člověk není bezhříšný? Pro mnoho lidí je Boží zdánlivá nečinnost důkazem jeho neexistence. Jak je možné se s tím vypořádat? A co říká kniha Jób o omylnosti andělů?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Adventistickém teologickém institutu doc. Jiřím Benešem.

K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

31. října 2016

Zajímají vás odpovědi na tyto otázky: Jak má vypadat mužská/otcovská a ženská/mateřská role? Jak provést dítě až do dospělosti? Co jsme (ne)dostali od rodičů a co (ne)předáváme dětem? Jak je možné se vypořádat s vnitřními zraněními? Jaký je význam duchovního života v procesu uzdravení?

Pokud vás zajímají tato témata, tak je možné se do 2. listopadu přihlásit na Manželský víkend v Krkonoších, který nese název Uzdravení rodinných vztahů.

Více…

31. října 2016

Nový díl pořadu České televize Křesťanský magazín se věnuje církevním restitucím. Odpovídá na otázky: Jak církve hospodaří se znovu nabytým majetkem? A nakolik jsou ve svém hospodaření transparentní? Odpovědi se snažila získat Kateřina Rózsová u zodpovědných osob v Římskokatolické církvi, Církvi adventistů sedmého dne a Českobratrské církvi evangelické. V pořadu jsou také představeny konkrétní hospodářské projekty řádu premonstrátů, adventistický domov důchodců a jeden biskupský pivovar. Odborné zhodnocení výsledků hospodaření církví provedl docent ekonomie z Národohospodářské fakulty VŠE Jiří Schwarz.

27. října 2016

Sbory církve adventistů na celém světě se v týdnu od 5. listopadu budou scházet ke společnému rozjímání a modlitbám. K této příležitosti připravila HopeTV zamyšlení kazatele Jindřicha Černohorského s názvem „Na všechny strany“.

Více…

26. října 2016

25. října byla slavnostně zahájena činnost Studentského dobrovolnického INRIraod klubu ADRA v Pardubicích. Jeho cílem je vytvořit otevřený prostor pro studenty vysokých škol, kde by mohli využít svou kreativitu a svůj potenciál k pomoci lidem v Pardubicích a blízkém okolí.

Více…

26. října 2016

Křesťanská studentská organizace INRI road pořádá již tradičně cyklus čtyř studijních víkendů s názvem „INRI Bible“. Tentokrát bude tématem setkání Evangelium podle Marka.

25. října 2016

V neděli 23. 10. proběhla v Brně mimořádná konference Česko-Slovenské unie. Zúčastnilo se jí 209 delegátů a 21 hostů z Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení. Na setkání se pokračovalo v jednání o agendě, která se nestihla projednat na poslední unijní konferenci v roce 2014.

Více…

24. října 2016

Jesenné správne rady začali v pondelok 17. 10. ráno preberaním agendy Adventistického teologického inštitútu (ATI). Pretože je menená forma štúdia z denného na diaľkové, je potreba znovu prechádzať procesom akreditácie nového študijného behu. Medzinárodný výbor pre teologické a kazateľské vzdelávanie (IBMTE), ktorý zasadal vo Washingtone pred dvoma týždňami a ktorý posudzuje úroveň teologických škôl, dal našej novej vzdelávacej inštitúcii zelenú a zdá sa, že by sme mohli proces akreditácie úspešne zvládnuť. Významný podiel na výsledku má Oldřich Svoboda, ktorý akreditáciu z našej strany pripravoval a Daniel Duda, ktorý je člen tohto výboru a pomáhal kolegom zo zahraničia pochopiť naše česko-slovenské špecifiká a tradíciu diaľkového vzdelávania u nás.

Více…

24. října 2016

Viděl Jób svůj život jako nesmyslný a zbytečný? Dává kniha Jób odpověď na utrpení v lidském životě? A jak je to s životem hned po smrti? Nestálo by za to trochu zpomalit v životě a hledat skutečné hodnoty?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 29. 10.

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s učitelem Starého zákona a hebrejštiny na Husitské teologické fakultě a Teologickém semináři církve adventistů doc. Jiřím Benešem. K dispozici jsou také materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

21. října 2016

Celkem 315 delegátů zastupujících 19,5 milionů členů církve adventistů ve více než 200 zemích se setkalo v Silver Spring v Marylandu k výročnímu jednání Výkonného výboru Generální konference, jenž je nejvyšším rozhodovacím orgánem světové církve po zasedání Generální konference, které se koná každých pět let.

Více…