<< >>
18. ledna 2016

Hovoříme-li o zdravém životním stylu v souvislosti se stravou, máme především na mysli její kvalitu, která je dána pestrostí potravin a zastoupením všech potřebných látek. Pro nás je tato skutečnost přirozená, ale pro obyvatele Kambodži tomu tak není.

To je důvod, proč ADRA pomáhá v kambodžské provincii Kompong Thom, kde trpí podvýživou téměř polovina dětí do dvou let. A co víc – asi  65 % z nich má anémii. Problém není v tom, že by měly málo jídla. Potíž je v kvalitě potravy. Děti zpravidla dostávají jednostrannou stravu, jejíž hlavní složkou je rýže. Právě proto ADRA začala spolupracovat s místními matkami a učí je, co a jak vařit, aby jejich děti byly zdravé. Chceme tak pomoci asi 4 500 rodinám ve 44 vesnicích. Jak konkrétně?

Více…

17. ledna 2016

Třetí rok činnosti zahájila královéhradecká skupina křesťanské studentské iniciativy INRIroad. Psal se rok 2011, když Eva Škulková (na snímku) nastoupila na vysokou školu do Hradce Králové. Jelikož začala bydlet ve sborové budově, často se s místním kazatelem Petrem Stašem střetávali na schodech a prohodili pár slov. Netrvalo to dlouho, než zjistil, že Eva dělala vedoucí mládeže ve svém sboru. Prohlásil: „To je bezva. Máme novou vedoucí mládeže.“ Eva měla obavy, ale nakonec se ukázalo, že pod jejím vedením mládež funguje.

Více…

12. ledna 2016

České sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v roce 2016 částku ve výši 800 tisíc korun na sociální projekty. Jde výhradně o peníze z restitucí státu za majetek neoprávněně zabavený církvi adventistů v době komunistického režimu, část prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti. Na podzim roku 2015 zveřejnila církev druhým rokem grantovou výzvu na podání projektů. Výzva byla směrována na dvě oblasti. Na podporu seniorů a osob s postižením a na podporu nových projektů zaměřených na sociální a zdravotní potřeby osob v církvi a ve společnosti. Na výzvu k podání žádosti zareagovalo dvanáct oprávněných žadatelů, Sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, zapsané spolky a obecně prospěšné společnosti spolupracující se sbory.  Podané projekty chtěly realizovat sociální služby v hodnotě 3.925.023 korun. Celková výše požadovaných dotací byla 1.954.632 korun.

Více…

12. ledna 2016

Příležitost poznat sám sebe, hledat odpověď na své otázky, prožít dobrodružství, objevovat Boží cesty pro svůj život, smát se a radovat s kamarády, být užitečný pro druhé. To vše nabízí nový cyklus víkendových setkání pro děti ve věku 12 až 15 let Pošli to dál Pathfinder, které připravuje Moravskoslezské sdružení sborů církve adventistů společně se skautským Klubem Pathfinder. V letošním roce půjde o víkendy 22.-24.1., 1.-3.4., 24.-26.6. a 25.-27.11. na různých místech Moravy a Slezska. Zájemcům platí rodiče cestovné a příspěvek na ubytování a stravu ve výši 300 korun. Více na stránkách sdružení.

12. ledna 2016

11. ledna 2016

České děti již pomalu myslí na pololetní vysvědčení, bangladéšským začíná v lednu nový školní rok. Zatímco pro české děti je škola samozřejmostí, pro bangladéšské vytouženým snem. A právě tento sen, chodit do školy a naučit se číst a psát, plní bangladéšským dětem již 16 let jejich čeští a slovenští „rodičové“. Do školy je posílají prostřednictvím programu BanglaKids (dříve BangBaby) humanitární organizace ADRA. Pravidelnými dary jim zajišťují vzdělání, stravu, lékařskou péči a naději na lepší budoucnost v jedné z nejchudších zemí světa.

Více…

1. ledna 2016

Přes určitou pomoc sborů při loňské uprchlické krizi se ukázalo, že reakce církve v Evropě na podobné velké výzvy současnosti je jen velmi pomalá a nesmělá. Uvádí to ve svém novoročním poselství předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne Mário Brito (na snímku). Ačkoli církev v Evropě není mezi těmi, jejichž členské základny strmě klesají, pokud se přístup vedoucích i členů církve zásadně nezmění, toto nebezpečí jí podle Mária Brita brzy dostihne. „Potřebujeme vést lidi z chaosu, strachu a nejistoty k Ježíši Kristu,“ vyzývá předseda. Přinášíme překlad celého jeho poselství:

Více…

31. prosince 2015

24. prosince 2015

S velkým zájmem přímých i internetových účastníků se setkala konference Hudba v bohoslužbě, kterou uspořádal v Praze Teologický seminář církve adventistů. Podle hlavního hosta konference, doktorky Lilianne Doukhanové (na snímku), muzikoložky z Andrewsovy univerzity v USA, se bohoslužebná hudba v čase mění, stejně jako asociace vzbuzované různými hudebními styly a nástroji. Mění se generační, národnostní, etnické i kulturní složení evropských církevních sborů a ty by měly dbát na to, aby jejich hudbě současní lidé rozuměli. Jinak se církev stává „jinou planetou“ a pro mnohé příchozí se účast na  bohoslužbě stává kulturním šokem. Lilianne Doukhanová představila na konferenci i nový český překlad své knihy o duchovní hudbě „Sladěni s Bohem“, kterou nabízí vydavatelství Advent Orion Praha. Záznam z konference pořídila internetová televize HopeTV a je k dispozici na YouTube.

Více…

21. prosince 2015

Krásných 415 tisíc korun přinesl humanitární organizaci ADRA benefiční koncert, který pořádali pod hlavičkou neziskové organizace Crosspoint manželé Martin a Ester Rážovi v sobotu 12. prosince v Olomouci. Prostředky budou využity na rozvoj dobrovolnictví v Česku, především na rozvoj projektu „dobrovolníci domů“, kdy dobrovolníci navštěvují seniory v jejich domácím prostředí. Druhá část výtěžku bude použita na nákup obědů a oblečení pro chudé děti ze základní školy v ukrajinském Mukačevu. Díky sbírce bude moci obědvat 200 dětí z této školy více jak jeden měsíc zdarma.

Více…