<< >>
2. února 2016

Z podnětu Teologické vysoké školy církve adventistů v německém Friedensau vyšla v mezinárodním akademickém vydavatelství Peter Lang v jeho studijní řadě Spisy z Friedensau pozoruhodná kniha od ředitele Teologického semináře církve v Sázavě, doktora Romana Macha (na snímku), Nepostižitelná makrostruktura Zjevení Jana: Komplexní literární uspořádání otevřeného textu (The Elusive Macrostructure of the Apocalypse of John: The Complex Literary Arrangement of an Open Text). Publikace je v anglickém jazyce, má 430 stran a předmluvou ji opatřil doktor Stephen I. Wright z londýnské Spurgeon’s College.

Více…

30. ledna 2016

Účastníci programu INRI Bible pořádaného křesťanskou studentskou iniciativou INRIroad prožili první dva víkendy z aktuální řady čtyř víkendových setkání. V cyklu studijních víkendů s teology zaměřených na hlubší studium biblických knih se letos v Čechách studenti zabývají knihou Daniel.

30. ledna 2016

Letošní Národní týden manželství, jehož osvětové, umělecké, společenské a duchovní akce se konají od 8. do 14.2., má v Česku téma „Manželství je více než kus papíru“ a na Slovensku „Recept na dobré manželstvo„. Církev adventistů sedmého dne v obou zemích se připojuje svým tradičním Modlitebním týdnem křesťanského domova od pondělí 8. do soboty 13.2. na téma „Manželství – ráj, nebo peklo?“ Stejnojmennou velmi čtivou publikaci (ke stažení dole) se zamyšleními ke každodenním sborovým či rodinným modlitebním pobožnostem v tomto týdnu připravil vedoucí služby církve adventistů rodině v ČR a SR Radomír Jonczy.

Více…

27. ledna 2016

O víkendu 22-24. ledna proběhlo na Moravě první z šesti setkání nového projektu pro starší děti PTD Pathfinder (PTD = „Pošli to dál“). Na chatu do Niv na Vsetínsko přijelo 50 účastníků, kteří zde prožili skvělý víkend, jehož hlavní motto znělo “Bůh”. Další setkání čeká zúčastněné o prvním dubnovém víkendu.

Více…

27. ledna 2016

Čtyři víkendová setkání a jeden týdenní výcvik. Takto proběhl patnáctý vůdcovský kurz Klubu Pathfinderu Moravskoslezského sdružení. Na první setkání přijelo deset zájemců, mezi nimiž byl věkový rozdíl více než 20 let, měli řadu očekávání a také otazníků. Na konci výcvikového kurzu byla slavnostně vyřazena pevně semknutá parta nových motivovaných vůdců se silnou vizí o tom, jak vést jim svěřené děti.  Více…

27. ledna 2016

27. ledna 2016

Iveta Zelenková je maminkou tří dětí, ale v Bangladéši spolu s několika dalšími členy sboru Kladno podporuje ještě dvě děti – chlapce Samuela a dívku Menuprue. Jako správní rodiče usilují o to, aby jejich děti chodily do školy a získávaly tak vzdělání. Záleží jim na tom, aby se dobře stravovaly, měly přístup ke zdravotní péči a aby měly naději na dobrou budoucnost navzdory tomu, že žijí v jedné z nejchudších zemí, v Bangladéši.

Prostřednictvím projektu BanglaKids (www.banglakids.cz) se Iveta mohla do pomoci nejen zapojit na dálku, ale měla příležitost se se svými dětmi také obejmout, pohovořit a jejich úsilí osobně podpořit. Na vlastní oči mohla vidět výsledek pomoci mnoha dalších českých a slovenských „rodičů“ a jak sama říká, najednou vnímá život úplně jinak.

Více…

18. ledna 2016

Hovoříme-li o zdravém životním stylu v souvislosti se stravou, máme především na mysli její kvalitu, která je dána pestrostí potravin a zastoupením všech potřebných látek. Pro nás je tato skutečnost přirozená, ale pro obyvatele Kambodži tomu tak není.

To je důvod, proč ADRA pomáhá v kambodžské provincii Kompong Thom, kde trpí podvýživou téměř polovina dětí do dvou let. A co víc – asi  65 % z nich má anémii. Problém není v tom, že by měly málo jídla. Potíž je v kvalitě potravy. Děti zpravidla dostávají jednostrannou stravu, jejíž hlavní složkou je rýže. Právě proto ADRA začala spolupracovat s místními matkami a učí je, co a jak vařit, aby jejich děti byly zdravé. Chceme tak pomoci asi 4 500 rodinám ve 44 vesnicích. Jak konkrétně?

Více…

17. ledna 2016

Třetí rok činnosti zahájila královéhradecká skupina křesťanské studentské iniciativy INRIroad. Psal se rok 2011, když Eva Škulková (na snímku) nastoupila na vysokou školu do Hradce Králové. Jelikož začala bydlet ve sborové budově, často se s místním kazatelem Petrem Stašem střetávali na schodech a prohodili pár slov. Netrvalo to dlouho, než zjistil, že Eva dělala vedoucí mládeže ve svém sboru. Prohlásil: „To je bezva. Máme novou vedoucí mládeže.“ Eva měla obavy, ale nakonec se ukázalo, že pod jejím vedením mládež funguje.

Více…

12. ledna 2016

České sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne rozdělilo v roce 2016 částku ve výši 800 tisíc korun na sociální projekty. Jde výhradně o peníze z restitucí státu za majetek neoprávněně zabavený církvi adventistů v době komunistického režimu, část prostředků daňových poplatníků se tak tímto způsobem vrací společnosti. Na podzim roku 2015 zveřejnila církev druhým rokem grantovou výzvu na podání projektů. Výzva byla směrována na dvě oblasti. Na podporu seniorů a osob s postižením a na podporu nových projektů zaměřených na sociální a zdravotní potřeby osob v církvi a ve společnosti. Na výzvu k podání žádosti zareagovalo dvanáct oprávněných žadatelů, Sbory Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení, zapsané spolky a obecně prospěšné společnosti spolupracující se sbory.  Podané projekty chtěly realizovat sociální služby v hodnotě 3.925.023 korun. Celková výše požadovaných dotací byla 1.954.632 korun.

Více…