<< >>
23. října 2015

Starší sboru Církve adventistů sedmého dne v rotumanském sboru v Suvě, hlavním městě soustroví Fidži v jižním Pacifiku, generálmajor Jioji Konousi Konrote, byl zvolen prezidentem země. Poslanci Národního parlamentu Fidži jej zvolili poměrem hlasů 31:14. Úřad prezidenta převezme 5.11. Podle Ústavy Fidži jde o funkci spíše ceremoniální, zahrnuje však určité pravomoci týkající se například národní krize. Prezident volený na 3 roky je na Fidži také vrchním velitelem ozbrojených sil.

Více…

20. října 2015

Výroční zasedání celosvětového Výboru Generální konference Církve adventistů sedmého dne, které se konalo ve dnech 7. až 13.10. v ústředí církve v americkém Silver Spring, vyzvalo k osobnímu zapojení každého sboru a každého člena do zvěstování Kristova evangelia. Účastníci se také zabývali růstem církve, postavením žen ve společenství a zvolili vedoucí oddělení a institucí. Česko-Slovenskou unii zastupoval na jednání její předseda Mikuláš Pavlík.

Více…

18. října 2015

Vzdělávací centrum „Marienhöhe“ Církve adventistů sedmého dne v německém Darmstadtu má v novém školním roce 688 studentů. I letos se tu při příležitosti začátku výuky konaly 4. a 5.10. Dny zdraví pro veřejnost a 6.10. Benefiční běh za účasti všech žáků, některých rodičů, učitelů a dalších zaměstnanců školy. Získané prostředky jsou věnovány na financování mezinárodního rozvojového projektu v Kambodži a pro sdružení Pomoc dětem s rakovinou ve Frankfurtu. Nový ředitel centra, doktor Christian Noack, oznámil, že Marienhöhe má tento školní rok o 21 studenta více, než v loňském roce. Z toho 453 navštěvují gymnázium, 179 reálku a 56 základní školu. 44 studenti bydlí v místním internátu. 12 procent žáků školy pochází z adventistických rodin. Církevní Seminář Marienhöhe byl otevřen v roce 1925 a státem uznávanou školou je od roku 1950. V roce 1994 přibyla reálná škola a v roce 2010 základní škola.

Více…

18. října 2015

Pathfindeři z celého Českého sdružení jeli během třetího říjnového víkendu do Prahy, přesněji řečeno do Salesiánského divadla na Kobyliském náměstí. Na tomto místě 17.října probíhala pod taktovkou Klubu Pathfinder Múzička 2015 s tématem Čas. Múzička patří k tradičním každoročním akcím. Během jednoho dne se pathfindeři z jednotlivých oddílů snaží zazpívat, zahrát, namalovat, ztvárnit pohybem, nebo vytvořit rukama dílo, které nejlépe vystihuje dané téma. Více…

14. října 2015

Studentská iniciativa INRIroad pořádá od posledního říjnového víkendu čtyři víkendové pobyty „Daniel – kniha, jak ji neznáte“ na horské chatě Karolína u Rtyně v Podkrkonoší se společným studiem Božího poselství v biblické knize Daniel. Cílem je zaslechnout prorocké poselství této starověké knihy pro dnešní dobu, a to pod vedením teologů Romana Macha, Jiřího Beneše, Oldřicha Svobody, Marka Harasteje, Josefa Dvořáka a dalších. První pobyt se uskuteční ve dnech 23. až 25.10., další 4. až 6.12., 4. až 6.3. a 8. až 10.4. Zájemci se mohou přhlašovat na www.inriroad.org.

Více…

8. října 2015

Město Chomutov, Církev adventistů sedmého dne a adventistická humanitární organizace ADRA otevřely ve středu 7.10. slavnostně nové Dobrovolnické centrum ADRA a Křesťanské centrum pro rodinu Horizont v Chomutově na Husově náměstí 38. Otevření proběhlo za účasti náměstka primátora města Chomutova Mariána Bystroně, ředitele české pobočky ADRA Radomíra Špinky a předsedy Českého sdružení církve adventistů Víta Vursta. Součástí programu bylo i představení činnosti obou center Janem Matouškem a jeho manželkou Janou, kteří tato centra povedou. „Jsme velmi rádi za práci všech, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas pro své okolí, pro druhé,“ uvedl Vít Vurst.

 

6. října 2015

V dňoch 19. – 21.11. 2015 sa bude v Bratislave konať ďalšie výročné stretnutie česko-slovenskej pobočky celosvetovej misijnej organizácie adventistických laikov ASI (Adventist-Laymen’s Services and Industries). Účastníci uvidí prezentácie nových projektov, počujú správy z doterajšej práce a v bohatom programe ich čakajú inšpirujúci rečníci. Dwight K. Nelson z Andrewsovy university (na snímke) a Christian Berdahl, zakladateľ misijnej organizácie Shepherd’s Call Ministry z USA, prehovorí na tradičných piatkových seminároch i pri sobotnom programe. Práca laikov bude prezentovaná aj pomocou výstavných stánkov prinášajúcich motiváciu k misijnej práci. Svojou účasťou, modlitbou či darom tu môžu záujemcovia podporiť misijné projekty v Slovenskej a Českej republike pre rok 2016. Priamy prenos z akcie ponúkne internetová televízia HopeTV.

Více…

2. října 2015

Jednatřicátý ročník setkání mladých lidí Mírák pořádané Církví adventistů sedmého dne se bude konat o víkendu 9. až 11.10. v prostorách auly Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. Hlavním tématem akce je odpojení se od ruchu moderního světa a napojení se na Toho, který se jako jediný nemění – na samotného Boha. Organizátoři letošního ročníku pozvali k uvažování nad tímto tématem kazatele Michala Balcara z Prahy. Účastníky čeká Boží slovo, hudba a modlitby. Namísto tradičního večerního koncertu budou mít letos lidé v sále možnost sami vyjádřit svou vděčnost Bohu na pódiu. Tímto výjimečným večerem bude provázet kazatel Jan Majer z Třince.

Více…

1. října 2015
1. října 2015

Kazatelské oddělení Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne ve spolupráci s Teologickým seminářem v Sázavě připravuje již devátou teologickou konferenci, tentokrát na často diskutované téma hudby. Hlavním hostem konference bude muzikoložka Lilianne Doukhanová, Ph.D. (na snímku), která přednáší dějiny hudby a muzikologii na Andrewsově universitě v USA, kde zároveň vede oddělení hudby. Doktorka Douhkhanová absolvovala také hudební vzdělání na dvou konzervatořích, byla oceněna za klavírní hru (Štrasburk) a nedávno publikovala o církevní hudbě knihu (In Tune With God). Její český překlad má být na konferenci představen. Další řečníci z řad domácích odborníků nahlédnou na úlohu hudby v církvi z několika různých úhlů pohledu. Příspěvky budou diskutovány. Teologická konference o hudbě v bohoslužbě proběhne v sobotu 12.12. ve Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4).

Více…