<< >>
24. ledna 2014

(Turnov)
V úterý 21.1. zemřel ve věku 92 let Vladimír Kraus, kazatel na odpočinku, dlouholetý člen sboru Církve adventistů sedmého dne v Turnově. Pohřeb se uskuteční v neděli 26.1. v 10.30 hodin v kruhu rodiny a nejbližších přátel uložením do hrobu v obci Kacanovy. Rozloučení pro další přátele, známé a širokou veřejnost se koná téhož dne ve 12 hodin v modlitebně církve adventistů v  Turnově, Nádražní ulici 1130. Pro svou rodinu, spoluvěřící a mnohé další lidi, se kterými se v životě setkal, je Vladimír Kraus velkým a inspirujícím příkladem života v Boží službě naplněného Jeho milostí, požehnáním a věrností.

Více…

23. ledna 2014

22. ledna 2014

(Ostrava)
V sobotu 11.1., při slavnostní bohoslužbě, byli v modlitebně církve adventistů v Ostravě – Mariánských Horách představiteli církve ordinováni pro kazatelskou službu dva mladí bohoslovci – Petr Rohan a Radim Toman. Během celé bohoslužby zaznívaly hudební příspěvky všech pěti zúčastněných sborů. Sestry a bratři vytvořili důstojnou a slavnostní atmosféru. Odpoledne vyvrcholila bohoslužba obřadem ordinace, kdy modlitbou a vzkládáním rukou byli oba kazatelé staršími odděleni pro plnou pastýřskou službu.

Více…

20. ledna 2014

17. ledna 2014

(Praha)
Český rozhlas na své stanici Vltava v pravidelném nedělním pořadu Ranní Slovo vždy od 7.35 hodin uvádí od začátku roku 2014 výklady biblických Žalmů. V neděli 19.1. zde bude docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a biblista Jiří Beneš, člen sboru církve adventistů v Praze-Krči, vykládat Žalm 3 „Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží“. Pořad moderuje doktor Petr Vaďura. V neděli 26.1. zde bude Jiří Beneš vykládat Žalm 4 „Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti!“ Internetový archiv pořadu je zde.

17. ledna 2014

(Lomé, Togo)
Soud v tožském Lomé rozhodl o osvobození pastora Církve adventistů sedmého dne Antonia Monteira (na snímku), který zde byl bezmála dva roky nespravedlivě držen ve vyšetřovací vazbě. Pastor byl brzy po rozhodnutí soudu propuštěn. Soud zároveň odsoudil k doživotnímu vězení dalšího člena církve Bruna Amaha za údajné spolupachatelství na několikanásobné vraždě. Právní zástupce poskytnutý oběma mužům církví Todd MacFarland je přesvědčen, že i Bruno Amah je nevinen. Oba adventisté byli zatčeni společně s třemi dalšími muži před dvěma lety na základě udání muže, jenž byl soudně nařízeným psychiatrickým vyšetřením označen za „patologického lháře“. Tento muž, Kpatcha Simliya, byl zadržen společně s nimi a nyní odsouzen taktéž k doživotnímu trestu.

Více…

5. ledna 2014

(Praha)
Česko-slovenskou konferenci lékařů a zdravotníků pořádá o víkendu 8. a 9.3.2014 ve Společenském centru Brumlovka v Praze-Michli, areálu BB centrum, oddělení zdraví Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Témata konference jsou Zajímavé novinky v mém oboru, Etika v medicíně a křesťanská praxe a Spolupráce zdravotníků s církví. Přihlášky k aktivní účasti a abstrakta mohou zájemci poslat do 15.1., přihlášky k pasivní účasti do 15.2. Na elektronický přihlašovací formulář klikněte zde. Ze zahraničí jsou pozváni doktor Allan Handysides, gynekolog a emeritní vedoucí oddělení zdraví při celosvětovém ústředí církve adventistů, a doktorka Heidi Schultzová (na snímku), genetička z Univerzity v Regensburgu.

Více…

15. listopadu 2013

(Havlíčkův Brod)
Po roce se do Havlíčkova Brodu vrátil s cyklem přednášek profesor doktor Vladimír Král z Prahy. Společným tématem večerů, které zahájil v sobotu 9.11. v sálu havlíčkobrodské Staré radnice na Havlíčkově náměstí 87, je „Lepší život (skoro) bez investic“. Po první přednášce „Jak dobře vycházet s 96 % lidí“ následují 16.11. „Nejste spokojeni s partnerem? Co s tím udělat…“ a 23.11. „Pozitivní myšlení jako klíč k úspěchu v životě“, vždy od 17 hodin.

Více…

29. července 2011

(Oslo, Praha)
„Naše myšlenky jsou s příbuznými a přáteli těch, kteří byli zraněni nebo zabiti na ostrově Utoya a v Oslo,“ oznámil kazatel Reidar Kvinge (na snímku), předseda Církve adventistů sedmého dne v Norsku. „Pro mnoho lidí bude těžké, aby je v těchto dnech neovládla nenávist a pomstychtivost. O to víc je třeba modliteb o Boží moudrost pro ty, kteří jsou za správu Norska odpovědni,“ připojuje se předseda Česko-Slovenské unie církve Mikuláš Pavlík. V pátek 29.7. se od 17 hodin v katedrále Pražského hradu uskuteční ekumenická bohoslužba věnovaná lidem postiženým násilnými útoky v Norsku. Bohoslužbu bude v přímém přenosu vysílat Český rozhlas 2 – Praha.

Více…

1. prosince 2009

(Praha)
Československá redakce křesťanské internetové televize HopeTV nabízí nově divákům ke sledování archiv svých již odvysílaných pořadů. Pro všechny, kteří si přejí mít některé z vysílaných pořadů stále k dispozici, začala vydávat DVD z vysílání HopeTV. „Chceme takto vydávat tituly z oblasti zdravého životního stylu, křesťanskou hudbu, ale zvláště kvalitní pořady a dokumenty s duchovní tématikou,“ uvedla Milada Macháňová z HopeTV.

Více…