<< >>
2. října 2015

Jednatřicátý ročník setkání mladých lidí Mírák pořádané Církví adventistů sedmého dne se bude konat o víkendu 9. až 11.10. v prostorách auly Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. Hlavním tématem akce je odpojení se od ruchu moderního světa a napojení se na Toho, který se jako jediný nemění – na samotného Boha. Organizátoři letošního ročníku pozvali k uvažování nad tímto tématem kazatele Michala Balcara z Prahy. Účastníky čeká Boží slovo, hudba a modlitby. Namísto tradičního večerního koncertu budou mít letos lidé v sále možnost sami vyjádřit svou vděčnost Bohu na pódiu. Tímto výjimečným večerem bude provázet kazatel Jan Majer z Třince.

Více…

1. října 2015
1. října 2015

Kazatelské oddělení Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne ve spolupráci s Teologickým seminářem v Sázavě připravuje již devátou teologickou konferenci, tentokrát na často diskutované téma hudby. Hlavním hostem konference bude muzikoložka Lilianne Doukhanová, Ph.D. (na snímku), která přednáší dějiny hudby a muzikologii na Andrewsově universitě v USA, kde zároveň vede oddělení hudby. Doktorka Douhkhanová absolvovala také hudební vzdělání na dvou konzervatořích, byla oceněna za klavírní hru (Štrasburk) a nedávno publikovala o církevní hudbě knihu (In Tune With God). Její český překlad má být na konferenci představen. Další řečníci z řad domácích odborníků nahlédnou na úlohu hudby v církvi z několika různých úhlů pohledu. Příspěvky budou diskutovány. Teologická konference o hudbě v bohoslužbě proběhne v sobotu 12.12. ve Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4).

Více…

30. září 2015

29. září 2015

První konference žen pořádaná církví adventistů v Čechách se uskuteční o víkendu 23. až 25.10. v Telči a bude mít téma Čtvero ročních období aneb Vše má svůj čas. Symbolickými obdobími jara, léta, podzimu a zimy v životě ženy provede účastnice Milena Mikulková, lektorka životních dovedností. Stejné téma s magistrou Mikulkovou absolvovaly letos i moravské a slovenské ženy na konferencích v dubnu v beskydských Malenovicích a v září v tatranské Račkové Doline.

Více…

25. září 2015

O víkendu 16. až 18. 10. organizuje církev adventistů na Moravě již posedmé Konferenci mužů – inspirativní setkání zaměřené na budování mužství. Název letošního setkání je FAIR PLAY a hosty budou kazatelé Bohumil Kern (na snímku) ze Slovenska a  Jiří Veselý z Moravy. Do krásného prostředí přírodní rezervace nedaleko Frýdku-Místku jsou zváni všichni muži, kteří chtějí žít FAIR a touží být Bohem proměňování k Jeho obrazu. Bližší informace poskytne Martin Žůrek na telefonu 775789038. Přihlásit se lze na internetové adrese //mss.casd.cz/kd

Více…

24. září 2015

V neděli 20.9. se v Bratislavě ke společným modlitbám a jednání sešel Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Setkání zahájil předseda Moravskoslezského sdružení církve Karel Staněk (na snímku) zamyšlením z Bible, z Evangelia podle Matouše 15,21-28. Ježíšovi učedníci chtěli, aby je jejich Učitel zbavil cizí, pohanské ženy prosící o pomoc. Ježíš reagoval po svém, šel cestou náročnosti vůči nim i vůči potřebné ženě, aby nakonec dal její víru svým učedníkům, tedy i nám, za příklad. Výbor schválil výzvu k uprchlické krizi (předchozí článek níže), termín mimořádné konference unie na 23.10. 2016 v Brně a ukončení denního studia v režimu vyšší odborné školy na Teologickém semináři církve v Sázavě.

Více…

24. září 2015

Téma „Modlitba a uzdravení“ má letošní duchovní motivační setkání v Kroměříži, které se uskuteční o víkendu 9. až 11.10. Hostem bude doktor Bruce Bauer z Andrewsovy university v USA, který působil tři desítky let jako křesťanský misionář v Japonsku, Mikronésii a Kambodži. Promluví o svých zkušenostech a poznatcích s modlitbami za tělesná, duševní i duchovní uzdravení. Přihlášení je možné jen elektronicky na internetové adrese https://goo.gl/bkBeUN.

Více…

21. září 2015

Výbor Česko-Slovenské unie církve adventistů schválil na svém zasedání v neděli 20.9. v Bratislavě následující Výzvu Církve adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice k tzv. uprchlické krizi:

Církev adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice, v souladu s pobočkami své humanitární organizace ADRA v ČR a SR, vnímá aktuální tak zvanou uprchlickou krizi v Evropě jako příležitost pro všechny evropské křesťany k následování slov z Kristova podobenství o Božím soudu „hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne“. S příchodem cizích potřebných lidí jsou vždy spojeny určité problémy a nároky na všechny, kteří jsou žádáni o pomoc. Objevuje se i zneužívání pohostinnosti. Pán Ježíš Kristus očekává od svých následovníků, že tyto problémy a nároky budou prakticky a s rozvahou řešit v zájmu potřebných, se kterými se sám ztotožňuje, bez nenávisti, s láskou a soucitem. S radostí se k tomuto úkolu přihlašujeme a vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby praktickou občanskou pomocí s řešením vzniklých problémů a laskavou podporou trpělivě překonávali všechny projevy nenávisti a nesnášenlivosti, které se v souvislosti s uprchlickou krizí ve společnosti objevily. V této krizi nejde o naše území, ale o naše srdce. Nedopusťme, aby podlehla zlobě a nenávisti, před kterou mnozí příchozí potřební prchají. Nechme v našich srdcích zvítězit Boží lásku, milosrdenství a účinnou službu všem potřebným bez rozdílu pohlaví, věku, rasy či vyznání. Prosme Boha o moudrost a sílu k vlastním správným řešením nastávajících problémů i o správná rozhodnutí našich politických představitelů.

19. září 2015

Víkendové setkání mužů „Chlapi sobě“ se uskuteční 2. až 4.10. v malebném prostředí Krkonoš, v roubence „Rozárka“ v Benecku. „Je to jedinečná šance pro všechny příslušníky mužského pohlaví, kteří chtějí prožít nefalšovanou pánskou jízdu s předním českým psychologem Jeronýmem Klimešem,“ zve organizátor akce Radomír Jonczy. Na programu jsou témata:  1. Role muže včera a dnes 2. Být sám sebou 3. Psychohygiena a zvládání stresu 4. Homosexualita. Účastníci se  mohou těšit i na společné rozhovory, zpívání, modlitby, dobré jídlo a legraci. Chybět nebude ani táborák a příležitost ke sportovnímu vyžití. To vše za pouhých 800 korun. Bližší informace Radomír Jonczy poskytne na svém telefonu 739345670. Zájemci se mohou hlásit písemně na elektronické adrese: jonczy@centrum.cz.