<< >>
27. listopadu 2015

Jak jsme již informovali, 9. teologická konference, letos pod názvem „Hudba v bohoslužbě“,  proběhne v sobotu 12.12.  v prostorách Společenského centra Bethany, Za Brumlovkou 4, Praha 4. Již dopolední bohoslužba od 9:50 hodin s kázáním Jiřího Tomáška „Tváří v tvář“ bude souviset s hlavním tématem. Odpolední blok konference s hlavním hostem Lilianne Doukhanovou (na snímku), doktorkou v oboru muzikologie přednášející dějiny hudby a muzikologii na adventistické Andrewsově universitě v USA, pak začne ve 13:15 hodin (podrobný program ke stažení dole). Druhou částí bude Teologická konference „Hudba v bohoslužbě“ pokračovat v neděli 13.12. v aule Teologického semináře Církve adventistů sedmého dne v Sázavě a bude zaměřena na další praktické otázky spojené s bohoslužebnou hudbou, promluví zde kazatelé a hudebníci Aleš Zástěra a David Kogut, součástí programu jsou diskuze účastníků (podrobný program ke stažení dole).  Přítomna bude i sestra Lillian Doukhanová. Její knihu „Sladěni s Bohem“, která nyní vychází v nakladatelství Advent-Orion Praha a bude na konferenci autorkou prezentována, si mohou zájemci zakoupit na www.advent-orion.cz.

Více…

27. listopadu 2015

V Praze se 17.11.2015 konal již 16. ročník biblické vědomostní soutěže Stezka písmáka pod vedením Klubu Pathfinder a Junáka. Každý ročník má dvě kola. V prvním soutěží účastníci v jednotlivých městech České republiky. Do tohoto kola bylo tento rok zapojeno 15 organizátorů, kteří se věnovali přípravě i vyhodnocování soutěže. K tomuto číslu musíme přičíst ještě 22 tzv. dohlížejících osob. Samotných soutěžících se přihlásilo celkem 119 z 20ti měst celé České republiky. Ve druhém kole, které se konalo v modlitebně Praha Smíchov, vyzkoušelo své znalosti 20 soutěžících, kteří se kvalifikovali z prvního kola. Více…

26. listopadu 2015

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Praze 5, Peroutkově ulici 57, pro závěr letošního roku připravil ve své modlitebně dva adventní koncerty. První se uskuteční v sobotu 28.11. v 17 hodin se Smíchovským pěveckým  sborem, komorním souborem Fides a skladbami G. F. Händela, M. A. Charpentiera, P. Simona, E. Morriconeho, R. Lovlanda a B. Grahama, druhý koncert se koná v sobotu 12.12. v 17 hodin a vystoupí na něm Trio Bergerettes, v jehož podání zazní stejnojmenný cyklus svěžích pastorálních skladeb od Bohuslava Martinů, Dumky – op. 90 od Antonína Dvořáka a výběr částí ze Suity na paměť Jaroslava Ježka od Luboše Sluky. Koncerty obohatí návštěníky nejen krásou hudby a svátečním slovem, ale jsou rovněž příležitostí podpořit činnost Archy pomoci Praha, která pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle v prostředí vlastního domova. Svými aktivitami podporuje také jejich kontakt s dalšími lidmi a vytváří prostor pro trávení společného času s dobrovolníky.

Více…

25. listopadu 2015

Letošní jubilejní 10. ročník Ceny Michala Velíška za odvážné činy pomoci v nebezpečí či nespravedlnosti vyhlašované Nadací ADRA a televizí Nova se blíží do finále. Kdo převezme hlavní cenu – skleněného anděla, rozhodne do 29. listopadu veřejnost. Nominované příběhy a možnost hlasovat pro některý z nich jsou k dispozici zde. Slavnostní vyhlášení ceny se bude konat 2. prosince 2015 ve 13 hodin v Primátorské rezidenci na Mariánském náměstí 1 v Praze 1. Předání ceny bude od 10.30 hodin  předcházet seminář pro veřejnost vedený psycholožkou Bohumilou Bašteckou, letos na téma „Odvaha odpustit”.

25. listopadu 2015

Dne 17. října prožili ve sboru Brno-Střední netradičně tradiční sobotu pod vedením místního oddílu Pathfinderu – Pandy. Místní vedoucí tuto akci zhodnotil následovně:

„Jsme rádi, že ve sboru máme děti – a fascinuje nás jejich upřímnost a radost ze života. Učíme se od nich, jak jasno mají ve vztahu k Bohu a jak prosté, a přesto obsáhlé, jsou jejich modlitby. Jsme rádi, že jsme mohli sboru ukázat trochu radosti, kterou s dětmi míváme, připomenout jim možná jejich dětství a že nám mohl strýc kazatel připomenout, jak je radost s Pánem Bohem důležitá.“ Více…

23. listopadu 2015

Zprávy za letošní rok a plány na rok nadcházející byly hlavní náplní výročního zasedání Výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, které se uskutečnilo v neděli 22.11. v Brně. Účastníci se také společně modlili a přijali stanovisko církve v České a Slovenské republice k nedávnému rozhodnutí celosvětové Generální konference církve k ordinaci žen do plné duchovenské služby (ke stažení dole). „Vyzýváme ženy ze sborů naší církve v České a Slovenské republice k zapojení do služby v církvi včetně kazatelské, vnímají-li takové Boží povolání,“ uvádí se v přijatém stanovisku.

Více…

21. listopadu 2015

Církev v Evropě již vytvořila množství kvalitních televizních, rozhlasových a internetových misijních programů, téměř nikdo je ale nezná. Měla by se proto vedle výroby pořadů soustředit i na jejich promyšlenou distribuci na internetu i v éteru a na komunikaci s diváky a posluchači, a to prostřednictvím svých sborů a lokálních společenských či dobrovolnických center. Vyplývá to z výsledků třídenní odborné diskuse na mezinárodním evropském setkání pracovníků církve adventistů v oblasti elektronických médií a osobní služby, které se konalo ve dnech 8. až 12.11. v Mediálním centru Interevropské divize církve u německého Darmstadtu.

Více…

17. listopadu 2015

Ježíš tě stále hledá…, to je název sedmi večerních setkání s pastorem Michaelem Simpsonem ze Severoanglického sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne, která začala 15. a potrvají do 21.11. v modlitebně CASD ve Frýdku – Místku každý den od 18:00. Témata večerů jsou Adame, kde jsi?; V jaké době to žijeme?; Hle, beránek Boží; On s námi stále pracuje; Kdy?; Chyť ten správný vítr – žijeme na konci dějin; Ať už jsi připraven nebo ne, On přijchází. Do češtiny překládá Oldřich Svoboda. Každé setkání je možné zhlédnout i z  internetového záznamu na www.frydek.casd.cz.

Více…

16. listopadu 2015

Ve dnech 23. až 25. 10. 2015 se přes 80 žen ze všech koutů Čech sjelo do města Telč, aby se zúčastnilo historicky první konference žen Českého sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne. Bohatý program, který pro ně byl připraven, začínal v pátek večer společným zahájením soboty. Účastnice měly možnost se seznámit se židovskými zvyky a obřady spojenými s “vítáním královny šabat” a zamyslet se nad úlohou, kterou v této tradici hraje žena. Sobota byla věnována přednáškám nesoucím hlavní téma programu – “Čtyři roční období v životě ženy” – kterými zúčastněné provedla Mgr. Milena Mikulková. Neděle pak byla ve znamení vzájemného obohacování se znalostmi a schopnostmi v rámci workshopů.

Více…

11. listopadu 2015

Česká biblická společnost, jejíž členem je i Církev adventistů sedmého dne, pořádá tradiční podzimní Dny Bible, v jejichž rámci vyhlašuje sbírku na podporu překladu a šíření Písma svatého v chudých zemích. Letos jde o překlady Biblí do jazyků v africké Ugandě a Angole. Společnost tak každoročně vyjadřuje solidaritu s křesťany v rozvojových zemích a upozorňuje na význam Písma svatého pro každého člověka na světě.

Více…