<< >>
7. prosince 2014

Generálna konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na svojom budúcoročnom zasadnutí v americkom San Antoniu rozhodne, či budú môcť jednotlivé divízie cirkvi na svojom území umožňovať ordináciu žien do plnej kazateľskej služby. Požiadali ju o to delegáti výročného výboru vedenia cirkvi. Odbornú skupinu teológov, ktorá sa venovala ordinácii žien, viedol podpredseda GK CASD a riaditeľ Biblického bádateľského inštitútu Artur Stele. Zasadanie celosvetovej Generálnej konferencie má zvážiť možnosť povoliť jednotlivým divíziám schvaľovať ordináciu žien na ich území podľa ich kulturného prostredia.

Více…

3. prosince 2014

Aktualizováno 5.12! – Přímý přenos budete moc sledovat 6.prosince od 9:30 hod po kliknutí ZDE(Omlouváme se, že přenos může být přerušován reklamou z důvodů využití bezplatných služeb. Děkujeme za pochopení.)

V Čechách, na Moravě i na Slovensku je spousta šikovných dětí, které rády zpívají, hrají, recitují, malují, vyrábí … V rámci církve a Klubu Pathfinder se každoročně uskutečňuje soutěžní přehlídka těchto „malých umělců“. A jednou za dva roky se ty nejvydařenější příspěvky sejdou na jednom místě – na Unijní Múzičce. Letos to bude v sobotu 6. 12. 2014 v Ostravě v aule VŠB – TUO.

Více…

3. prosince 2014

Český rozhlas na své stanici Dvojka vysílá v neděli 7.12. od 9 hodin přímý přenos bohoslužby sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech, Londýnské ulici 30. Kázat bude pastor sboru Michal Balcar a zazní písně tamějšího chrámového pěveckého sboru. Tématem bohoslužby bude „Proč se Spasitel světa narodil tak divným způsobem? aneb Vánoční příběh v roce 2014“. Sbor v Londýnské ulici se schází k pravidelným bohoslužbám každou sobotu od 9.30 hodin.

1. prosince 2014

S blížící se zimou se zhoršují podmínky, ve kterých žijí ukrajinští uprchlíci. Minulý týden navštívil spolupracovník Adry Ondřej Martínek několik provizorních ubytoven v okolí Kyjeva. ADRA těm nejpotřebnějším poskytuje i nadále potraviny, dětem speciální dětskou výživu a přispívá také na vytápění. Strádání je všude okolo mnoho, jsou však i příběhy, které dodávají ostatním naději, že i navzdory všemu trápení budou zase normálně žít. Více…

1. prosince 2014

Stovky lidí, studentů i dospělých obyvatel města, navštívily v uplynulých dnech výstavu „Bible včera, dnes a zítra“ v Karlových Varech pořádanou tamějším sborem církve adventistů. Expozice v Domově mládeže v Lidické ulici 38 s každodenním doprovodným programem besed se zajímavými hosty, koncerty a divadlem potrvá do čtvrtka 4.12. V pondělí 1.12. od 19 hodin zde bude přednášet molekulární biolog a duchovní Pavel Kostečka, v  úterý 2.12. od 19 hodin manželé  Kryštofovi z Exit klubu TY+JÁ=MY, ve  středu 3.12. od 19 hodin rozhlasový  redaktor Petr Vaďura a ve čtvrtek 4.12. od 19 hodin bývalý vojenský kaplan Armády ČR Zdeněk Mikulka.

28. listopadu 2014

Dne 17. listopadu proběhlo V Praze na Smíchově již patnácté finále biblické soutěže Stezka písmáků. Účastníci letos osvědčili svoje znalosti z biblických knih: 2. Paralipomenon, Pláč Jeremiášův, epištoly Janovy a Jakubovy a jako každoročně též z evangelií.

Více…

26. listopadu 2014

Přední evropský vědec v oboru molekulární chemie a genetiky Prof. RNDr. Vladimír Král, CSc., člen sboru církve adventistů v Praze na Vinohradech, přednáší v těchto dnech v Písku. Ve čtvrtek 27.11. od 16.30 hodin promluví na téma „Epigenetika – za co mohu já a za co geny“ v aule Střední zdravotnické školy. Přednáška odpoví na otázky Jaké závislosti můžeme odolat? Jak se správně rozhodovat? Jak vybudovat zdravé návyky a zbavit se závislostí? V sobotu 29.11. od 16 hodin v Domě dětí a mládeže u plaveckého bazénu následuje beseda „Pozitivní myšlení jako klíč k úspěchu v životě, co pro to mohu udělat?“ o vlivu pozitivního myšlení na náš život, co nám říkají nervové pochody v našem mozku a jak nám pomáhají naděje a víra.

26. listopadu 2014

Hodnocením končícího a plánováním příštího roku se zabýval výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, jehož členové s setkali v neděli 23.11. v Brně. Za Interevropskou divizi církve byl přítomen její předseda Bruno Vertallier, který setkání zahájil zamyšlením o biblickém textu z knihy Jozue 6,1-2.20 o dobývání Jericha. „Stejně jako před Izraelci stály nedobytné hradby Jericha, jsou dnes před námi v evropské společnosti nepřekonatelné bariéry předsudků, ateismu a uzavřenosti,“ uvedl Bruno Vertallier. „Ale Bůh dává své slovo, které je silnější a schopné bořit všechny bariéry. On byl jediným důvodem, proč kdysi spadly hradby Jericha, a je také jediným důvodem, proč se plně spolehnout a soustředit na Boží slovo i dnes a bezvýhradně je následovat.“ O Boží vedení se pak s přítomnými modlil.

Více…

24. listopadu 2014

Sbor církve adventistů v Praze 10 Strašnicích, Vilové ulici 26, zve v sobotu 29.11. na „Duchovní den nejen pro neslyšící“. Bohoslužba začíná v 9.30 hodin. Pro děti je připraven program v dětské školce. Kázat z Božího slova bude předseda Českého sdružení církve Pavel Zvolánek. Odpolední program začíná ve 13.30 hodin. Veškerý program bude překládán do znakového jazyka pro neslyšící. Všichni jsou srdečně zváni.

Více…

23. listopadu 2014

Hudebním působením, kulturní podmíněností, historickými, psychologickými, teologickými souvislostmi a současným vývojem bohoslužebných setkání se zabývala čtyřdenní evropská konference „Podstata bohoslužby“ v Londýně pořádaná církví adventistů. Konference se zúčastnila i výprava z České a Slovenské republiky pod vedením tajemníka Česko-Slovenské unie církve Petera Číka. „Nic, co souvisí s bohoslužbou, nemá být ponecháno bez péče nebo náhodě,“ uvedla Lilianne Doukhanová (na snímku), vedoucí katedry hudby na Andrewsově univerzitě. Hudba je přitom podle ní subjektivní, osobní a její účinek na jednoho člověka není přímo přenositelný na druhého. „Potřebujeme nové věci, které mluví k nové generaci, i staré, tradiční, které mluví ke starším. Není přitom žádoucí snižovat naše poselství kvůli snadnějšímu přijetí, ale naopak povznášet padlé charaktery k Božímu ideálu. Při zohledňování asociací nějaké hudby nebo používání konkrétních hudebních nástrojů je třeba rozlišovat, jestli jde o individuální, nebo o univerzální asociace, protože i asociace mohou být velmi individuální a mění se s časem.“

Více…