<< >>

„Události v celém světě kolem nás ukazují na brzký příchod Ježíše,“ prohlásil předseda Generální konference církve adventistů Ted Wilson 16. června 2018. „V této době by se měl každý člen církve zapojit a dělat něco pro zvěstování této zprávy.“ To bylo hlavním poselstvím předsedy Generální konference, když oslovil více než 360 učitelů a vedoucích církve adventistů z celého světa, kteří se od 11. do 21. června zúčastnili v Římě 4. mezinárodní biblické konference.

Ted Wilson zdůraznil, že v Mt 24,36–39 Ježíš učil, že krátce před jeho druhým příchodem nastane ve světě situace, jaká byla „ve dnech Noemových“, tj. těsně před potopou. Existují pádné důkazy, že současná situace našeho světa proměňuje tato slova ve skutečnost. „Svět se doslova rozpadá. Politici už nejsou schopní řešit jeho problémy. Rychle mizí sociální a kulturní normy, které platily v minulosti.“

Wilson také prohlásil, že toto setkání v Římě v sobě nese kus ironie, a připomněl účastníkům, že „ekumenická scéna se každý den přibližuje obrazu, jež vykresluje Zjevení 13. kapitola, který předpokládá, že vznikne nábožensko-politická mocnost, která se postaví proti Bohu.“

Dále položil otázku: „A jak je na tom ekonomická oblast? I burza zatím směřuje nadějně do budoucnosti, avšak nenechejme se oklamat. To, co zatím vzrůstá, se může najednou zhroutit.“

 

Výzva k věrnosti

V těchto „dnech Noema“ jsou adventisté sedmého dne povoláni k tomu, aby vyvyšovali Krista a jeho spravedlnost. Toto povolání znamená i práci ve velkých městských aglomeracích a předpokládá zapojení každého člena církve.

Předseda Generální konference použil známý biblický obraz strážného na hradbách. Vyzval badatele, učitele teologie, ty, kdo vyučují Bibli, a duchovní vůdce, aby „na troubu zatroubili jasným zvukem“ – tedy aby biblické příběhy a prorocké pravdy vyučovali jasně a bez výmluv. „Nezapomeňme na to, co naši průkopníci studovali, čemu věřili a co kázali.“

Pozornost svých posluchačů zaměřil i na text v Gn 6,8, který říká, že „Noe našel milost před Hospodinem“. Účastníky poté vyzval, aby svoje úsilí poměřovali podle této normy. Položil otázku: „Těší Boha to, co děláme jako akademici, teologové, administrátoři a bibličtí učenci? Budeme v jeho očích stejně věrní, jako byl Noe?“

Následně vyzval účastníky, aby při zvěstování událostí konce času, které jsou propojeny s Kristovou milostí, zůstali věrní jako Noe. „My budeme zachráněni stejnou milostí z nebe, která zachránila Noema,“ zdůraznil Ted Wilson. „Proto je evangelium tak těsně propojeno s eschatologií, s událostmi konce času.“

 

Výzva k zapojení

Ted Wilson využil příklad své nedávné evangelizační kampaně v Japonsku a zdůraznil, že každý člen by se měl zapojit a udělat něco pro šíření zprávy, že Ježíš přijde brzy. Připomněl účastníkům, že když naplníme tuto naši část, duchovně nás to oživí. „Pokaždé, když zvěstuji toto poselství, Boží slovo mne oživuje a proměňuje… Toto zvěstování bude znamenat revoluční proměnu těch, kteří vás poslouchají, ale i vašeho života a osobního odhodlání.“

„To však neznamená, že máme zvěstovat pouze kvůli zvěstování,“ zdůraznil Wilson. Znovu vyzval badatele, učitele i vedoucí, aby ve svém životě zůstali věrní věroučnému poznání církve a tomu, co rozpoznali průkopníci církve adventistů.

„Adventističtí průkopníci s vroucími modlitbami k Pánu vážně studovali proroctví a hluboké biblické pravdy, které se staly základem naší věrouky… Neopusťme tyto body víry. Nedomnívejme se, že jsme moudřejší, než byli tito naši Pánu oddaní průkopníci.“

A právě kvůli této věrnosti Božímu slovu musíme pokračovat a pracovat ještě rozhodněji, abychom zvěstovali poselství o tom, že Ježíš brzy přijde podruhé. „Lidé potřebují a touží slyšet o naději na druhý příchod Ježíše Krista. Kažme o tom! Učme o tom! Zvěstujme to a prožívejme to!“ vyzval Ted Wilson.

(Marcos Paseggi, Adventist Review; foto: A. Mazza)

 


 Sdílet článek na:
AIS 15. srpna 2018 Ze života církve