<< >>

Tématem pro veřejné debaty v první části bohoslužeb (tzv. „sobotní škola“) ve sborech církve adventistů v 1. čtvrtletí v roce 2019 bude kniha Zjevení. Autorem materiálů „Průvodce studiem Bible“ je Ranko Stefanovic, profesor Nového zákona na Teologické fakultě na Andrewsově univerzitě. Od tohoto autora také vyšla v nakladatelství Advent-Orion kniha s názvem „Zjevení Janovo: Průvodce knihou Zjevení“. Hostem pořadu „Bible pro dnešek“, který vysílá křesťanská internetová televize HopeTV, bude redaktor této knihy, kazatel a učitel na Adventistickém teologickém institutu Vítězslav Chán.

 

 

Je to již téměř dva tisíce let, kdy se pro své věrné svědectví o Kristu ocitl apoštol Jan ve vyhnanství na malém skalnatém ostrově v Egejském moři. Zestárlý apoštol trpělivě snášel všechny útrapy římského věznění. V jednu sobotu však prožil něco naprosto mimořádného. Ježíš Kristus se sklonil ke svému služebníkovi, aby ho povzbudil v jeho utrpení. Prostřednictvím vidění mu Ježíš ukázal panoramatický pohled na dějiny církve a na zkušenost Božího lidu během jeho čekání na Kristův návrat.

Vše, co Jan viděl, zaznamenal co nejvěrněji na svitek, který nazval „Zjevení Ježíše Krista“ (Zj 1,1; ČSP). Kniha, kterou Jan napsal, zjevuje Ježíšovo dílo na zemi i v nebi od jeho nanebevstoupení až po jeho druhý příchod. Cílem bylo přinést křesťanům povzbuzení o Kristově blízkosti a posílit je při zkouškách. Ty budou prožívat každý den svého života na padlém světě, rozpolceném velkým sporem mezi dobrem a zlem.

Naším cílem při studiu knihy Zjevení bude získat přehled o hlavních tématech a pochopit, že v centru zájmu této biblické knihy je Ježíš Kristus – jeho život, smrt, vzkříšení a velekněžská služba, kterou koná ve prospěch svého lidu.

Při studiu bude postupováno následovně:

1. Studium Zjevení je založeno na biblickém konceptu inspirace Písma. Ačkoli poselství knihy pochází přímo od Boha, je podáno lidským jazykem. Porozumíme-li tomu, že použitý jazyk i obrazy čerpají z dějin Božího lidu, jak byly zaznamenány ve Starém zákoně, objevíme způsob, jakým Jan představuje toto poselství.

2. Pozorné čtení proroctví knihy Zjevení (podobně je to i s proroctvími knihy Daniel) ukazuje, že historická interpretace je tím správným způsobem, jak porozumět naplnění proroctví, protože sleduje běh dějin od doby vyslovení proroctví až po konec světa. Tato metoda ukazuje, že bychom měli udělat vše pro to, abychom správně pochopili text samotný a nevkládali do něj naše vlastní výklady.

3. Správné pochopení struktury knihy Zjevení je jednou ze základních podmínek pro odpovědnou aplikaci proroctví knihy. Naše analýza Zjevení se zakládá na rozdělení knihy na čtyři základní části:

a) Zjevení 1,1–3,22 využívá situaci církve v prvním století pro prorockou charakteristiku situace církve během různých dějinných období.

b) Zjevení 4,1–11,19 opakuje (nebo shrnuje) dějiny církve a pomocí apokalyptických symbolů v nich zobrazuje další detaily.

c) Zjevení 12,1–14,20 je tematickým centrem knihy a zahrnuje dějiny velkého sporu od času před Ježíšovým prvním příchodem až po jeho slavný návrat.

d) Zjevení 15,1–22,21 je zaměřeno výhradně na poslední období lidských dějin.

4. Smysluplná interpretace proroctví v knize Zjevení musí být zaměřena na Krista – Kristus musí stát v centru proroctví. Celá kniha byla napsána z pohledu Ježíše Krista. Jen jeho prostřednictvím pak mohou obrazy a symboly knihy Zjevení získat svůj skutečný smysl a význam.

Ranko Stefanovic

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 26. listopadu 2018 Život víry