<< >>

Sociální sítě jsou možná nejlepší způsob, je možné sdílet evangelium a tak naplňovat „velké pověření“, které nám dal Ježíš.

Nedávno se dostal Facebook na přední stránky novin. Mnoho uživatelů řešilo dilema, jak zareagovat na zprávy, že tento obr mezi sociálními sítěmi nejen špatně zacházel s přístupy k uživatelským údajům, ale také aktivně potlačoval vyjadřování křesťanských a konzervativních hodnot.

Vzhledem k tomu, že Facebook, který také vlastní Instagram a WhatsApp, nemá skoro žádné konkurenty mezi sociálními sítěmi, je snadné pochopit, proč je mnoho lidí zneklidněno.

Facebook je „největší zemí“ světa s více než 2 miliardami aktivních uživatelů měsíčně. Instagram má pak přes 600 milionů aktivních uživatelů za měsíc. To je impozantní podíl na digitálním trhu. Zneužití dat a moci ovládané těmito platformami představuje velkou hrozbu pro svobodu vyjadřování.

Jenže právě tento dosah je přesně tím důvodem, proč by křesťané, kteří berou vážně svou roli ve velkém pověření – sdílení dobré zprávy o Kristu lidem – neměli váhat nad tím, zda zůstat na těchto platformách.

 

Další velké duchovní probuzení

Sociální sítě se staly součástí základní struktury naší společnosti. Můžeme se kdykoliv a kdekoliv spojit s přáteli a rodinou z celého světa, sdílet své nápady i to, co znamená být člověkem. Lidé vypráví příběhy, touží po spojení, sdílejí své zkušenosti a nápady. Platformy sociálních sítí zaplnily naše životy, protože se vztahují přímo k těmto základním lidským potřebám.

Pokroky v technologii jsou neustále řízeny potřebou lépe komunikovat a sdílet se.

Jaká byla vlastně historie komunikačních technologií: jeskynní malby, kouřové signály, lodě, domestikace koní, dopisy, knihtisk, železnice, telegrafy, telefony, auta, rádio, letadla, televize, internet, sociální média a sítě,… Se všemi těmito pokroky v technologii také přišel pokrok pro šíření evangelia. Například Gutenbergův knihtisk s sebou přinesl velké rozšíření Biblí a náboženské literatury.

A tak je zřejmé, že další velké duchovní probuzení bude „digitální“. Zkusme tedy šířit evangelium online.

 

 

Evangelizace na síti

Na začátku církve bylo evangelium šířeno obětavými učiteli a evangelisty, kteří často čelili výsměchu, pronásledování a někdy i smrti. Šířili evangelium bez ohledu na to, jakým těžkostem museli čelit. Dnes máme často strach z toho, co si o nás lidé budou myslet nebo koho urazíme, když budeme sdílet naši víru online – tedy v prostoru, kde to všichni uvidí.

V západním světě nečelíme kvůli své víře pronásledování stejným způsobem jako jiní křesťané ve světě. Přesto můžeme mít kvůli své víře problémy. Naše příspěvky s křesťanskou tématikou na sociálních sítích mohou ohrozit naše zaměstnání či kariéru. Jsou to sice méně závažné následky, přesto ale někdy stačí k tomu, aby někteří přestali veřejně sdílet svou víru.

Možná nejsme duchovně připraveni stát přímo v ohnivé peci nebo být pronásledováni jako mládenci v druhé kapitole knihy Daniel, ale měli bychom použít alespoň to, co máme, abychom se připojili k ostatním věřícím a šířili evangelium. Bylo by skvělé, kdybychom se jako členové celosvětové církve spojili a společně zvěstovali dobrou zprávu evangelia.

Evangelista Dee Casper poznamenal, že sociální sítě jsou takovou přednáškovou síní filozofa Tyranna – tedy místem, kde se obyvatelé Efezu scházeli a mluvili o svých nápadech, myšlenkách, trávili spolu čas a účastnili se diskuzí. Pavel promluval v přednáškové síni filozofa Tyranna v Řecku dva roky, když byl vyhozen ze synanogy (Sk 19,8-9). Snažil se ve své době oslovit každého kolem sebe.

Mladí lidé v současnosti tráví až devět hodin denně na sociálních sítích, kde komunikují s přáteli a objevují nové věci. Zkusme šířit evangelium jako Pavel tam, kde jsou lidé a zapojovat se do diskuzí v místech, kde tráví svůj čas. Používejme nové technologie, než bude příliš pozdě.

 

Cenzura a doba pronásledování

Nevíme jistě, co nám doba pronásledování v budoucnosti přinese, ale je zřejmé, že cenzura bude hrát důležitou úlohu. V Severní Americe již bylo zaznamenáno několik zásahů proti zdravotně zaměřené osvětě i zvěstování Božího slova. To nás však nesmí odradit. Je potřeba se zasazovat o svobodu vyjadřování a hledat nové možnosti, jak sdílet evangelium.

Velkou výzvou pro nás a naším úkolem je šířit biblické pravdy pomocí nových technologií. Zůstaňme tedy na sociálních sítích – ale s určitým záměrem. Sdílejme svou víru online. Nemůžeme už déle čekat. To je „velké poslání“ naší generace.

Jamie Schneider Domm, EUD NEWS

(foto: M. Mueller, churchphoto.de)


 Sdílet článek na:
AIS 22. května 2018 Ze života církve