<< >>

Oddělení Služby lidem se speciálními potřebami Inter-evropské divize Církve adventistů sedmého dne zve srdečně všechny vážné zájemce (zejména lidi se speciálními potřebami, ale i pečující osoby a všechny další zájemce o tuto službu) na první Evropský kongres lidí se speciálními potřebami, který bude probíhat v rumunské Bukurešti od 19. do 22. října 2018.

Kompletní cena zahrnující ubytování, stravu i veškeré poplatky se pohybuje od 160 do 250 EUR (podle typu hotelového pokoje). Cena nezahrnuje dopravu (tu si každý účastník zajišťuje samostatně). Případní zájemci o účast z České republiky a ze Slovenska se mohou přihlásit nejpozději do 15. 9. 2018 koordinátorovi služby v Česko-Slovenské unii J. Slowíkovi na email: bezbarier@casd.cz (vlastní registraci provádí každý účastník samostatně na webových stránkách adventistsnm.eu/register, úhradu zálohy a následně i doplatku je však možné provádět prostřednictvím unie naší církve).

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 16. července 2018 Humanitární pomoc, Ze života sborů