<< >>

V neděli 11. listopadu 2018 se v modlitebně sboru v České Třebové poprvé setkali na společné konferenci adventističtí speciální pedagogové, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Z téměř pěti desítek původně přihlášených účastníků jich nakonec osobně přijelo čtyřicet – a byla to skupina velmi pestrá nejen profesně a věkově, ale i tím, že byla zastoupena většina regionů České republiky – doslova od Chebu až po Zlín.

Cílem konference bylo nejenom osobní setkání a seznámení těch, kdo se profesně pohybují v sociální oblasti, ale i vzájemné sdílení zkušeností a také hledání potřeb, které se v církvi adventistů objevují a současně potenciálu, který můžeme jako profesionálové nabídnout při jejich naplňování. Atmosféra byla skvělá – spontánní, neobyčejně vstřícná a respektující. Velkou radostí byla také účast několika vysokoškolských studentů sociálních oborů, kteří už dokázali rovnocenně nabídnout své zkušenosti a obdarování, jímž jsou ochotni sloužit. Odměnou pro všechny přítomné, kteří se věnují velmi náročné, a přitom většinou nepříliš oceňované práci, byl koncert poděkování a vděčnosti v podání pěveckého souboru místního sboru.

Konferenci společně uspořádali oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení církve adventistů, Adventistická služba lidem se speciálními potřebami v Česko-Slovenské unii a Komunitní centrum Petrklíč, které ve spolupráci se sborem v České Třebové zajistilo v průběhu celé akce velmi pohostinné zázemí. Děkujeme a těšíme se na další setkání v příštím roce!

Daniel Hrdinka, vedoucí oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení

Renata Zahrádková, předsedkyně spolku Komunitní centrum Petrklíč

Josef Slowík, koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v Česko-Slovenské unii

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 22. listopadu 2018 Humanitární pomoc