<< >>

Konference Česko-Slovenské unie církve adventistů přijala na svém březnovém jednání návrh na zřízení revizní komise, která bude dvakrát ročně provádět kontrolu hospodaření církve a s výsledky své kontroly vždy seznámí Výbor Česko-Slovenské unie. Revizní komise má za úkol sledovat správnost finančních transakcí, dodržování rozpočtu a interních směrnic církve, ustanovení Finančního řádu církve i platné legislativy na území Česko-Slovenské unie.

Revizní komise má také za úkol zabývat se zprávami auditorů Generální konference, auditem účetní závěrky církve adventistů, podněty daňových a právních poradců i podněty dalších odborníků.

Cílem je, aby církev žila v oblasti ekonomiky v bezpečném prostoru a správně hospodařila se svěřenými prostředky.

 

Výborem unie byli zvoleni následující členové revizní komise:

Petr Kafka za České sdružení. V současné době podniká v oboru klimatizační techniky a zabývá se vedením účetnictví především v oblasti neziskových organizací. Má zkušenosti jako řešitel desítek grantů na úrovni měst a obcí, krajů a také ministerstev. Tři roky byl předsedou grantové komise Českého sdružení a je spoluautorem metodiky fondu sociální pomoci. Zabývá se také aktivně metodikou vedení účetnictví sborů. Je účetním zapsaného spolku Vězeňská duchovenská péče. Zastává služebnost staršího sboru v Praha 6 – Sedlci, s manželkou Jitkou mají tři děti.

Miroslav Kučera za Moravskoslezské sdružení. Po dokončení studia na Vysoké škole báňské v Ostravě pracoval v podnicích na výrobu stavebních materiálů, absolvoval také semestrální kurz Tržního oceňování majetku na VŠE v Praze. Od roku 1996 pracuje jako finanční manažer a člen představenstva v investiční společnosti s obratem 3 miliardy korun ročně. Miroslav Kučera je ženatý, má pět dětí, zastává služebnost staršího sboru v Dětmarovicích, angažuje se jako laický kazatel.

Daniel Majdiš za Slovenského sdružení. Vystudoval obchodní akademii, pracuje v tiskárně, kde prošel mnoha pozicemi, v současné době pracuje jako technický manažer této tiskárny. Daniel Majdiš je ženatý, má tři děti, zastává služebnost hospodáře sboru v Martině, je členem revizní komise na Slovensku a správní rady Štúdia Nádej s.r.o., byl také členem Výboru Slovenského sdružení.

Lenka Piškulová za Česko-Slovenskou unii. Vystudovala ekonomickou fakultu na VŠB v Ostravě. Pracovala 11 let ve skupině Moravia Steel – Třinecké železárny zejména v oblasti propočtu podnikatelských záměrů, vyhodnocování investic a řízení dceřiných společností. Čtyři roky pracovala jako hlavní ekonom v občanském sdružení ADRA, nyní pracuje jako finanční ředitelka ve společnosti Barrandov Studio a.s. (nikoliv v TV Barrandov). Spolu s manželem jsou členy sboru v Neratovicích.

 

Předsedou revizní komise byl výborem unie zvolen Petr Kafka. Celý tým má před sebou pětileté pracovní období. Zprávu za toto období bude předkládat delegátům na dalším konferenčním jednání.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 22. července 2019 Ze života církve