<< >>

Vítězslav Chán je několika způsoby spojen s novým komentářem ke knize Zjevení, který společně připravoval Adventistický teologický institut a nakladatelství Advent-Orion. Předně byl odpovědným redaktorem knihy. Bude ji však používat i jako skriptum v předmětu Zjevení Janovo, který vyučuje na Adventistickém teologickém institutu. V roce 2016 také tlumočil přednášky Ranka Stefanovice, autora komentáře, který byl hostem na studijním týdnu studentské organizace INRIroad. Položili jsme mu proto několik otázek.

 

Čím je tento výklad knihy Zjevení významný?

Chci předeslat, že pro mne bylo velkou předností Ranka Stefanovice doprovázet v srpnu 2016 při jeho pobytu v České republice. Je velkou osobností nejen v rámci naší církve, ale i mezi neadventistickými teology. Ti, kteří spolu se mnou mohli naslouchat jeho přednáškám o knize Zjevení, oceňovali, že se mu daří překlenout propast mezi přednášejícím a posluchačem. Dokázal je osobitým způsobem vtáhnout do textu. Někteří účastníci studijního týdne INRIroad při studiu knihy Zjevení prožili novou osobní zkušenost s Bohem. Za to jsem velmi vděčný.

Na jeho knize nejvíce oceňuji exegetický přístup – autor důsledně vykládá celý text knihy Zjevení. Jeho cílem není věnovat se pouze místům spojeným s adventistickou věroukou.

Velmi si také vážím jeho poctivosti. Nevyhýbá se některým obtížným pasážím a dokonce někdy čestně a otevřeně přizná, že na některé otázky spojené s textem zatím nemáme uspokojivou odpověď.

Význam knihy spočívá také v uceleném a podrobném pohledu na problematiku knihy Zjevení. Ranko Stefanovic napsal celkem tři knihy na téma Zjevení Jana. První se věnuje pozadí vzniku knihy Zjevení (vyšla v roce 1996). Druhá je rozsáhlým komentářem ke knize Zjevení (druhé vydání vyšlo v roce 2009). V roce 2013 pak vyšla kniha, která byla nyní přeložena do češtiny. Autor ji nazývá „čtenářovým úvodem ke knize Zjevení”. Koho zaujmou autorovy myšlenky v české knize Zjevení Janovo, může se dále seznámit s rozšířeným materiálem ke knize Zjevení v jeho podrobnějším výkladu. Ten je však zatím pouze v angličtině.

 

Můžeš nám trochu představit autora knihy?

Ranko Stefanovic pochází z bývalé Jugoslávie, kde vyrostl. Tam také vystudoval Teologický seminář a stal se kazatelem. Pak dostal nabídku doplnit si vzdělání v USA, kde získal doktorský titul. Od roku 1999 je profesorem Nového zákona na Andrewsově Univerzitě. Do minulého roku byl také vedoucím postgraduálního studia na stejné škole. Je ženatý a má dvě dospělé děti.

 

Knihou Zjevení se zabýváš delší dobu. Je tento výklad v něčem překvapující nebo jiný než jiné adventistické výklady?

Dnes i v naší církvi existuje velká rozmanitost v přístupu ke knize Zjevení. Někteří ji považují za jízdní řád budoucích událostí, pro jiné je jen odezvou těžké doby prvního století, ve které vznikla.

Výklad Bible by, podle mého soudu, neměl přinášet šokující nové informace. Měl by věrně osvětlovat význam původního textu. Měl by nám pomoci pochopit, co nám chtěl Bůh skrze apoštola Jana sdělit.

Ellen Whiteová napsala, že když lépe porozumíme knize Daniel a Zjevení, prožijeme novou duchovní zkušenost (TM 114). Řekl bych, že to je smyslem studia celého Písma, ale že to zvlášť platí o knize Zjevení. Já jsem to prožil a přál bych každému, aby na stránkách Zjevení spatřil Ježíše Krista novým a nevšedním způsobem. Vždyť Kniha Zjevení je právě o něm.

 

zjeveni_obalka

 

Kniha je vázaná, má 256 stran a cenu 260 Kč. Knihu je možné získat v nakladatelství Advent-Orion.

 

Ukázka z knihy Zjevení Janovo: Průvodcem knihou Zjevení.

 

 

Adventistický teologický institut ve spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion připravuje v roce 2017 ještě další tři komentáře. Prvním bude komentář ke knize Jozue od J. Beneše, dalším komentář k Evangeliu podle Marka od G. R. Knighta a třetím komentář ke knize Kazatel od J. Doukhana.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 27. ledna 2017 Ze života církve