<< >>

V neděli 28. 1. 2018 se v prostorách sboru Praha – Sedlec uskutečnil další ze série seminářů zaměřených na službu lidem se speciálními potřebami, tentokrát věnovaný tématu života lidí s tělesným (zejména pohybovým) postižením. Mezi dvěma desítkami účastníků byli také dva lidé na vozíku, ale i někteří s jinými druhy hendikepu (pro neslyšící účastníky byl seminář tlumočen také do znakového jazyka).

Kromě přednáškových témat přibližujících souvislosti samotného pohybového postižení nebo vhodné strategie přístupu k takto znevýhodněným lidem byla část semináře věnována např. i praktickým ukázkám asistence nebo nácviku pohybu na vozíku. Na akci, kterou pořádalo oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení církve adventistů ve spolupráci s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami v Česko-Slovenské unii, se lektorsky podíleli Josef Slowík (speciální pedagog a vysokoškolský učitel, koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami), Vítězslav Vurst (nemocniční kaplan, duchovní a humanitární pracovník), Daniel Hottmar (pastorační pracovník, sám žijící na vozíku) a Daniel Hrdinka (sociální pracovník, vedoucí oddělení diakonie a sociální služby v Českém sdružení). Ke skvělé atmosféře a velmi kvalitnímu obsahu setkání ale přispěli všichni účastníci, kteří přijeli z různých koutů České republiky (včetně Moravy).

 

Další články související s tématem sociální činnosti církve:

Čtyři užitečné otázky, než začnu pomáhat

Člověk s handicapem v křesťanském společenství

Lidé s postižením a znevýhodněním mezi českými adventisty na počátku 21. století

Duchovní na kolečkách


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 7. února 2018 Humanitární pomoc, Ze života církve