<< >>

Již čtvrtou romskou bohoslužbu pořádá v sobotu 26.4. od 16 hodin ve své modlitebně na Šenvertu v Kraslické ulici 14 sokolovský sbor církve adventistů ve spolupráci s hudební skupinou romského křesťanského sboru v Chebu vedenou Martinem Petíkem (na snímku). Romské bohoslužby se tu konají každou poslední sobotu v měsíci vždy od 16 hodin. Na první vystoupil s kázáním Božího slova z Bible německý romský kazatel Rudi Walter o nabídce zázračné proměny hříšného lidského srdce Ježíšem Kristem a jeho milostí, na druhé vyprávěl Martin Petík z Chebu o svém obrácení k Bohu a kazatel pohostinského sboru Martin Lindtner o Božím poselství v biblických písních – žalmech. Kázání doplnil také přednesem duchovní hudby na kytaru. V březnu promluvili k přítomným Luboš Cina z Kraslic o smyslu lidského života v Bohu a Tomáš Kábrt o živé radosti ukryté ve službě Bohu a bližním. 

romso1

Na dubnovou romskou bohoslužbu jsou pozváni Romové Andrej Šivák z Chebu a Jan Urík z České Lípy, kteří budou vyprávět své příběhy o setkání s Bohem. Duchovní hudbou a písněmi v romském jazyce a stylu  opět přispějí Chebští. „Podnětem k zorganizování romských bohoslužeb pro nás byla romská mládež, která začala přicházet na naše bohoslužby a podílet se na životě našeho sborového společenství,“ řekl biblický pracovník Tomáš Kábrt pověřený sborem pro rozvoj kontaktů s romskou menšinou.

romso3

Dospělí Romové, kteří přicházejí na nové romské bohoslužby, projevili zájem o spolupráci svého sokolovského sdružení Děti ulice se sborem adventistů při zdravém naplňování volného času mládeže ze sociálně vyloučeného prostředí. Budova sboru tak má sloužit ve všední dny pro schůzky zájmových kroužků pod vedením romských aktivistů. Konzultantem při těchto jednáních je koordinátor pro národnostní menšiny při Krajském úřadu Karlovarského kraje a etnolog Pavel Vaculík, který také v modlitebně sokolovského sboru církve adventistů vystoupí v sobotu 26.4. od 13 hodin na besedě se zájemci o romskou kulturu, mentalitu a možnosti pokojného soužití a vzájemného obohacování romské menšiny s většinovou společností. „Jsem opravdu rád, že jste se navzájem našli a budete spolupracovat ve službě dětem a mladým lidem z nejchudších sokolovských rodin,“ uvedl Pavel Vaculík. Každý je srdečně zván na besedu i na pravidelné romské bohoslužby.

romso2


 Sdílet článek na: