<< >>

Zástupci 13 evropských zemí (Portugalska, Španělska, Francie, Belgie, Lucemburska, Německa, Švýcarska, Itálie, Rakouska, České republiky, Slovenska, Rumunska a Bulharska) byli na zasedání Mezinárodní asociace pro ochranu náboženských svobod na univerzitě v německém Friedensau ve dnech 21.–23. května šokováni teroristickým činem v Manchesteru a soucítí s nevinnými oběťmi tohoto útoku. Útok, který se odehrál po ukončení koncertu večer 22. května, připravil o život mnoho dětí a mladých lidí a mnoho dalších lidí bylo zraněno.

Tyto činy důrazně odsuzujeme, protože respektujeme posvátnost lidského života. Vyjadřujeme soucit a podporu všem postiženým rodinám a modlíme se za ně.

Jsme přesvědčeni, že křesťané, muslimové a příslušníci všech dalších náboženství by měli být těmi, kdo tvoří a obhajují mír. Domníváme se také, že je třeba podporovat dialog mezi náboženstvími a kulturami, výchovu a vzdělání k vzájemné rozmanitosti, respektování důstojnosti každého člověka, ochranu života a lidských práv, náboženskou svobodu a víru, svobodu projevu a vzájemné porozumění mezi příslušníky různých náboženství. Tyto principy by měly intenzivně podporovat všechny zúčastněné strany, tedy náboženští představitelé, diplomati, politici, intelektuálové, nevládní organizace i média.

Uznáváme, že je potřeba moudrosti a obezřetnosti, abychom nezaměňovali žádné náboženství s extrémisty, kteří používají násilí a teror. Podporujeme a modlíme se za lidi ze Spojeného království a Manchesteru, protože podporujeme celosvětový mír.

Liviu Olteanu, tajemník Mezinárodního sdružení pro ochranu náboženských svobod

(news.eud.adventist.org)


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 26. května 2017 Církev ve světě