<< >>

Biblický týždeň Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa mal tému „Veľký deň Pánov“ a uskutočnil sa od 19. do 26. júla v Monkovej doline neďaleko obce Ždiar v hoteli Magura. 130 účastníkov mohlo obdivovať a naplno vychutnávať nádhernú prírodu v lone Belianskych Tatier. Hlavným rečníkom bol doktor Ján Barna, ktorý je vysokoškolským učiteľom systematickej a biblickej teológie na Newbold College vo Veľkej Británi. „Deň Pánov obsahuje sedem hlavných udalostí a každá z nich, postupne, chronologicky a logicky na seba nadväzuje a posúva Boží plán vykúpenia o krok dopredu k plnému odstráneniu hriechu, zla a smrti a k plnej obhajobe verných a Božej vlády vo vesmíre – a to sa nestane skôr, ako sa skončí siedma udalosť dňa Pánovho“, povedal Barna okrem iného.

Účastníci sa každé ráno v malých skupinkách stretávali nad biblickou knihou proroka Jonáša a dopoludňajšie prednášky Jána Barnu ich previedli hlavnou tematikou. Odpoludňajší čas venovali pod vedením Karola Badinského odpočinkovým aktivitám a turistike, k čomu región ponúka nevyčerpateľné možnosti. Večerný čas bol zase venovaný krátkym Barnovým zamysleniam nad Božím konaním vo vzťahu k ľuďom v rôznych biblických príbehoch a situáciách.

 

tatry1

 

Počas biblického týždňa sa pod taktovkou banskobystrického dirigenta Jána Hanka spontánne vytvoril spevácky zbor, ktorý nádherné plody svojej práce naplno predviedol počas sobotňajšej slávnostnej bohoslužby, v rámci ktorej sa účastníkom okrem Jána Barnu prihovoril aj Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

V sobotu sa počet účastníkov rozšíril na viac ako 300, prišli záujemcovia nielen z blízkeho okolia, ale takmer z celého Slovenska. Mikuláš Pavlík ich informoval aj o priebehu a záveroch vyplývajúcich z rokovania Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v San Antóniu v USA, ktorej sa v prvej polovici mesiaca júl zúčastnil. Do spoločného programu prispela hudobným programom aj kresťanská rómska skupina z neďalekých Rakús, speváčka Petra Polláková, dueto Eva Moudrá & Helena Raszková, spevák Ján Hanko, básnik Milan Fúčela a detská skupina pod vedením Jaroslava Bielika a Pavlíny Turzovej.

Účastníci si mohli počas týždňa výhodne zakúpiť produkty Slovenskej biblickej spoločnosti, Štúdia Nádej a Vydavateľstva Jupos ako aj študijný materiál Jána Barnu pod názvom: „Deň Pánov a jeho udalosti“ s podnadpisom: „Celistvý biblický pohľad na nepochopenú tému.“ Biblickému týždňu prialo nielen krásne počasie, ale vládla na ňom aj atmosféra spolupatričnosti, zdieľania sa a vzájomného porozumenia. O chutnú stravu sa postaral priateľský personál hotela pod vedením riaditeľky Heleny Monkovej.

 

tatry2

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 28. července 2015 Ze života církve