<< >>

Ve dnech 26. až 29. listopadu se v německém biblickém středisku Hohegrete uskutečnilo setkání OCI (Outpost Centers International) pro západní Evropu. OCI je dlouholetou a stabilní podpůrnou organizací Církve adventistů sedmého dne. V současné době zastřešuje 110 samofinancujících se misijních institucí z celého světa. Organizace se profiluje v oblasti vzdělávání formou misijních a zdravotně misijních škol, službě společnosti v oblasti zdraví a naplňování potřeb, sociální službě a misii prostřednictvím médií. Z České a Slovenské republiky prezentoval Roman Uhrin projekt Klubů zdraví, do kterého byly mnozí ze zúčastněných již zapojeni, pro další to byla motivace k jejich zakládání. Také vedl jeden z wokshopů zaměřený na zakládání Klubů zdraví. Robert Žižka představil komplex aktivit spolku Prameny zdraví v kontextu aktivit ve spolupráci s církví. Otakar Jiránek, majitel a ředitel společnosti Country life, představil historii, současnost i plány rozvoje obchodů a restaurací se zdravou výživou a bioproduktů.

V průběhu čtyř dní mohlo 270 účastníků z 24 zemí (především evropských) slyšet velké množství misijních zkušeností z různých částí světa. Děkovné modlitby a prosby za potřeby mnohých projektů zaznívaly z úst mnohých. Každá z těchto institucí má jako hlavní smysl svého založení misii, ostatní činnosti, včetně podnikatelských, jsou podpůrné. Z různých míst Evropy bylo slyšet zkušenosti se zakládáním a provozem Center zdraví (tzv. sanatorií), například ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Bulharsku, Norsku, Portugalsku, Rusku, Izraeli a mimo jiné také v České republice.

Další z misijních institucí jsou zaměřeny na oslovování lidí skrze Centra prvního kontaktu, jako jsou prodejny zdravé výživy, zdravá bistra nebo restaurace. Misijní projekty jako Kluby zdraví nebo Health Expo mají své stabilní místo nejen v práci církevních sborů, ale také ve spolupráci se všemi výše zmíněnými projekty. Speciální oblastí je všestranné vzdělávání mladých lidí, kteří pak mají potenciál efektivně zastat některou z potřebných pozic. Silný důraz zejména na mladé lidi byl spojen s výzvou nalezení svého místa v širokém Božím díle, k hledání a nalezení potřeb lidí v komunitě a společnosti, ve které žijí.

Nevídaný rozmach a současné možnosti velice efektivní misie prostřednictvím médií představil Klaus Nybo, ředitel Lifestyle TV ze Švédska. Mnohé Evropské projekty mají svá misijní pole v zemích třetího světa, kde je potřeba akutní zdravotnické pomoci a vzdělání. Zejména v těchto zemích je nevyhnutné využívání přírodních prostředků, jako je aktivní uhlí nebo vodoléčba, které mohou navrátit zdraví, v některých případech zachránit život.

 

hohegrete

 

O rozmachu tisku zdravotně-misijních a duchovních křesťanských knih se podělil Robert Kuczek z polské instituce. Před několika lety se jimi tištěná kniha „Velký spor“ stala čtvrtou nejprodávanější knihou v Polsku. Všechny oslovila zkušenost, když Robert, ještě jako dítě, daroval duchovní knihy své učitelce matematiky. Ta se ho po 30 letech nějakým způsobem dopátrala a zavolala mu. Připomněla mu ty knihy, které jí kdysi daroval. Požádala ho, jestli by se mohla o jeho víře dovědět víc. Po absolvování biblických hodin vyjádřila touhu být pokřtěna. Před rokem se jeho učitelka připojila k církvi. Robert ukončil zkušenost slovy: „Každá darovaná kniha může dříve nebo později splnit svůj účel“.

K duchovní náplni setkání přispěla i vystoupení Gabriela Maurera a Valerie Dufourové ze středoevropského ústředí církve v Bernu a také Viriata Ferreiry, který působil donedávna jako místopředseda oddělení zdraví Generální konference církve a který na setkání OCI vedl workshop o zakládání Center zdraví (sanatorií).

V letošním roce požádá nově vznikající Centrum zdraví Eden v Lipníku o členství v OCI. Stejně jako ostatní instituce si klade za svou povinnost i přednost sloužit v rámci velké rodiny církve a být jí podporou v oblasti své specializace.

Další setkání OCI na celosvětové úrovni proběhne první květnový týden roku 2016 v portugalském městě  Albufeira. Noví zájemci o službu ve zmíněných oblastech misie jsou vítání také z České a Slovenské republiky.

 

 

 

 

 

 

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 16. prosince 2015 Inspirace, Ze života církve, Životní styl