<< >>

Ke stoletým narozeninám popřál slavnostně svému členovi Janu Gomolovi sbor církve adventistů v Ostravě – Zábřehu. K přání se připojil i přítomný předseda církve v České a Slovenské republice Mikuláš Pavlík, který označil oslavence za vzácného člověka. Jan Gomola se narodil za první světové války 20. března 1916 v Dolní Lomné do rodiny jedněch z nejstarších průkopníků adventismu v Česku. Pokřtěn byl v 16 letech do sboru Návsí. Po druhé světové válce se oženil s Vandou Bujokovou, vychovali spolu dvě dcery, má pět vnoučat a dvě pravnoučata.

Těšínské Beskydy se v pobělohorské době staly útočištěm pro mnohé pronásledované protestantské věřící. Zde, v Dolní Lomné na Jablunkovsku, jsou také kořeny početné rodiny Gomolů. Do této rodiny se počátkem dvacátého století dostala zvěst trojandělského poselství. Byli to hluboce věřící evangelíci, kteří měli celkem deset dětí. Adventní zvěst zcela změnila život této rodiny. Pět z jejích dětí se pak plně věnovalo práci ve službě evangelia. Oslavencovi strýcové Jan, Adam a Rudolf se stali kazateli, tety Zuzana a Anna se plně zapojily do Božího díla jako kolportérky duchovních knih a pak i biblické pracovnice.

Jubilant Jan Gomola rád vypráví o zvláštním Božím vedení ve svém dlouhém životě. Vyučil se zedníkem a pracoval i jako malíř a natěrač. Na začátku 2. světové války byl jako občan okupovaného území spolu s dalšími tisíci mladých Slezanů odveden v roce 1940 do řad německého Wehrmachtu. Patřil k dělostřelecké jednotce, která v listopadu 1941 náhodou objevila hromadný hrob 15 tisíc polských zajatců popravených v roce 1939 v Katyňském lese u Smolensku sovětskou Rudou armádou. Své válečné vzpomínky vydal v roce 2009 v knižní podobě pod titulem „Objevil jsem Katyň“. V knize popisuje i takové situace, jako když svému veliteli při prohlídce obsazené vesnice zatajil ukryté ruské partyzány a tím zachránil je i celou vesnici.

Po válce pokračoval ve svém řemesle a pak odešel pracovat do ostravsko-karvinských dolů. Po celý svůj život Jan Gomola spoléhá na Boží vedení, ochranu a pomoc a Pán Bůh jej bezpečně provází všemi nástrahami života.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 24. března 2016 Ze života církve, Ze života sborů, Život víry