<< >>

Službu lidem s postižením představili odborníci zájemcům z Čech ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Trutnově. Setkání bylo určeno pro všechny, kteří v církvi slouží jako diakoni, sboroví činovníci nebo se o tuto službu zajímají. Programu se zúčastnilo asi 40 lidí, celý byl tlumočen do znakového jazyka a účastníci tak mohli přímo sledovat práci těch, kteří profesionálně slouží neslyšícím.

Vedoucí diakonie a sociální služby církve v Čechách Daniel Hrdinka posluchače uvedl do souvislostí a specifik služby lidem s handicapem v církvi adventistů. Poté Jitka Morávková, sama se sluchovým postižením, představila svět neslyšících a zajímavé a inspirativní aktivity realizované pro lidi s tímto postižením. Následně hovořil Daniel Hottmar, duchovní na invalidním vozíku. Svěžím a místy veselým způsobem hovořil o tom, jak se žije lidem s fyzickým handicapem v běžném životě i v církvi. V závěrečné části byl prostor pro diskusi a hledání možností rozšiřování této služby do regionů. Přítomní diakoni od Českého sdružení sborů obdrželi příručku pro práci s lidmi s postižením s názvem Člověk s handicapem v křesťanském společenství, kterou napsal Josef Slowík.

 

handi1

 


 Sdílet článek na: