<< >>

Výroční zasedání celosvětového Výboru Generální konference Církve adventistů sedmého dne, které se konalo ve dnech 7. až 13.10. v ústředí církve v americkém Silver Spring, vyzvalo k osobnímu zapojení každého sboru a každého člena do zvěstování Kristova evangelia. Účastníci se také zabývali růstem církve, postavením žen ve společenství a zvolili vedoucí oddělení a institucí. Česko-Slovenskou unii zastupoval na jednání její předseda Mikuláš Pavlík.

Předseda Generální konference Ted Wilson ve svém sobotním kázání k účastníkům výročního výboru představil plán požadující praktické misijní nasazení od každého člena a každého sboru po celém světě. “Členové této bezmála 19-milionové celosvětové církve jsou povoláni být partnery Nebeského rozsévače Ježíše Krista v hlásání jeho závěrečného poselství lásky, spravedlnosti, vykoupení a prorocké varování pro poslední dny ohlašující Kristův brzký příchod,“ řekl Ted Wilson. Duane McKey, nový celosvětový vedoucí oddělení sobotní školy a osobní služby, ve svém odpoledním vystoupení podpořil tuto iniciativu. „Existují zcela reálné možnosti pro to, aby se zúčastnil opravdu každý,“ řekl. „Můžete se modlit, když nemůžete kázat.“ Tento plán zahrnuje podle něho nepřetržité modlitby, používání Kristových metod služby, podpory adventistického rádia a televize, zdravotní misii, zapojení do programů pro děti a mládež, na Krista soustředění misijní úsilí a podobně.

 

gk1

 

Církev celovětově neustále roste. Jak vyplývá ze zprávy Davida Trima, ředitele církevního úřadu pro archivaci, statistiku a výzkum, v červnu 2015 dosáhl počet členů 18,8 milionu. Na konci roku 2014 to bylo 18,5 milionu. Během těchto šesti měsíců přibylo na světě 1.827 nových adventistických sborů a jejich počet dosáhl 149.850. “Chvalme Boha za všechny zakladatele nových sborů po celém světě, kteří jsou většinou zodpovědní za rostoucí počet členů,” řekl David Trim. Zároveň upozornil na znepokojivý fakt, že od roku 1965 do konce roku 2014 byly do církve pokřtěny více než 33 miliony lidí, ale více než 13 milionů jich církev zase opustilo. „To jsou 4 z každých 10 členů. Z našich průzkumů vyplývá, že u většiny z odcházejících je důvodem k opuštění církve pocit pokrytectví ve sborech,“ uvedl ředitel.

Výbor se zabýval také situací v církvi po červencovém rozhodnutí celosvětového zasedání Generální konference, že vedoucí církve v jednotlivých světových regionech nemohou samostatně rozhodovat o ordinaci žen do plné duchovenské služby. Tři unie (Holandská, Severoněmecká a Pacifická) se nezávisle rozhodly ordinovat ženy již před zasedáním GK, dvě další unie (Norská a Dánská) se ze solidarity s ženami rozhodly neordinovat nikoho, dokud bude církev v duchovenské službě činit rozdíl mezi mužem a ženou. Další unie (Italská) vydala prohlášení, že „cítí potřebu vyjádřit uctivý, ale silný nesouhlas a protest proti hlasování Generální konference, které ve jménu jednoty církve porušilo základní princip svobody popřením náboženského cítění a kulturní jedinečnosti různých zemí.“

 

gk2

 

Členové výboru Generální konference v této souvislosti přijali dokument, v němž mimo jiné uvádí: „Uznávajíce naše rozdíly, vyjadřujeme vděčné doporučení členům a organizacím církve, aby akceptovali rozhodnutí celosvětové církve.” Dokument zdůrazňuje, že hlasování GK „nemění to, jak církev rozumí úloze ženy v životě, misii a službě církve“ a konstatuje, že „zbožné, Duchem naplněné ženy jsou mocným svědectvím pro Krista a jsou používány Duchem svatým jako Jeho spolupracovnice při zvěstování Jeho království“. Dále pokračuje: „Znovu potvrzujeme, že Duch svatý propůjčuje dary všem věřícím a že ženy hrají důležitou roli v životě církve (Joel 2:28; 1. Korintským 12:11,18). Jejich odhodlání, obdarování a talenty jsou požehnáním pro celé Kristovo tělo.”

Novým ředitelem Biblického badatelského institutu církve byl zúčastněnými zvolen Elias Brasil de Souza. Vystřídal Artura Stele, který je nyní místopředsedou Generální konference. Elias De Souza dosud působil v Biblickém badatelském institutu jako zástupce ředitele. Zeměvědný výzkumný institut povede dalších pět let James Gibson, šéfredaktorem úloh Sobotní školy Bible byl znovuzvolen Clifford Goldstein.

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 20. října 2015 Církev ve světě