<< >>

K poslednímu zasedání ve svém volebním období se v neděli 30.3. sešli v Brně členové Výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Jednání zahájil zamyšlením Marek Škrla ze Sázavy inspirovaný groteskním textem z Bible, 4. knihy Mojžíšovy, 24. kapitoly, o proroku Bileámovi, který si lépe rozumněl se svým oslem než s Bohem. Bůh proto použil osla, aby Bileáma napomenul. „Když je posel osel, musí být osel posel. Díky Bohu, že s námi neztrácí trpělivost,“ uvedl Marek Škrla. Přítomní pak vyjádřili vděčnost Bohu i ve společné modlitbě. Výbor projednal a schválil návrh programu a agendy pro květnovou konferenci unie, výroční statistické a hospodářské zprávy, zprávy ze zahraničních cest a další.

Výborem navržený program unijní konference předpokládá, že po představení návrhu vize pro církev v České a Slovenské republice na další pětileté období dostanou prostor případné podněty a návrhy delegátů. Ty pak mají být směrovány jako doporučení konferenčnímu výboru pro plány a programy, kde o nich má být  jednáno a hlasováno, a výsledný celkový návrh tohoto výboru má postoupit do rozpravy a hlasování v plénu.

Do agendy konference navrhuje výbor unie delegátům, aby potvrdili jeho rozhodnutí o podpisu smlouvy mezi státem a církví o finančním vypořádání škod způsobených cirkvi protiprávně komunistickým režimem a také rozhodnutí o způsobu rozdělení těchto prostředků od státu. Dále výbor navrhuje podpořit adventistickou studentskou iniciativu INRI road vytvořením jejího samostatného výboru a vyčleněním kazatele na poloviční úvazek, s tím, že tato iniciativa se bude orientovat na vysokoškoláky v univerzitních městech ČR a SR. Do agendy konference unie byl také schválen návrh Českého sdružení sborů na zadání nové analýzy organizační struktury církve v ČR a SR s cílem zjistit, nakolik je tato struktura v současných podmínkách účelná a efektivní.

Do přípravného výboru konference schválili členové výboru unie za instituce církve Bronislava Soose z bratislavského Štúdia Nádej, Csabu Čáka z pražského Mediálního centra církve a Miroslavu Žaludovou z adventitické humanitární organizace ADRA. Do seznamu delegátů za Česko-Slovenskou unii doplnil výbor Hanu Loderovou, ředitelku církevní základní školy Elijáš v Praze, a jako hosta Dalibora Cichého. Výbor také většinou hlasů rozhodl o tom, že možnost diskuse čtenářů na těchto oficiálních internetových stránkách církve se přesune na neformálnější profil Adventisti v elektronické sociální síti Facebook.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tajemník unie Peter Čík seznámil přítomné se statistickými údaji církve za loňský rok. V roce 2013 se v České a Slovenské republice křtem k církvi připojili 233 lidé a celkově zde počet členů vzrostl o 0,75 procenta. Většina nově pokřtěných je z České republiky a z neadventistického prostředí. Hospodář unie Edvard Miškej informoval ze závěrečné účetní zprávy, že v roce 2013 hospodařila církev v ČR a SR s přebytkem 13,8 milionu korun, ke kterému podle hospodáře došlo především díky větší výši dobrovolných desátků členů, než se předpokládalo v rozpočtu. Přebytek poslouží jako finanční rezerva do dalších let. Edvard Miškej popsal také hospodaření Sociálního fondu církve. Od jeho vzniku v roce 2008 z něj již bylo potřebným členům církve vyplaceno bezmála 4,8 milionu korun. K prostředkům poskytovaným církví na mzdy pracovníků organizace ADRA v ČR a SR uvedl, že v roce 2013 to bylo 4,1 milionu a na tento rok je rozpočtováno 5,3 milionu korun.

Vedoucí oddělení misie Petr Pimek seznámil přítomné se stavem příprav české a slovenské verze celosvětového osvětového programu pro veřejnost Stvoření, který bude s podporou tištěných a elektronických médií církve a zbožných odborníků v oborech biochemie, genetiky, biologie a astronomie nabídnut sborům od podzimu letošního roku. Stanislav Staněk z odborné skupiny pro revizi církevního zpěvníku informoval, že pro snadnější hudební doprovod a zpěv bylo upraveno již 400 písní, do konce dubna budou dokončeny i rejstříky a do konce května korektury.

David Čančík, vedoucí oddělení služby dětem, zpravil výbor o výsledcích březnového sněmu křesťanského skautského klubu Pathfinder, na kterém bylo rozhodnuto o dokončení jeho přeměny z občanského sdružení na spolek, byly přijaty nové stanovy spolku a zvolena výkonná a správní rada. Její složení výbor unie potvrdil. „Mám upřímnou radost z jmen i dělné atmosféry v nově uspořádaném vedení této dětské organizace,“ komentoval změny předseda unie církve Mikuláš Pavlík.

Výbor unie schválil zahraniční cesty nového ředitele české pobočky ADRA Michala Čančíka do Bangladéše na kontrolu podpůrného vzdělávacího a sociálního programu pro chudé děti BanglaKids, unijního vedoucího služby dětem Davida Čančíka do švýcarského Curychu na koordinační setkání vedoucích mezinárodního skautského klubu Pathfinder, unijního vedoucího oddělení osobní služby Oldřicha Svobody do rumunské Cernice na celosvětové výroční setkání vedoucích misijní služby církve, čtyř učitelů Teologického semináře církve v Sázavě na konferenci o adventismu a 1. světové válce v Teologické vysoké škole církve v německém Friedensau a filmařů z bratislavského církevního Štúdia Nádej do ukrajinského Lvova a Kyjeva na natáčení dokumentu o působení křesťanů při překonávání národnostního a politického napětí.

Na závěr jejich jednání a volebního období poděkoval členům výboru předseda unie Mikuláš Pavlík za dobrou spolupráci a obětavou službu Pánu Bohu v církvi i společnosti. Zúčastnění se pak společně modlili, poděkovali za laskavou pohostinnost sboru na Střední ulici, kde se jednání konalo, a na památku se společně vyfotografovali.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 1. dubna 2014 Ze života církve