<< >>

V sobotu 2. 4. uspořádalo České sdružení sborů církve adventistů již 3. regionální setkání se zájemci o službu lidem s postižením. Tentokrát bylo v Praze, v modlitebně na Smíchově. Setkání bylo určeno pro ty, kteří v církvi slouží jako diakoni, sboroví činovníci nebo se o tuto službu zajímají. Dopolední bohoslužba i odpolední program se zároveň staly ukázkou služby pro lidi s postižením. Poprvé se i díky přenosovému týmu sboru podařilo mít dopolední bohoslužbu on-line vysílanou s tlumočením do znakového jazyka. Sobota 23. 4. bude v celosvětové církvi věnována lidem se speciálními potřebami.

Tlumočením sloužila Noema Čapková. Odpolední část programu byla zase poprvé přepisována do titulků pro neslyšící. Účastníci tak mohli přímo sledovat práci těch, kteří profesionálně slouží neslyšícím. V úvodu setkání vedoucí diakonie a sociální služby církve v Čechách Daniel Hrdinka promluvil o duchovním rozměru služby, o milosrdenství a jeho hranicích. Dále Josef Slowík, speciální pedagog a odborný garant služby lidem s handicapem, uvedl posluchače do souvislostí a specifik služby těmto lidem v církvi adventistů.

 

 

Jitka Morávková, sama se sluchovým postižením, představila svět neslyšících a zajímavé a inspirativní aktivity realizované pro tyto lidi. Následně hovořil Daniel Hottmar, duchovní, který sám potřebuje invalidní vozík. Svěžím a místy veselým způsobem hovořil o tom, jak se žije lidem s fyzickým znevýhodněním v běžném životě i v církvi. V závěrečné části byl prostor pro diskusi a hledání možností rozšiřování této služby i do daného regionu.

Přítomní diakoni od Českého sdružení sborů obdrželi příručku pro práci s lidmi s postižením s názvem Člověk s handicapem v křesťanském společenství, kterou napsal Josef Slowík.


 Sdílet článek na: