<< >>

Za přítomnosti sedmnácti zakládajících členů, zástupců ostravských sborů, hostů a vedení Moravskoslezského sdružení byl v sobotu 21. ledna při slavnostní bohoslužbě založen sbor Ostrava – Restart. Jde o šestý ostravský sbor. Od založení v roce 2008 byl nedílnou součástí skupiny Restart současný kazatel Radim Toman.

Zde je jeho představení nového sboru:

„Myšlenka založení nového sboru se u mě objevila už před 13 lety, tj. v roce 2004. Během ‚předmanželského semináře‘ jsem si napsal jako jeden z cílů našeho manželství založit nový sbor.

O čtyři roky později (listopad 2008) probíhal modlitební týden křesťanského domova a tehdy se poprvé setkalo budoucí jádro skupiny Restart. V modlitbách jsme pokračovali i nadále a předkládali své plány Bohu. Měli jsme velkou touhu vytvořit prostředí pro své přátele a známé. Bylo nás tehdy 7. Tři manželské páry a můj kamarád Roman, který od dětství navštěvoval církev, ale později z církve odešel. Bůh nás svedl dohromady a Roman se stal prvotinou Božího plánu s Restartem.

Během několika let jsme se rozrůstali – krok za krokem, křest za křtem. Sloužili jsme převážně mladým lidem skrze nejrůznější školení a klubové projekty. Nicméně vždy jsme nezažívali jen příjemné okamžiky. Na společné cestě jsme zaznamenali i ztráty, to když někteří se rozhodli jít vlastní cestou.

Za dobu fungování společenství jsme se scházeli v domácnostech a v pronajatých prostorách. V současnosti tomu není jinak. Restart členy momentálně zastihnete při svých aktivitách v Multižánrovém centru Cooltour na Černé louce. Ve čtvrtky organizujeme zkoušky gospelové hudby (Family Gospel Ostrava), podporujeme akce týkající se rodiny, manželství a dětí, vytváříme setkání pro ženy a muže. V soboty pak oslavujeme Boha na veřejně přístupných bohoslužbách.“

Jsme vděčni za toto nové sborové společenství a přejeme mu Boží zmocnění při nabízení nového začátku (restartu) lidem kolem sebe.

Radim Toman, Daniel Dobeš

(http://mss.casd.cz)


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 29. ledna 2017 Ze života sborů