<< >>

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27

Jan v posledních kapitolách svého evangelia zapsal řadu proslovů, které Ježíš pronesl během posledního týdne. Zabývá se v nich velmi důležitými teologickými tématy. Hovoří i o tom, jaké problémy a protivenství budou prožívat věřící lidé na tomto světě. Boží království „není z tohoto světa“ a jeho účastníci zde žijí jako „na území nepřítele“. Navíc se budou odehrávat různé složité situace, ve kterých se lidem bude „chvět a děsit“
jejich srdce.
Ježíš však svým následovníkům nabízí něco, co jim umožní nejen přečkat různé zkoušky a vydržet v problémech. Uprostřed problémů Kristus zaslibuje pokoj v srdci. Nejde o vědomé snášení utrpení ani o jakýsi druh „pasivního odporu“ – určitého druhu ignorace či přetrpění. Je to dar vnitřního klidu, jistoty, nebojácnosti a vyrovnanosti, který má svůj původ v nebi, u Boha.
Proto je nezávislý na bezprostředních a vnějších okolnostech.

Pane Bože, Ty sám dobře znáš všechny problémy, zkoušky a utrpení, kterými procházím. Dej mi do srdce nebeský pokoj, který nejde získat rozumem, ale je Tvým darem pro věřící.

Josef Hrdinka

...na Tebe s důvěrou čekáme! 20. února 2020 Zamyšlení