<< >>

Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“ Zjevení 19‚1.2

Jedním z hlavních důvodů, pro které se lidé vzdávají víry v Boha, je absence spravedlnosti. Zlí lidé unikají trestu a dobří často nevinně trpí. A tak se ptáme: „Bože, kde jsi?“
Jan vidí zástupy spasených, kteří budou po svém vzkříšení slavit Boha za to, že konečně vykonal spravedlnost. Potrestal „nevěstku“, která s Kristem v ústech zabíjela „svaté“ jen proto, aby si udržela a upevnila svou moc.
Bůh nás prostřednictvím knihy Zjevení Jana ujišťuje, že mu není lhostejné, co se děje na naší planetě. Blíží se okamžik, kdy skončí jednání vesmírného tribunálu, který posuzuje život každého z nás. Jakmile bude projednán poslední případ a soud skončí svou činnost, zlo bude potrestáno a pak bude i na naší planetě opět vládnout dobro, spravedlnost a láska.
Prosazovat spravedlnost není vůbec snadné. Většina „světa“ věří ďáblově tvrzení, že zlý Bůh nám brání ve štěstí. Bible nás přesto ujišťuje, že se vyplatí zůstat na straně dobra. Bůh naši snahu a touhu ocení darem věčného života.

Pane Ježíši, mé nitro touží po spravedlnosti, přestože sám vždy spravedlivý nejsem. Proto se těším na ten okamžik, kdy skončí Tvůj soud a v celém vesmíru opět zavládne Tvá spravedlnost.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 6. prosince 2018 Zamyšlení