<< >>

Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen. Zjevení 1‚4–6

Mnoho lidí by si přálo vidět do budoucna. Mít možnost vědět dopředu, co se stane. Na druhé straně je někdy dobře, že nevíme, co nás čeká – nemusíme se bát.
V Bibli jsou proroctví, která nám odhalují budoucnost. Sedm sborů v Asii, kterým Ježíš v knize Zjevení posílá dopisy, symbolizuje sedm etap v historii křesťanství – od jeho počátku v Jeruzalémě až po chvíli, kdy bude připraven poslední člověk pro život ve věčném království.
Na rozdíl od křesťanů, kteří tuto knihu četli před dvěma tisíci lety jako žhavou knižní novinku, máme dnes velkou výhodu. Zatímco oni vše četli jako něco, co je teprve před nimi, my se na stejná slova můžeme dívat optikou dějin. Kniha Zjevení pro nás není jen budoucností, ale popisuje minulost a pomáhá nám lépe poznat i dobu, v níž právě žijeme.
Stále potkávám lidi, kteří Zjevením straší jiné. Jenže to nebylo záměrem autora této knihy. Pronásledovaným křesťanům měla přinést pokoj a klid.

Bože, právě proroctví, která se už naplnila, posilují mou víru v Tebe a také mou důvěru, že splníš i to, co ještě zbývá. Právě to, co se týká mne a doby, ve které žiji.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. listopadu 2018 Zamyšlení