<< >>

Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali: „Proč jste ho nepřivedli?“ Oni odpověděli: „Nikdo nikdy takto nemluvil!“ Farizeové jim řekli: „I vy jste se dali svést? Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? … Nikodém … jim řekl: „Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?“ Řekli mu: „Nejsi ty také z Galileje?“ (Jan 7,45–52)

Jakmile začal s nekonečnými konfrontacemi s židovskými představiteli, přestal být Ježíš v bezpečí. Věděl, co se děje, přesto tváří v tvář stupňujícím se tlakům neustupoval. Otevřeně hovořil v chrámu a zpochybňoval náboženské vůdce národa.
Problém se stal tak očividným, že obyčejní lidé začali diskutovat o tom, proč náboženští vůdci proti Ježíšovi nezakročí. „Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš?“ tázali se (Jan 7,27).
To bylo příliš. Jednalo se o poslední kapku. Vedení vyslalo delegaci, aby Ježíše zatkla a ukončila tak tyto potíže. I to se ale obrátilo proti nim. Když se vykonavatelé zákona vrátili s prázdnýma rukama, prohlásili, že ještě nikdy neslyšeli nic, co by se podobalo Ježíšovým slovům.
Tato událost mohla být pro náboženské představitele signálem k prohlédnutí. Dokázali však pouze namítnout, že v Ježíše uvěřili jen nevzdělaní venkované. Nikdo ze židovské velerady, chrámových úředníků ani farizejů Ježíše nepřijal.
A v této situaci promluví jeden z představitelů sanhedrinu. Nikodém, který u Jana 3 potají a v noci navštěvuje Ježíše, přichází s myšlenkou, že židovský zákon nikoho neodsoudí bez slyšení – za kterou sklidí jen posměšky.
Všimněte si, že Nikodém je stále ještě velmi opatrný. Vlastně Ježíše ani nebrání, ani nevystupuje otevřeně jako jeho následovník. Opatrně však řekne několik slov, jež naznačují, že tajemné vanutí Ducha působí na jeho srdce i život (viz Jan 3,7.8).
Nikodém nezašel ve svých protestech dále. Srdce jej nabádalo, aby Ježíše bránil, ale hlava mu říkala, aby neriskoval. Učinil však další krok na cestě, která povede k naprosté otevřenosti, když společně s Josefem z Arimatie pohřbí ukřižovaného Ježíše (Jan 19,38–42).
Bůh jej vede krok po kroku. A stejným způsobem vede i tebe a mne.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. června 2019 Zamyšlení