<< >>

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit.“ Jan 6‚35

Mnozí touží po živém Bohu a jeho přítomnosti. Srdce člověka natrvalo neuspokojí ani ty nejskvělejší filozofické úvahy či literární skvosty. Lidské názory a spekulace nijak neobohatí život víry, ten může účinně oslovovat jen Boží slovo. Ti, kteří doposud poslouchali jen výroky tradice, lidské názory a předpisy, měli by slyšet Ježíšův hlas, který člověka připraví na věčný život…
Lidé dneška zanedbávají Boží slovo a nahrazují ho vším možným. Bibli pokládají za něco nejistého a nevěrohodného… Příliš mnoho pozornosti věnují čtení toho, co nezušlechťuje. Postupně se tak vzdalují Bohu a zříkají se věčného života.
Právě toto je možné pokládat za jednu z nejvážnějších příčin dnešního mravního úpadku. Když lidé zanedbávají Boží slovo, odmítají jeho moc… V tom je potřeba hledat i kořen naší duchovní slabosti… Rozum se přizpůsobuje tomu, čím se člověk zabývá. Zájem o pomíjitelné věci může velmi nepříznivě ovlivnit naše smýšlení a oslabit schopnost našeho dalšího rozvoje. (COL 40.41)

Laskavý Bože, jak moc se mýlím, když si myslím, že Tvoje slovo nepotřebuji. A ono je živým chlebem. Je živou vodou, která uhasí žízeň mého srdce!

Bože, prosím Tě o moudrost... 21. března 2017 Zamyšlení