<< >>

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“ Jan 6‚26.27

„Ani kuře zadarmo nehrabe“, říká lidová moudrost. Možná i proto jsme tak opatrní, když nám někdo něco nabízí a nic za to nechce. To potom hledáme, v čem je ten skrytý háček.
Za Ježíšem se vydávaly celé zástupy lidí. Jejich motivace byla různá. Jedni toužili po zdraví, další se těšili, že se zdarma najedí. Někteří čekali, že uvidí zázraky, o kterých pak budou doma vyprávět. Mnozí byli jen zvědaví…
Ježíš si přál, aby lidé hlavně naslouchali tomu, co káže. Proto jim na rovinu říká, že to vše, co hledají, je pomíjivé a mohou kvůli tomu přijít o to, co má věčnou hodnotu.
Myslím, že nejsme lepší. Jsme ochotni následovat toho, kdo nám dá něco zadarmo nebo alespoň se slevou.
Křesťanství nám nabízí životní styl, který přináší už zde mnoho důvodů ke štěstí, a navíc, jako bonus, i možnost žít věčně v Ježíšově nebeském království. Otázkou zůstává, zda tuto nabídku v mém shonu nepřehlédnu. Možná bych si proto měl trochu častěji položit jednoduchou otázku: „Nepřehlížím náhodou to nejcennější?“

Bože, nauč mne v tom všem, co nabízí dnešní svět, vnímat i to, co nabízíš Ty. Bylo by škoda vyměnit věčné bytí za to, co pomíjí.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. října 2018 Zamyšlení