<< >>

Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým. (Marek 1,7.8)

On musí růst, já však se menšit. (Jan 3,30)

Navzdory vší svéráznosti a drsným způsobům byl Jan Křtitel velkým mužem. Lidé za ním chodili i z veliké dálky. Přicházeli k němu také vysoce postavení náboženští představitelé národa, kteří nejen naslouchali, ale dokázali se vyrovnávat i s jeho přesně mířenou kritikou na jejich pozice a charakterové vlastnosti. Jan byl opravdu člověkem, jenž měl vliv a požíval značné prestiže.
Je obdivuhodné, že Jan nikdy nepadl do pasti, do které padá většina z nás, „malých špinavých krys“. Dovolte mi vysvětlit, co tím myslím. Kdysi jsem znal jednoho významného a velmi úspěšného evangelistu, který do církve přivedl tisíce lidí. Stal se však obětí toho, že začal věřit ve svoji vlastní velikost. Stejný problém bychom mohli najít u řady kazatelů, církevních představitelů i obyčejných členů. Jako by se ve světě okolo nás nalézala krysí množírna.
Lidský úspěch je vždy provázen možností selhání. Jeho pravděpodobnost významně stoupá, když lidské bytosti začnou přisuzovat kredit za úspěch sobě samým, když převáží velikášské vnímání sama sebe, když spíše než na Ježíše ukazuje člověk na sebe. To je podstata „krysárny“.
Jan Křtitel o tomto problému věděl. Byl vystaven stejnému pokušení velikášství jako vy nebo já. Ale naučil se tu nejdůležitější lekci, již se může naučit kdokoliv z nás – totiž že kořenem hříchu a problémů, které z něj vyplývají, je naše vlastní sebestřednost.
Když si Janovi následovníci uvědomili, že Ježíšovo působení zastiňuje působení jejich mistra, vedl je Jan k pokoře a přijetí pravdivého postoje (Jan 3,26). Pro Jana se nejednalo o nic světoborného. Celým svým životem vyznával: „On musí růst, já však se menšit.“
Milý příteli, je čas připojit se k Janovi. Je třeba, abychom ještě dnes přestali ukazovat na sebe, abychom si přestali myslet, že jsme lepší než druzí. Je čas, abychom Ježíše nechali zaujmout místo, které mu náleží.

Pomoz nám v tom, Otče.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. února 2019 Zamyšlení