<< >>

Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí. Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit. Daniel 2‚37–40

Biblická kniha Daniel údajně inspirovala populárního spisovatele Ericha von Dänikena k napsání jeho nejslavnějšího díla „Vzpomínky na budoucnost“.
Při bližším seznámení s proroctvím zaznamenaným v knize proroka Daniela zjistíme, že skutečné „vzpomínky na budoucnost“ se nacházejí v ní. Hebrejský prorok oznamuje králi, že jeho slavná říše jednou padne a po ní přijdou tři další. Poté uvede, že Babylónii porazí Médové s Peršany, kteří později podlehnou Řekům. Proroctví obsahuje takové detaily, že se mnozí kritici pokoušeli autentičnost knihy zpochybnit. My dnes díky archeologii víme, že ji skutečně napsal Daniel.
Vše, co Daniel napsal o osudu Babylónie a dalších tří velkých říší, se naplnilo. Proto bychom neměli ignorovat to, co píše o naší době. Když se naplnil osud čtyř říší, proč by se neměl naplnit i ten náš? Proroctví zaznamenané v knize Daniel dokazuje, že je tu někdo, kdo o nás ví mnohem víc, než si myslíme.

Bože, Ty máš ve svých rukou moji budoucnost, stejně jako jsi v nich měl osud čtyř říší, které už zanikly. Učím se Ti důvěřovat.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. srpna 2018 Zamyšlení