<< >>

Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Zjevení 20‚1–3

Jako malý kluk jsem miloval pohádku Princ Bajaja. Držel jsem mu palce a představoval si, jak se sám peru s draky a každému z nich nakonec postupně useknu všechny jeho hlavy, plivající oheň a síru.
Možná i proto se mi tak líbí biblická zpráva o spoutání draka, který je oním hadem svádějícím naše prarodiče v ráji. Ježíš slibuje, že jednou bude učiněna přítrž ďáblovu řádění na naší krásné planetě. Zpočátku na tisíc let. Pak dostane na krátkou dobu svobodu a po ní bude definitivně zničen i se vším a se všemi, kteří mu patří.
Přál bych si, kdyby to bylo dnes. Jenže Bůh má svůj čas a mně nezbývá než to respektovat. Bůh má svůj čas, a proto má satan zatím volné pole působnosti. Může svádět, ubližovat a také urážet Boha.
Nemohu ovlivnit, kdy se naplní Ježíšův slib o spoutání sil „draka“. Něco ale ovlivnit mohu. Svěřím Ježíši své nitro a poprosím jej, aby uzamkl všechny vchody, kterými by se do mého nitra mohlo dostat zlo.

Ježíši, děkuji Ti, že jsi ďábla už porazil, když jsi zemřel na kříži. Věřím, že ho porazíš i v mém srdci. Těším se na chvíli, kdy bude tento démon svázán, odsouzen a poté jednou provždy zničen.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. prosince 2018 Zamyšlení