<< >>

Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. (Lukáš 24,31–35)

Otevřely se jim oči! Najednou začalo všechno dávat smysl! Nyní již věděli, proč jejich srdce hořela, když po dvě hodiny kráčeli s tímto „cizincem“, zatímco jim osvětloval mnohé věci.
Už když nastupovali jedenáctikilometrový pochod do Emaus, připozdívalo se, a v době, kdy tam dorazili, bylo již k večeru (viz verš 29). Určitý čas zabrala také jejich večeře.
Na to všechno ale zapomněli, jakmile se jejich oči otevřely a oni pochopili evangelijní příběh a smysl Kristovy smrti a vzkříšení. Jediné, co nyní mohou navzdory pozdní hodině udělat, je, že se vrátí do Jeruzaléma a podělí se o dobrou zprávu o Ježíši.
Zpáteční cesta ovšem ničím nepřipomíná předchozí plahočení se na cestě do Emaus. Mají pocit, že mají nohy lehké jako pírko, skoro běží a rychle se přibližují k horní místnosti, kde se ukrývají truchlící a litující se učedníci. Nalezli Ježíše a nemohou se dočkat, až se o to podělí s ostatními. Dokážu si představit, že jim ta jedenáctikilometrová cesta nyní zabrala méně než půldruhé hodiny. A nebyli ani unaveni. To všechno je pryč, včetně veškeré malomyslnosti. Otevřely se jim oči! Nyní, když objevili pravdu, je jejich jedinou touhou podělit se o ni s dalšími.
Totéž se děje každému, kdo se skutečně setká s Ježíšem. Po dva tisíce let je hlavním rysem křesťanství nadšení, svědectví a sdílení se. Křesťanství není záležitostí jednotlivce, jedná se o sdílenou zkušenost. Křesťanství je společným radováním se s dalšími, jejichž oči se také otevřely. A je nesením zvěsti o vzkříšeném Spasiteli těm, kteří jsou doposud slepí a potřebují pomoc.
Náš dnešní oddíl se uzavírá zmínkou o Petrovi. Ježíš udělal maximum pro to, aby se srdce tohoto muže, který sešel z cesty, naplnilo pokojem. Písmo výslovně zmiňuje, že Ježíš otvírá oči i tomuto svému učedníkovi.
A v tom je láska a milost! Tady vidíme, o čem je křesťanská víra – o Ježíši přicházejícím vyhledat a zachránit ty, kteří jsou ztraceni (Lukáš 19,10). Takové je skutečné vykoupení.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. listopadu 2019 Zamyšlení