<< >>

Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: `Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.´ Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje.“ Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Petr prohlásil: „I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě.“ Podobně mluvili všichni učedníci. Mt 26,30-35

Už vám někdy někdo řekl, co vás čeká? Chtěli byste znát svou budoucnost? Čím jsem starší, tím víc oceňuji, že nevím, co mě zítra čeká. Protože kdybych to věděl, možná bych před některými úkoly utekl.
Ježíš před učedníky několikrát hovoří o své smrti na kříži a nezatají jim ani to, že bude po třech dnech vzkříšen. Krátce před svým zatčením jim však prozradí něco, co se týká blízké budoucnosti jeho žáků.
„Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Tu jim Ježíš řekl: ‚Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: „Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda“. Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje.‘ Na to mu řekl Petr: ‚Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.‘ Petr prohlásil: ‚I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě.‘ Podobně mluvili všichni učedníci“ (Mt 26,30-35).
Pokud znáte další průběh děje, pak víte, že Petr není zbabělec. Jediný se pokusí ochránit Ježíše, když ho přijde zatknout dav v čele s Jidášem a velekněžími. Neuteče před přesilou. Proto se nemůžeme divit jeho slovům, která vyjadřují, jak moc si věří.
V evangeliích je více důkazů o Petrově odvaze. Je to on, kdo věří, že může, podobně jako Ježíš, chodit po vodě a také pak po vodě šel. Jako rybář prožil na Galilejském jezeře bouře, při kterých se občas nějaký jeho kolega utopil ve vysokých vlnách. Byl zvyklý riskovat.
Možná právě v tom je Petrův problém. Podobně jako Jidáš si myslí, že je sám schopen odolávat zlu. Myslí si, že je schopnější a odvážnější než všichni ostatní, a ostatní ho tak i berou. Ne nadarmo je jejich mluvčím, který začíná většinu diskuzí.
Apoštol Pavel je asi jediný, kdo se mohl Petrovi vyrovnat. Píše: „…ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři…“ (2K 11,23-25).
Pavel byl také odvážný. Přesto nakonec napíše: „Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí!“ (2K 11,30). V předchozím dopise křesťanům v Korintu radí: „A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1K 10,12).
Jsem rád, že Bible ukazuje své hrdiny pravdivě: zmiňuje jak jejich přednosti, tak i jejich chyby. Také mám přednosti i chyby. Stejně jako Petr jsem si i já byl mnohokrát jistý sám sebou, a proto jsem v takových chvílích neprosil Boha o pomoc. Věřil jsem, že to zvládnu sám. Jako bych říkal: „Pane, o mne se nemusíš bát. Protože já nejsem jako ti druzí. Já to zvládnu!“ Raději nebudu přidávat podrobnosti, jak jsem dopadl. Nakonec jsem byl horší než ti, na které jsem se vytahoval.

Pane, uč mne pokoře, tak jako jsi jí učil i Petra. Ať nemusím zbytečně prožívat další zklamání z vlastních pádů a proher.

Vlastimil Fürst 8. prosince 2014 Zamyšlení