<< >>

Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. (Jan 2,23–25)

Když někdo dělá zázraky a další „znamení“, lidé mají sklon jej následovat ze špatných důvodů. Ježíš si to uvědomoval. Náš Spasitel rozuměl lidským srdcím a věděl, že většině lidí se nedá důvěřovat, nezávisle na tom, jaké je navenek jejich vyznání víry anebo čemu jsou věrní. „Věděl, co je v člověku.“
V dnešním oddílu jsme Ježíše zastihli při jeho první návštěvě Jeruzaléma v době velikonočních svátků. Během svého raného působení v Galileji učinil na palestinské Židy silný dojem. Teď však dorazil do hlavního města svého lidu a „mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil“.
A byly velikonoční svátky, právě to roční období, v němž Ježíš později jako Beránek Boží položí svůj život za hříchy světa (Jan 1,29) – přesněji jako náš „velikonoční beránek“, který „byl (za nás) obětován“ (1. Korintským 5,7).
Zdánlivě bylo vše připraveno k tomu, aby Ježíš vystoupil a otevřeně se prohlásil za Mesiáše. Proč to neudělal? Protože až příliš dobře znal lidská srdce. Chápal, že mnozí z těch, kteří uvěřili, byli přitahováni pouze vnější stránkou věcí, jež viděli, a později se jej kvůli přelétavosti lidského srdce vzdají. „Věděl, co je v člověku.“ Proto se jim nesvěřoval.
Ale protože znal srdce těch, se kterými byl ve styku, byli někteří, kterým byl ochoten se otevřít. Není náhodné, že v dalších dvou příbězích v Janově evangeliu vystupují jako hlavní postavy Nikodém a samařská žena u studně. Ježíš nedokázal pouze odhalit srdce rádoby následovníků, kteří byli povrchní a přelétaví, viděl také pod povrch a dokázal ocenit ty, již byli k jeho poselství vnímaví. A takovým byl ochoten se svěřit. V příbězích samařské ženy a židovského vůdce se setkáváme s nepravděpodobnými kandidáty na Ježíšovo království. Ježíš ale vidí do hloubky jejich srdcí a odkrývá jim sám sebe takovým způsobem, jak to u většiny lidí nebylo možné. A z této otevřenosti vyplynou některé z nejdrahocennějších pravd jeho služby.
Tento Ježíš, který nás tak dobře zná, nás chce vést i dnes. Chce, abychom se mu otevřeli, aby se nám mohl zjevit ve větší plnosti.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 29. března 2019 Zamyšlení