<< >>

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a šli za ním. (Matouš 4,18–20)

Nastalo časné ráno. Na břehu se dva rybáři připravovali ke své náročné, ale uspokojující práci. Vědí, že v životě už asi nezbohatnou. Svojí životní úrovní se však v tehdejší společnosti pohybovali nad průměrem. Vlastnili přece loď a měli stálý příjem. Kdybychom chtěli připodobnit jejich sociální postavení k dnešní společnosti, řekli bychom, že patřili k vyšší střední třídě. Byli jako dnešní majitelé malé prosperující firmy.
Jenže pak do jejich života vstoupil ten muž – a nic už nebylo takové jako předtím. „Pojďte za mnou,“ byla jeho slova. A oni tak učinili – nechali za sebou své finanční jistoty a následovali tuláka bez domova, který prohlásil, že z nich „učiní rybáře lidí“.
Proč se toho všeho vzdali?
Lidé jsou i dnes vystaveni stejné otázce. Proč se někteří z mých studentů vzdali lukrativních pozic jako lékaři, právníci nebo podnikatelé, kde vydělávali velké peníze, a zamířili zpět do školních lavic, aby později žili ze skrovného kazatelského platu, několikrát nižšího než ten, na který byli zvyklí? Proč si jiní zvolili povolání učitele, a tak se nejenom stáhli z očí veřejnosti, ale také vzdali všech těch věcí, které přináší lukrativní kariéra? Otázky by mohly pokračovat. Proč se někteří rozhodli stát se misionáři v cizích zemích? A proč miliony křesťanů pociťují ztráty v nejrůznějších oblastech, když si chtějí zachovat v podnikání poctivost a své zásady?
Odpověď se nachází u Ježíše, v jeho působivém poselství. I dnes Ježíš zve mnohé z nás k následování. U některých je povolání záležitostí okamžiku, jako by v jejich životě zazářil blesk. U dalších se jedná o proces, který trvá týdny, měsíce, dokonce i roky. Přesto mnozí zaslechnou jeho výzvu, činí rozhodnutí a vzdávají se svých sítí, ať už je jimi cokoli.
Podobně jako Petr a Ondřej ani oni nevědí, kam to všechno povede. Což je zřejmě dobře, protože během několika krátkých let Petr skončil na kříži a jeho partner v podnikání Jakub Zebedeův nalezl smrt v rukou jednoho z Herodů.
Tito první učedníci ale nevěděli ani o světlé stránce budoucnosti – o tom, jak moc změní tehdejší svět a že každá následující generace bude ovlivněna jejich zanecháním sítí.
I dnes Ježíš povolává své následovníky. Zve muže a ženy, aby se stali „rybáři lidí“.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. února 2019 Zamyšlení