<< >>

Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje. (Matouš 15,18–20)

Ve druhé části konfliktu ohledně znečišťování nacházíme Ježíše, jak se otáčí zády k farizejům a promlouvá nejprve k zástupu, jenž stál zřejmě dosud mimo palebnou linii, a poté k učedníkům.
Ježíš zástupu sděluje, že farizejové pořádně nechápou, co skutečně znesvěcuje, ani co je pravé náboženství (Matouš 15,10.11). Pak přicházejí k Ježíši učedníci a poukazují na to, že se farizejové kvůli jeho učení na toto téma urazili. Na to Ježíš reaguje slovy, že se jedná jen o slepé vůdce, kteří vedou další slepé vůdce, a že jejich následování má katastrofální důsledky (verše 12–14).
Ale Petr, a zřejmě ani další učedníci, není s tímto spokojen a žádá Ježíše o hlubší vysvětlení. Učení o ceremoniální nečistotě judaismus prostupovalo evidentně natolik, že dokonce i učedníci měli problém porozumět Ježíšovu postoji.
To vysvětluje Ježíšova slova ve verších 16 a 17, kdy jim v kostce říká: „Jak můžete být tak natvrdlí? Ani po tak dlouhé době, co se mnou chodíte, nedokážete pochopit, co myslím?“
Ježíš poté vysvětluje svým nechápavým učedníkům, že skutečné znesvěcení není vnější záležitostí – toho, co vstupuje do člověka. Naopak, jeho kořen je v srdci (tedy v nitru člověka) – a právě z hříšného srdce vycházejí hříšné činy (verše 17–20).
Krátce, pravé náboženství není záležitostí vnějšího dojmu. Jeho zdrojem je postoj lásky k Bohu a lidem. Ten se stává základem všech činů daného člověka. Ježíš bude později hovořit o této otázce ještě specifičtěji, když poukáže na to, že všechna Boží přikázání jsou založena na agapé (lásce) k Bohu a k lidem (Matouš 22,36–40).
U Matouše 15 se setkáváme s jádrem Ježíšovy definice pravého náboženství. Jaká škoda, že tolik z nás se ještě stále soustředí na to, co dělat a co nedělat – a přehlíží to, co je opravdu důležité. I když může jistě hrát roli, co děláme a co neděláme, je tomu tak pouze tehdy, když je v pořádku naše srdce.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. června 2019 Zamyšlení