<< >>

Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš?“ Jan 6‚30

Lidová moudrost říká: „Když se nechce, je to horší, než když se nemůže!“ Moje životní zkušenosti mi ukazují, že je to pravda. Ten, kdo nechce, má jen malou šanci na změnu.
Den poté, co Ježíš pomocí pěti chlebových placek a dvou malých rybiček nasytil zástup, v němž jen mužů bylo okolo pěti tisíc, po něm lidé chtějí důkaz, že je Mesiáš. Všichni přitom vědí, že v noci utišil bouři na jezeře a zachránil tím život mnoha lidem, kteří se vydali na noční rybolov.
„Věřil bych, kdyby se mi Bůh ukázal… Rád bych věřil, ale já prostě nemám dar víry…“ Kolikrát už jsem slyšel tato slova. Většinou od lidí, kteří v životě zažili neskutečné projevy Boží moci a milosti. Přesto víru odmítli.
Víra není o důkazech. Toužím-li poznat Boha, Bůh mi to umožní. Pokud se ale rozhodnu víru odmítnout, nepomůže mi ani zázrak. Dopadnu jako Židé, kteří viděli důkazy Ježíšovy moci, ale přesto dál odmítali uvěřit, že je Mesiáš.
Lidová moudrost, citovaná v úvodu, neplatí jen u víry. Znám spoustu manželství, která se rozpadla, protože jeden prostě „nechtěl“. Podobně i mnoho podnikatelů doplatilo na to, že zvolili špatného „společníka“. Jsem rád, že znám mnoho opačných případů v oblasti víry, podnikání i manželství. Tito lidé mi dodávají odvahu, abych i já „chtěl“.

Bože, Ty víš, jak často bojuji s tím, že vím, co bych měl udělat, ale nechce se mi. Pomoz mi, prosím, zvítězit nad sebou samým.

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. října 2018 Zamyšlení