<< >>

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby „ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď“. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. (Matouš 18,15–17)

Jakému utrpení bychom se vyhnuli, kdyby se členové církve řídili radou, kterou Ježíš v těchto verších předkládá. Až příliš často dochází k tomu, že jedinec, jehož přehnaně citlivé ego něco pohorší, začne chrlit ze svých úst slova směrem ke komukoliv, kdo je ochoten naslouchat. Namísto možného usmíření přicházejí ke slovu pomluvy a nakonec i hořkost.
Zatímco se zabýváme „svými“ pocity a „svými“ představami, pošlapáváme druhé – které pořádně neznáme a jimž mnohdy nerozumíme.
Vzpomínám si, jak mě jako kazatele vyhledávali lidé, kteří si přicházeli postěžovat na bratra či sestru v našem společenství. Samozřejmě očekávali, že já „s tím něco udělám“, což obvykle znamenalo, že chtěli, abych promluvil s „druhou stranou“ anebo dokonce proti ní podnikl něco po církevní linii.
Moje odpověď byla vždycky stejná: „Proč jsi ke mně přišel/přišla?“ Ve většině případů mi byl odpovědí prázdný pohled. V tom okamžiku jsem otvíral Bibli, a to u Matouše 18,15.
Ježíš se nemohl vyjádřit jasněji. Nedělejte z problému veřejnou záležitost, ale zajděte za oním člověkem, a je-li to jen trochu možné, snažte se věc udržet mezi vámi dvěma. Nepomáhá vynášet hříchy na světlo, dají-li se věci řešit v soukromí. A opět se v mnoha případech setkáváme s pouhým nedorozuměním, nikoliv se skutečným a agresivním hříchem. Někdy dokonce jde o pouhou projekci představy o naší vlastní „důstojnosti“.
Ať už je problém jakýkoliv, Ježíš jasně uvádí, že pohoršený člověk by měl vzít iniciativu do svých rukou. „Jdi“ – to je příkaz být takový jako Bůh, který poslal svého Syna, aby došlo k usmíření s těmi, kteří „naplivali do jeho tváře“.
Pokud osobní setkání problém nevyřeší, pozvi pár dalších zralých křesťanů, kteří mohou do jednání přispět svojí objektivitou. A pokud ani to nepomůže, pak – a teprve pak – přenes záležitost na oficiální církevní půdu.
Ve všech těchto krocích musí být přítomna křesťanská milost a tu mohou začít praktikovat již dnes.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. července 2019 Zamyšlení