<< >>

Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý?“ … „Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ (Jan 3,4–9)

Ale jak se posunu od „vodního“ křesťana k ryzí součásti Boží rodiny, k duchovnímu křesťanovi? Jaký proces to je? Jak k němu dojde?
To jsou tytéž otázky, jaké měl i Nikodém. I on byl zmatený. A není divu. Stojíme zde tváří v tvář jednomu z velkých tajemství víry, tajemství nového narození shůry, procesu, jehož prostřednictvím se z člověka stane Duchem naplněný věřící.
Možná bychom si přáli, aby Ježíšova odpověď byla přímočařejší. Ježíš si ale použitím řeckého slova pneuma hraje se slovy tak, aby se dostal k poin­tě. Pneuma znamená jak „duch“, tak „vítr“. Nové narození, říká Ježíš Nikodémovi, je jako vítr. Vítr můžeš slyšet a vidět, ale nedokážeš říct, odkud přichází ani kam směřuje. Vítr v sobě skrývá tajemství. A i když je hodně věcí, kterým u větru nerozumíš, jeho účinky jsou patrné všem. Duch, pokračuje Ježíš, funguje stejným způsobem. Nemusíš rozumět tomu, jak se to děje, ale jeho účinky jsou v lidských životech viditelné.
Ježíš nám tím ve zkratce říká, že nejsme schopni porozumět tomu, jak Duch působí, ale můžeme chápat jeho důsledky. William Barclay vypráví příběh o obráceném opilci. Jeho spolupracovníci se předháněli v zesměšňování mužovy nově zrozené víry. Řekli mu: „Nevěříš přece v zázraky a takové věci. Přece nevěříš například tomu, že Ježíš proměnil vodu ve víno.“ Muž odpověděl: „Nevím, jestli Ježíš proměnil v Palestině vodu ve víno, ale jsem si jist, že v mém domě proměnil pivo v nábytek.“
Ježíš jasně říká, že procesu obrácení nejsme schopni pořádně porozumět. A tady se dostáváme k bodu, na kterém uváznou mnozí členové církve. Mají představu, že křesťanství je vlastně diskuzní spolek – a jedinou náplní shromáždění jsou věčné debaty o věrouce a víře.
Tak to není, říká Ježíš. Křesťanství je něčím, co je třeba zažít, zakusit. Jde o to, aby Duch svatý naplnil naše životy, proměnil je a použil k Boží slávě.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. dubna 2019 Zamyšlení